Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAM-møte 2014 Bodil Østerås, arkeolog og fagansvarleg ved Stiklestad nasjonale kultursenter avdeling Egge Museum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAM-møte 2014 Bodil Østerås, arkeolog og fagansvarleg ved Stiklestad nasjonale kultursenter avdeling Egge Museum."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAM-møte 2014 Bodil Østerås, arkeolog og fagansvarleg ved Stiklestad nasjonale kultursenter avdeling Egge Museum

2 1. Stiklestad nasjonale kultursenter AS, oppbygging og struktur 2. Tre ulike inngangar til arkeologiformidling ved SNK: a) Teater og isenesetting som verkemiddel for arkeologiformidling b) Det autentiske som verkemiddel c) Tradisjonell arkeologiutstilling i utradisjonelt utstillingslokale 3. Kva retning har formidling av arkeologi tatt ved SNK dei siste 10 åra?

3

4  Vi er 48 tilsette og 42,8 årsverk ved SNK kultur pr oktober 2014. Det er fleire kvinner enn menn, og det er 3 kvinner og 2 menn i leiargruppa.  Statstilskotet for 2014 er i overkant av 23 millionar for heile verksemda. Frå fylkeskommunen i overkant av 9 mill. og for kommunane 7,5 mill.  Total omsetting er i overkant av 50 mill. Eigeninnteninga er på rundt 30 %, og kjem i hovudsak frå billettinntekter, sponsorinntekter og prosjektfinansiering.  Besøkstalet for 2013 var på ca. 167 000. Stiklestad åleine ligg på ca. 135 000, derav 40 000 under Olsokdagane og derav igjen omlag 15 000 på Spelet om Heilag Olav.

5

6

7 Opning i november 2009

8

9

10 Leirskole 7. -10. trinn frå 2012

11 Gjesteloftet skal stå ferdig til sesongstart 2015

12  Publikum tek del i formidlinga og er i historieforteljinga  Kulissar og rekvisittar som forenklar framstillinga  Oppleve, ikkje berre høyre  Prøve, ikkje berre sjå Største ulempe: Publikum klarer ikkje skilje mellom historie og teater

13

14

15

16  Det blir veldig truverdig og ekte  Kjem nærmare menneska som skapte kulturminnet  Ein ekstra dimensjon å vere på staden der det faktisk skjedde Største ulempe: Slitasje på kulturminna

17

18

19

20  Synleg i det offentlege rom  Når eit anna publikum  Lett tilgjengeleg  Større besøksmasse Største ulempe: Må sleppe kontrollen, avstand til arenaen

21  Talet på antal arkeologar har gått opp  Det blir satsa på større bygg/arrangement knytt opp mot formidling av forhistorisk tid  Museet er meir synleg ute i geografien  Museet blir i større grad brukt som kunnskapsbank når det gjeld kulturminner, både av privatpersonar og det offentlege


Laste ned ppt "NAM-møte 2014 Bodil Østerås, arkeolog og fagansvarleg ved Stiklestad nasjonale kultursenter avdeling Egge Museum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google