Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å skrive en sakpreget tekst

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å skrive en sakpreget tekst"— Utskrift av presentasjonen:

1 Å skrive en sakpreget tekst
Hvordan?

2 Resonnerende tekst Informerer om en sak og drøfter en påstand
Å drøfte vil si å bruke saklige argumenter og diskutere med seg selv Å se en sak fra flere sider Gjennom drøftinga kommer du fram til en konklusjon Når du drøfter, holder du følelsene dine for deg selv. Ingen tomprat.

3 Klassens påstander. For mobiltelefon: - Sistemann som får er en taper
- Lettere å få tak i hverandre - Må stole på hverandre - Holde seg oppdatert - Kjappere kontakt

4 Klassens påstander Imot mobiltelefon: - Spill kan føre til kostnader
- Stråling - Enkel å ødelegge, det gir kostnader - Kan bli mindre sosial - Kan bli avhengig - Kan bli ringt opp av fæle personer - Lettere å bli mobbet - Lettere å mobbe

5 Disposisjon Skriv ned alle tankene og punktene du vil ha med.
Bruk læringsverktøy: VØL skjema, tankekart. Ordne momentene i riktig rekkefølge. Hva hører sammen?

6 Tittel / overskrift Inngangen til teksten, den kan avgjøre om artikkelen din blir lest eller ikke! Kan være i form av et spørsmål F. eks.: Er det egentlig nødvendig at alle barn i dag har en mobiltelefon? Spissformulering. Det viktigste kommer først. F. eks.: Foreldrene burde vente til barna er 10 år før de får en mobiltelefon.

7 Innledning Innledningen forteller, sammen med tittelen, hva teksten din handler om. Informerer kort om bakgrunnen til teksten. Ved spørsmål i tittel: De fleste barn i dag har en egen mobiltelefon. Mobiltelefon kan brukes til så mangt. Har foreldre tenkt godt over om barna sine trenger en egen mobiltelefon? Ved spissformulering: De fleste barn i dag har en egen mobiltelefon, men mange foreldrene har ikke tenkt over de enorme kostnadene det kan føre med seg. (her roper du konklusjonen i innledningen)

8 Hoveddel Her drøfter du påstanden som er i innledningen.
Argumentene må være riktige og viktige. Lag avsnitt, gjerne med overskrift. (Hvilke lærebøker bruker slike deloverskrifter?) Oppgir kilder hvis du henter opplysninger fra andre medier. (mer om kilder senere)

9 Avslutning Her oppsummerer du drøftingen.
Du kan gjerne ta med din egen mening. Husk at du skal begrunne det du mener! Avslutningen er alltid en konklusjon, dermed skal det ikke komme fram noen nye momenter (påstander) i denne.

10 Ordvalg For å vise til disposisjon: Først, for det første, for det andre, videre , på den ene siden, på den andre siden. Vise til tankegang: Altså, nettopp, bare, vel, også, for øvrig, sikkert, ikke, slik, på denne måten. Vise til eksempler: For eksempel, i tillegg, dessuten, samtidig, derfor, likevel, for, dermed, forresten. Språklige forsterkere: Alltid, uten tvil, absolutt, helt sikkert, aldri. (vær forsiktig med disse!)

11 Mer ordvalg Språklige dempere: trolig, kanskje, av og til, sannsynligvis, iblant, enkelte ganger. (disse hjelper deg med å ikke skrive mer enn det du har dekning for) Tekstbindingsord: At, som, hva, hvor, hvordan, fordi, siden, ettersom, når, da, enda, selv om, om , for at, slik at, hvis, dersom, i tilfelle, mens, så, tvert imot, til tross for, eller, etterpå.


Laste ned ppt "Å skrive en sakpreget tekst"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google