Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAM-møte 2014 Bodil Østerås, arkeolog og fagansvarleg ved Stiklestad nasjonale kultursenter avdeling Egge Museum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAM-møte 2014 Bodil Østerås, arkeolog og fagansvarleg ved Stiklestad nasjonale kultursenter avdeling Egge Museum."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAM-møte 2014 Bodil Østerås, arkeolog og fagansvarleg ved Stiklestad nasjonale kultursenter avdeling Egge Museum

2 1. Stiklestad nasjonale kultursenter AS, oppbygging og struktur 2. Tre ulike inngangar til arkeologiformidling ved SNK: a) Teater og isenesetting som verkemiddel for arkeologiformidling b) Det autentiske som verkemiddel c) Tradisjonell arkeologiutstilling i utradisjonelt utstillingslokale 3. Kva retning har formidling av arkeologi tatt ved SNK dei siste 10 åra?

3

4  Vi er 48 tilsette og 42,8 årsverk ved SNK kultur pr oktober Det er fleire kvinner enn menn, og det er 3 kvinner og 2 menn i leiargruppa.  Statstilskotet for 2014 er i overkant av 23 millionar for heile verksemda. Frå fylkeskommunen i overkant av 9 mill. og for kommunane 7,5 mill.  Total omsetting er i overkant av 50 mill. Eigeninnteninga er på rundt 30 %, og kjem i hovudsak frå billettinntekter, sponsorinntekter og prosjektfinansiering.  Besøkstalet for 2013 var på ca Stiklestad åleine ligg på ca , derav under Olsokdagane og derav igjen omlag på Spelet om Heilag Olav.

5

6

7 Opning i november 2009

8

9

10 Leirskole trinn frå 2012

11 Gjesteloftet skal stå ferdig til sesongstart 2015

12  Publikum tek del i formidlinga og er i historieforteljinga  Kulissar og rekvisittar som forenklar framstillinga  Oppleve, ikkje berre høyre  Prøve, ikkje berre sjå Største ulempe: Publikum klarer ikkje skilje mellom historie og teater

13

14

15

16  Det blir veldig truverdig og ekte  Kjem nærmare menneska som skapte kulturminnet  Ein ekstra dimensjon å vere på staden der det faktisk skjedde Største ulempe: Slitasje på kulturminna

17

18

19

20  Synleg i det offentlege rom  Når eit anna publikum  Lett tilgjengeleg  Større besøksmasse Største ulempe: Må sleppe kontrollen, avstand til arenaen

21  Talet på antal arkeologar har gått opp  Det blir satsa på større bygg/arrangement knytt opp mot formidling av forhistorisk tid  Museet er meir synleg ute i geografien  Museet blir i større grad brukt som kunnskapsbank når det gjeld kulturminner, både av privatpersonar og det offentlege


Laste ned ppt "NAM-møte 2014 Bodil Østerås, arkeolog og fagansvarleg ved Stiklestad nasjonale kultursenter avdeling Egge Museum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google