Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Deltasenteret Samfunnsutvikling, funksjonshemming, universell utforming og lovverk. Haakon Aspelund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Deltasenteret Samfunnsutvikling, funksjonshemming, universell utforming og lovverk. Haakon Aspelund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Deltasenteret Samfunnsutvikling, funksjonshemming, universell utforming og lovverk. Haakon Aspelund

2 27.02.2008HiO 2 Deltasenteret •Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet •Avdeling i Sosial- og helsedirektoratet •9 stillinger •Arbeider på alle sektorer og livsarenaer •Nedbygging av funksjonshemmende barrierer ! •Universell utforming !

3 27.02.2008HiO 3 Dagens temaer: •funksjonshemming og normalitet •demokrati, demografi og økonomi •tilgjengelighet og universell utforming politiske føringer og lovverk •spørsmål ?

4 27.02.2008HiO 4 Funksjonshemming og normalitet

5 27.02.2008HiO 5 Hva er funksjonshemming - et tilbakeblikk... •fokus var ensidig knyttet opp mot egenskaper ved personen •personen ble betraktet som funksjonshemmet i alle situasjoner, uavhengig av omgivelsene •det var personen som måtte ‘oppgraderes’ ved hjelp av kompenserende tiltak •diagnosen hadde stor betydning

6 27.02.2008HiO 6 Funksjonshemming i dag: Opplevelse av funksjonshemming i møte med samfunnsskapte barrierer •avvik mellom samfunnets krav og den enkeltes yteevne •reduseres ved å senke kravene til yteevne •er situasjonsavhengig. •knyttes til utforming av samfunnet.

7 27.02.2008HiO 7 Omgivelsene avgjør Alle opplever funksjonshemming når de fysiske hindringene blir store nok i forhold til yteevnen

8 27.02.2008HiO 8 Nedsatt funksjonsevne  funksjonshemming Å senke krav til ytelse reduserer opplevelse av funksjonshemming

9 27.02.2008HiO 9 Hemming er situasjonsbetinget •I telefonen opplever ikke blinde funksjonshemming •Ved avislesing opplever ikke døve funksjonshemming •Ved PC-arbeid opplever ikke rullestolbrukere funksjonshemming •Ved radiolytting opplever ikke dyslektikere funksjonshemming

10 27.02.2008HiO 10 Normalitetsbegrepet Normalitetsbegrepet omfatter veldig mange. Framtidas produkter og tjenester må utvikles for dette mangfoldet.

11 27.02.2008HiO 11 Normalitetsbegrepet er vidt ! - Å ha lese- og skrivevansker - å ha nedsatt syn - å ha nedsatt hørsel - å ha problemer med håndfunksjon - å være barn - å være gammel Det er normalt :

12 27.02.2008HiO 12 Demokrati, demografi og økonomi

13 27.02.2008HiO 13 Demokrati, fra bruker til borger • Startet i USA med borgerrettigheter for fargede • Naturlig å bruke eksisterende lover for andre typer diskriminering • ADA vedtatt i 1990 • Samme type tenking i Europa: UK DDA 1995 • EU: Amsterdamtraktaten i 1999

14 27.02.2008HiO 14 Hvor mange opplever funksjonshemming? •I EU og Norge regner vi med at ca. 15 % av innbyggerne i arbeidsfør alder (16 - 64 år) opplever funksjonshemming. •Totalt kan vi kanskje regne med ca. 25 %

15 27.02.2008HiO 15 Demografisk utvikling Kilde: SSB Ca 13% Ca 23%

16 27.02.2008HiO 16 Utfordring: Vi kan ikke gi 25% av befolkningen spesielle løsninger •Flest mulig må inkluderes i standardløsningene •Synet på normalitet må revideres - og da snakker vi om universell utforming

17 27.02.2008HiO 17 Universell utforming: - betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. (Regjeringens handlingsplan for UU

18 27.02.2008HiO 18 Det betyr at: • Hovedløsningen lages slik at flest mulig kan benytte den Dersom det ikke lar seg gjøre : • - skal alternative løsninger være likeverdige

19 27.02.2008HiO 19 Tilgang, tilgjengelig og universelt utformet Hva er forskjellen på tilgjengelig og universelt utformet?

20 27.02.2008HiO 20 Tilgang / Tilgjengelig / UU Kan betraktes hierarkisk: Tilgang -> Tilgjengelig-> Universelt utformet Tilgang til område Tilgjengelig område Universelt Utformet område

21 27.02.2008HiO 21 UU kontra tilgjengelighet: • UU sikrer tilgjengelighet for ”alle” i samme eller likeverdige løsning(er) • Tilgjengelige løsninger vil ofte være særløsninger rettet mot grupper • Tilgjengelige løsninger vil normalt være i tillegg til en hovedløsning

22 27.02.2008HiO 22 Politiske føringer og lovverk

23 27.02.2008HiO 23 EU-føringer: •Direktiv om offentlig anskaffelse •Direktiv om flypassasjerers rettigheter •Direktiv om maritim transport •Bussdirektivet •Direktiv om lik behandling i arbeidslivet •Europakommisjonens meddelelse (2000): Mot et Europa uten barrierer for mennesker med funksjonsnedsettelser. •Riga-erklæringen (2006): eInclusion

24 27.02.2008HiO 24 Revidert lov om off. anskaffelser: §6 Livsykluskostnader, universell utforming og miljø ”Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen”

25 27.02.2008HiO 25 Dette betyr: Det er krav om å ta hensyn til UU i alle offentlige anskaffelser Ambisjonen er at valgt løsning skal kunne ”brukes på like vilkår av så mange som overhode mulig” MEN: Det er ikke krav om å anskaffe den mest universelle løsningen. Vi må likevel anta at det må kunne dokumenteres at UU har vært vurdert og kunne argumenteres for valgt løsning.

26 27.02.2008HiO 26 Ny anti-diskrimineringslov: • Krever at virksomheters aktiviteter rettet mot allmennheten skal være universelt utformet. • Både offentlige og private virksomheter • Gjeldende fra 2009? (+ Tidsfrister = 2011?) • Vil føre til økt etterspørsel etter UU tjenester, produkter og kompetanse

27 27.02.2008HiO 27 Spørsmål ?

28 27.02.2008HiO 28 Takk for oppmerksomheten ! Haakon Aspelund rådgiver Deltasenteret Internett: www.shdir.no/deltasenteret E-post: haa@shdir.no Telefon: 24 16 35 59


Laste ned ppt "Deltasenteret Samfunnsutvikling, funksjonshemming, universell utforming og lovverk. Haakon Aspelund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google