Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er rådenes rolle, mandat og oppgaver i fylker og kommuner? Anne-Berit Kolås Regionleder NHF Sørvest.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er rådenes rolle, mandat og oppgaver i fylker og kommuner? Anne-Berit Kolås Regionleder NHF Sørvest."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er rådenes rolle, mandat og oppgaver i fylker og kommuner? Anne-Berit Kolås Regionleder NHF Sørvest

2 Innledning til rundskriv Q-21-2012 ”Gjennom eit godt fungerande råd kan ein sikra seg at verdifull erfaringskompetanse på ein systematisk måte blir spilt inn i tenesteutvikling – og planarbeidet i kommunen og medverke til at val av løysingar blir så inkluderande som mogleg.”

3 Rådene Det er kommunene og fylkene sine råd. Det er kommunene/fylkene sitt ansvar å bruke rådene. Kommunene/fylkene må huske at dette er råd på lik linje med andre råd/utvalg som er politisk oppnevnt.

4 Rolle Rådgivende organ Behandle saker som gjelder ”gruppen” Få til behandling saker som gjelder ”gruppen”. Hvilke saker er det?

5 Rolle forts Skal medvirke til at samfunnsskapte barrierer forsvinner at diskriminering ikke skjer sikre levekårene til innbyggerne sikre god tilgang til tjenester og informasjon

6 Mandat Rundskriv Q-21-2012 har med punkter som skal behandles av rådene. Kommunen/fylket må fylle ut. Rådene bør få uttale seg om mandatets utforming.

7 Mandat fort. Økonomiplan / Årsbudjett Kommunal og regional planlegging Samhandlingsreformen Planprogram og konsekvensutredninger

8

9 Oppgaver Rådenes oppgaver er å gi råd til dem som har besluttende myndighet, enten det er kommunestyre, utvalg i kommunen, fylkestinget eller utvalg i fylket.

10 Oppgaver forts. Behandle saker som kommer fra kommunens/fylkets administrasjon. Ta egne initiativ til saker en ”plukker opp”.

11 Oppgaver forts. Rundskriv Q-21-2012 har en setning om at råd får for mange saker. Erfaring tilsier at dette er feil. En del råd melder at de er usikre på om de to rådene og deres mandat/oppgaver/rolle i kommunen er kjent i administrasjonen.

12

13 ”Brukermedvirkning Gull eller Tull” Prosjekt gjennomført i Rogaland og Hordaland i 2012 av SAFO Vest med finansiering fra extramidler. Alle organisasjonsmedlemmer i kommunale råd invitert. 7 samlinger – geografisk spredd

14 Rådsmedlemmer Vær villig til å dele kunnskap/erfaring Gjør hverandre gode Styrk egen troverdighet Spar tid ved å få andre til å stole på deg

15 Takk for meg


Laste ned ppt "Hva er rådenes rolle, mandat og oppgaver i fylker og kommuner? Anne-Berit Kolås Regionleder NHF Sørvest."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google