Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1.amanuensis Kjell Caspersen 1 Skolevurdering Skoleledelse og skoleutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1.amanuensis Kjell Caspersen 1 Skolevurdering Skoleledelse og skoleutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 1.amanuensis Kjell Caspersen 1 Skolevurdering Skoleledelse og skoleutvikling

2 1.amanuensis Kjell Caspersen2 Hva er vurdering  En bevisst strategi  for å samle informasjon  som gir skolen mulighet til å drøfte verdienogeffektiviteten  av sin pedagogiske praksis

3 1.amanuensis Kjell Caspersen3 Kvalitetsperspektiver SYSTEMKVALITET  fag  didaktikk  rammefaktorer RELASJONSKVALITET  kommunikasjon, samarbeid, tillit, målforståelse

4 1.amanuensis Kjell Caspersen4 Vurdering handler om(1); A) Dokumentasjon  Objektivitet  Troverdighet  Nøyaktighet  Metoder/teknikker

5 1.amanuensis Kjell Caspersen5 Vurdering handler om(2); B) Muligheter for vekst  Selvfølelse  Integritet  Kontroll  Makt  Mening

6 1.amanuensis Kjell Caspersen6 Beredskap med hensyn til oppfølging (støtteapparat)  Veiledning  Etterutdanning  Ekstern kompetanse  Nettverk  Informasjon  Planlegging  Ansvarliggjøring  Oppfølging  Samarbeidskultur  Fleksibel holdning

7 1.amanuensis Kjell Caspersen7 Vurdering er ikke verdinøytralt. Det krever at en klargjør;  Hvilke intensjoner, mål og verdier en vil etterstrebe  Hvilke prinsipper, teorier og refleksjoner en bygger valg av virkemidler og løsninger på  Hvilke deler av regelverket en velger å være lojal mot, og hvilke intensjoner og bestemmelser en vil ta lettere på

8 1.amanuensis Kjell Caspersen8 Hva er vurdering(1)? 1) Beskrivelse/registrering  situasjonen  utfordringen  virkeligheten 2) Analyse/klargjøring  sammenhenger  funksjoner  roller

9 1.amanuensis Kjell Caspersen9 Hva er vurdering(2)? 3) Vurdering/helhetlig forståelse  Er resultatet tilfredsstillende i forhold til ; mål mål situasjon situasjon erfaringer erfaringer personer personer kompetanse kompetanse

10 1.amanuensis Kjell Caspersen10 Begrunnelser for vurdering  læring og utvikling  kompetanseheving hos personal  statusforståelse  sikrere beslutningsgrunnlag  dokumentasjon av kvalitet  oppfølging av planer  synliggjøring av utviklingsområder  bevisstgjøring  økt eierforhold til skolens virksomhet  styrket demokrati i skolen  økt målbevissthet  kontroll av praksis/resultater

11 1.amanuensis Kjell Caspersen11 Metoder for innsamling av informasjon  observasjon  loggbok  intervju  fokuserte gruppeintervju  spørreskjema  samtaler  dokumentanalyse  videoopptak

12 1.amanuensis Kjell Caspersen12 Forutsetninger for at vurdering skal virke positivt og utviklende 1)Et klima som :  tillater feiling  er åpent for motargumenter  ønsker kritikk som grunnlag for fornyelse 2)Tillit til:  at hensikten er positiv  at det er nødvendig kompetanse til stede  den som vurderer  vurderingsarbeidet

13 1.amanuensis Kjell Caspersen13 Kvalitetssikring på prinsipielt nivå (1) A) Kontroll med forutsetningene ressurser ressurser avtaler, regler avtaler, regler læreplaner, mål læreplaner, mål B) Kontroll med prosesser undervisning undervisning læring i organisasjoner læring i organisasjoner samarbeid samarbeid

14 1.amanuensis Kjell Caspersen14 Kvalitetssikring på prinsipielt nivå (2) C) Kontroll med resultater faglige resultater faglige resultater sosial utvikling sosial utvikling personlig utvikling personlig utvikling


Laste ned ppt "1.amanuensis Kjell Caspersen 1 Skolevurdering Skoleledelse og skoleutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google