Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skoleledelse og skoleutvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skoleledelse og skoleutvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skoleledelse og skoleutvikling
Skolevurdering Skoleledelse og skoleutvikling 1.amanuensis Kjell Caspersen

2 1.amanuensis Kjell Caspersen
Hva er vurdering En bevisst strategi for å samle informasjon som gir skolen mulighet til å drøfte verdien og effektiviteten av sin pedagogiske praksis 1.amanuensis Kjell Caspersen

3 Kvalitetsperspektiver
SYSTEMKVALITET fag didaktikk rammefaktorer RELASJONSKVALITET kommunikasjon, samarbeid, tillit, målforståelse 1.amanuensis Kjell Caspersen

4 Vurdering handler om(1);
A) Dokumentasjon Objektivitet Troverdighet Nøyaktighet Metoder/teknikker 1.amanuensis Kjell Caspersen

5 Vurdering handler om(2);
B) Muligheter for vekst Selvfølelse Integritet Kontroll Makt Mening 1.amanuensis Kjell Caspersen

6 Beredskap med hensyn til oppfølging (støtteapparat)
Veiledning Etterutdanning Ekstern kompetanse Nettverk Informasjon Planlegging Ansvarliggjøring Oppfølging Samarbeidskultur Fleksibel holdning 1.amanuensis Kjell Caspersen

7 Vurdering er ikke verdinøytralt. Det krever at en klargjør;
Hvilke intensjoner, mål og verdier en vil etterstrebe Hvilke prinsipper, teorier og refleksjoner en bygger valg av virkemidler og løsninger på Hvilke deler av regelverket en velger å være lojal mot, og hvilke intensjoner og bestemmelser en vil ta lettere på 1.amanuensis Kjell Caspersen

8 1.amanuensis Kjell Caspersen
Hva er vurdering(1)? 1) Beskrivelse/registrering situasjonen utfordringen virkeligheten 2) Analyse/klargjøring sammenhenger funksjoner roller 1.amanuensis Kjell Caspersen

9 1.amanuensis Kjell Caspersen
Hva er vurdering(2)? 3) Vurdering/helhetlig forståelse Er resultatet tilfredsstillende i forhold til ; mål situasjon erfaringer personer kompetanse 1.amanuensis Kjell Caspersen

10 Begrunnelser for vurdering
læring og utvikling kompetanseheving hos personal statusforståelse sikrere beslutningsgrunnlag dokumentasjon av kvalitet oppfølging av planer synliggjøring av utviklingsområder bevisstgjøring økt eierforhold til skolens virksomhet styrket demokrati i skolen økt målbevissthet kontroll av praksis/resultater 1.amanuensis Kjell Caspersen

11 Metoder for innsamling av informasjon
observasjon loggbok intervju fokuserte gruppeintervju spørreskjema samtaler dokumentanalyse videoopptak 1.amanuensis Kjell Caspersen

12 Forutsetninger for at vurdering skal virke positivt og utviklende
1)Et klima som : tillater feiling er åpent for motargumenter ønsker kritikk som grunnlag for fornyelse 2)Tillit til: at hensikten er positiv at det er nødvendig kompetanse til stede den som vurderer vurderingsarbeidet 1.amanuensis Kjell Caspersen

13 Kvalitetssikring på prinsipielt nivå (1)
A) Kontroll med forutsetningene ressurser avtaler, regler læreplaner, mål B) Kontroll med prosesser undervisning læring i organisasjoner samarbeid 1.amanuensis Kjell Caspersen

14 Kvalitetssikring på prinsipielt nivå (2)
C) Kontroll med resultater faglige resultater sosial utvikling personlig utvikling 1.amanuensis Kjell Caspersen


Laste ned ppt "Skoleledelse og skoleutvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google