Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

For lokale tillitsvalgte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "For lokale tillitsvalgte"— Utskrift av presentasjonen:

1 For lokale tillitsvalgte
Kommunikasjon For lokale tillitsvalgte

2 Definisjoner Informasjon: Formidle et budskap fra avsender til mottaker. Budskapet må bli forstått av mottaker. Kommunikasjon: En prosess der budskap utveksles mellom to parter.

3 Generell kommunikasjonsmodell
Avsender Budskap Kanal Mottaker

4 Eksempel på kommunikasjonssituasjon
En tillitsvalgt skal ta opp en sak med sin leder. For å få en løsning på saken må det være en form, for kommunikasjon mellom tillitsvalgt og leder. Den tillitsvalgte må også kommunisere saken med sine medlemmer. Alt en tillitsvalgt gjør for sine medlemmer handler om kommunikasjon

5 Vær en god lytter Lytt til det som sies Forstå innholdet
Lytt med åpent sinn Ta deg tid til å lytte Vær en aktiv lytter – spør når det er noe du ikke forstår Viktig at lytteren fokuserer på det som blir sagt, og ikke på det man tror motparten egentlig mener. God kommunikasjon handler om åpenhet og tillit. Uten åpenhet og tillit blir kommunikasjonsprosessen nærmest umulig. Ved å være en god lytter unngår man at misforståelser oppstår.

6 Fallgruver i kommunikasjon
Manglende tillit mellom partene Uklare budskap Manglende lytting Manglende åpenhet og ærlighet Skjult agenda

7 Tips for god kommunikasjon
Vær bevisst på hvordan du ønsker å bli oppfattet Vær saklig Forhold deg alltid til fakta Vær en god aktiv lytter Forsikre deg om at budskapet er forstått

8 Kommunikasjonsklima I et klima preget av tillit, der partene stoler på hverandre, vil budskapet tolkes med stor velvilje. I et klima preget av usikkerhet og mistro vil alt som blir sagt, bli tolket i verste mening Eks: ”Vi kan ikke regne med budsjettøkninger neste år.” - Å jaså, da blir det vel kraftige innsparinger. ”Alle avdelinger må tilpasse seg markedssituasjonen.” - Da skal vel flere avdelinger legges ned, da. ”Ledelsen har foreløpig ikke tatt noen beslutning.” - Å jo da, de vil bare ikke si det til oss.

9 Generell kommunikasjonsmodell
Avsender Budskap Kanal Mottaker


Laste ned ppt "For lokale tillitsvalgte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google