Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alta «Framtidens» barnehage – en organisasjon i endring? Vibeke M. Mostad 11.11.13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alta «Framtidens» barnehage – en organisasjon i endring? Vibeke M. Mostad 11.11.13."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alta «Framtidens» barnehage – en organisasjon i endring? Vibeke M. Mostad 11.11.13

2 Forventninger til dagen: -Bli kjent med nye krav til barnehagen som organisasjon -Hvordan skape entusiasme for endring i barnehagen -God ledelse av endringsprosesser -Hvordan få alle med på utvikling i barnehagen Bli kjent med de nye kravene til barnehagen som organisasjon Hvordan skape entusiasme for endring i barnehagen God ledelse av endringsprosesser Hvordan får du med alle på utvikling av barnehagen Sunniva Vinje Kloed

3 Framtidens barnehage? Bli kjent med de nye kravene til barnehagen som organisasjon Hvordan skape entusiasme for endring i barnehagen God ledelse av endringsprosesser Hvordan får du med alle på utvikling av barnehagen Sunniva Vinje Kloed

4 Strukturperspektiv Prosessperspektiv «Produkt» perspektiv /effekt

5 Så den som best kan svare på hvordan framtidens barnehage blir er DERE! Dere skaper den hver eneste dag!

6 Stortingsmelding 24 «Framtidens barnehage»

7 Stortingsmelding 24 Framtidens barnehage

8 Stortingsmelding 24 Framtidens barnehage

9 «Framtidens barnehage er støpeskjeen for framtidens Norge……

10 Stortingsmelding 24 sier noe om:

11 Bemanning

12 Gruppestørrelser

13 Forskning • Langsiktig • Her og nå effekt • Barnas stemme

14 Fortsatt mangfold i barnehagekultur

15 Barnehagens egenart?

16 Fagkompetanse

17 Stortingsmelding 24 Stortingsmelding 41

18 Stortingsmelding 24 (strukturperspektivet) Stortingsmelding 41 (prosessperspektivet)

19 • Dokumentasjon • Pedagogisk dokumentasjon • Kompetanseheving - utenfra - Innenfor

20 Strukturkvalitet Prosesskvalitet «Produktkvalitet» /effekt

21 Eksempler på struktur kvalitet: -Budsjett -Årsplan -Månedsplaner/ukeplaner -Vaktlister -Daglige rutiner -M.m.

22 God strukturkvalitet fremmer nødvendigvis ikke god prosesskvalitet. Prosesskvalitet får vi når svarer på HVORFOR vi gjør som vi gjør

23 Eksempler på prosess kvalitet: -Måltid -Garderoben -Overganger -Stellebordet

24 Eksempler på prosess kvalitet: -Språk -Helse -Kultur -Tall og rom -Relasjoner -Foreldresamarbeid -

25 Standarder i barnehagen: Voksenadferd

26 Å få strukturkvaliteten til å fremme prosesskvalitet avhenger av: • Pedagogisk ledelse • Endringsledelse • Endringsvilje i personalet

27 Barnehagens utfordring: Kompetanseutvikling gjennom refleksjon Barnehagen som en lærende organisasjon

28 Hvordan møter barnehagene nye utfordringer? Hvor kommer «nye utfordringer» fra?

29

30 Refleksjon

31 Aktør eller Brikke?

32 Refleksjon

33 Hvem er subjekt i endringsprosessen?

34 Refleksjon

35

36

37

38 Oktober 2013 Vibeke Mostad, Knut Stranden Stiftelsen IMTEC FornyeForedle DELTA- modellen Forbedre.

39 HANDLING MenneskesynLæringssyn MÅL Forskning/ Teori teori Praksis VISJON Taus kunnskap «Glemt» kunnskap Intuitiv kunnskap Refleksjon

40 Refleksjon: -Teoretisk refleksjon -Metarefleksjon -Hypotetisk refleksjon -Affektiv refleksjon -Konseptuell refleksjon

41 Hvordan driver dere refleksjon i din barnehage?

42 Refleksjon: Hvordan driver du endringsarbeid i dag?

43

44

45

46 For en lærende organisasjon blir det viktig å komme fram til en felles beskrivelse av virksomhetens: • Innhold • mål • akseptert adferd.

47 For å kunne sette i gang et endringsarbeid eller en utviklingsprosess, kreves en felles beskrivelse av «hvor vi er» og «hvor vi skal»

48 Felles beskrivelse av nå-situasjonen En lærende organisasjon erkjenner at det finnes mange måter å beskrive virkeligheten på –

49 Felles beskrivelse av nå-situasjonen En lærende organisasjon erkjenner at det finnes mange måter å beskrive virkeligheten på – og at alle beskrivelsene er like riktige.

50 Hvordan komme fram til en felles beskrivelse av nå situasjonen?

51 Observasjon Kartleggingsverktøy (Utdanningsdirektortets hjemmesider, PULS o.l.) Eksempler (Det er også mulig å benytte Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse for barnehagen, Barnehage PULS e.l..)

52 For å kunne sette i gang et endringsarbeid eller en utviklingsprosess, kreves en felles beskrivelse av «hvor vi er» og «hvor vi skal»

53

54 Oktober 2013 Vibeke Mostad, Knut Stranden Stiftelsen IMTEC FornyeForedle DELTA- modellen Forbedre.

55 Stiftelsen IMTEC Innhold og organisering Prosesser og Struktur.

56 Barnehagen en didaktisk organisasjon

57 Stiftelsen IMTEC Ønsket situasjon 57

58 VALG AV FORBEDRINGSOMRÅDE(R) NÅ-SITUASJON – ØNSKET SITUASJON 58Stiftelsen IMTEC

59 VALG AV FORBEDRINGSOMRÅDE(R) NÅ-SITUASJON – ØNSKET SITUASJON IDEMYLDRING IDEVURDERING PLANER TRINN/TEAMPLANER INDIVIDUELLE HANDLINGER 59

60 Stiftelsen IMTEC De tre overlappende fasene i en utviklingsprosess( M. Miles e.a. 1987) INSTITUSJO- NALISERING IMPLEMEN- TERING INITIERING TID 60

61 Stiftelsen IMTEC Fasene med resultater INSTITUSJO- NALISERING IMPLEMEN- TERING INITIERING TID Resultater 61

62

63 Medvirkning og reell påvirkning

64  Påvirkning  Medvirkning  Medskapning

65 Refleksjonsarbeid – PROFESJONSUTVIKLING «Eksformasjon» Forstår Skaper mening MENINGSBÆRENDE INFORMASJON Hører

66

67

68 Formell (synlig) del av organisationen Struktur Ressurser Regelsystem Mål Arbeidsmetoder Organisasjon mm… Uformell (skjult) del av organisjonen Praksis Holdninger Normer Vurderinger Usynlig regelsystem Kollektive forsvarsmekanismer Fortellinger, myter Ritualer Språk Helter, helgener Erik Groth, 2010 Deaember 2011© IMTEC

69 Formell (synlig) del av organisationen Struktur Ressurser Regelsystem Mål Arbeidsmetoder Organisasjon mm… Praksis Holdninger Normer Vurderinger Usynlig regelsystem Kollektive forsvarsmekanismer Fortellinger, myter Ritualer Språk Helter, helgener Voss 9.desember 2011© IMTEC Uformell (skjult) del av organisjonen

70 Uformell leder?

71 Makt og «kraft» Makt og tillit

72 Ledelse maktkraft

73

74 Vibeke M. Mostad, Stiftelsen IMTEC (Geir Kaufmann)

75 «Framtidens barnehage er støpeskjeen for framtidens Norge……

76 9 av 10 barn i førskolealder tilbringer dagene sine i barnehagen 97% av barna våre går i barnehagen Fler og fler fra de er 8 måneder – Livslang læring

77 Barnehagen er den viktigste barndomsarena ved siden av hjemmet

78 «Det som skjer i barnehagene i dag, vil forme det som skjer i landet i framtiden

79 «Det burde gjøre alle interessert i hva som skjer i, om og med barnehagene»

80 «Da må JEG kunne ordsette og begrunne hvorfor jeg gjør som jeg gjør!»

81 «Det er små føtter som tar størst skritt» Bli kjent med de nye kravene til barnehagen som organisasjon Hvordan skape entusiasme for endring i barnehagen God ledelse av endringsprosesser Hvordan får du med alle på utvikling av barnehagen Sunniva Vinje Kloed

82 Hvilke forventninger ble innfridd?: -Bli kjent med nye krav til barnehagen som organisasjon -Hvordan skape entusiasme for endring i barnehagen -God ledelse av endringsprosesser -Hvordan få alle med på utvikling i barnehagen Bli kjent med de nye kravene til barnehagen som organisasjon Hvordan skape entusiasme for endring i barnehagen God ledelse av endringsprosesser Hvordan får du med alle på utvikling av barnehagen Sunniva Vinje Kloed

83 Hvor i din organisasjon ønsker du å øke kvaliteten på tjenestene? Hva vil det kreve av deg som leder? Hva vil du: • Foredle • Forbedre • Fornye • Bli kjent med de nye kravene til barnehagen som organisasjon Hvordan skape entusiasme for endring i barnehagen God ledelse av endringsprosesser Hvordan får du med alle på utvikling av barnehagen Sunniva Vinje Kloed


Laste ned ppt "Alta «Framtidens» barnehage – en organisasjon i endring? Vibeke M. Mostad 11.11.13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google