Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt nødnett Sykehuset Innlandet HF 16. November 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt nødnett Sykehuset Innlandet HF 16. November 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt nødnett Sykehuset Innlandet HF 16. November 2012
110 Nett 1 112 Nett 2 113 Nett 3 LV-sentral Akuttmottak

2 AMK-området Møre og Romsdal Sør-Trøndelag AM LV LV Sverige
Sogn og Fjordane AM LV LV AM LV AMK AM LV AM LV LV Luftambulansebase Buskerud Ambulansestasjon Oslo/Akershus AM LV

3 omfang 1 AMK 6 akuttmottak 52 ambulanser i beredskap (39 heldøgn)
18 reserve ambulanser (ca) 5 legevaktsentraler - lokalisert hos SI (tett samarbeid) 4 legevaktsentraler - kun rutinesamarbeid Lillehammer Solør Nord Gudbrandsdalen Valdres

4 Prosjekteier Styringsgruppe Prosjektleder
Morten Lang-Ree (AD) Styringsgruppe Geir Kristoffersen (leder) Torgeir Strøm Toril Kolås Randi Mølmen Øyvind Graadal Heidi Mossevik (TV) Leif Ole Bach (FHVO) Prosjektleder Jan Willassen Tekniske forberedelser Legevaktsentraler lok med akuttmottak Tekniske forberedelser SI Jan Willassen Bruk og samhandling Jan Willassen Kari Hagen (akuttm) Jorun Lindset (akuttm) Lars Solhaug (amb) Arne Stokke (leder AMK) Unni Sletvold - Prosedyrer Gunvor Øfsti (Grethe Fossum) Arnfinn Standerholen (psyk) Sverre Lindstad (TV) Elin Seierstad (HVO) Opplæring Sissel Grønlien Ressurser vurderes når konsept er klart Avtale / kontrakter Jan Willassen Morten Riis Arne Stokke Kari Hagen Akuttmottak Lokale ledere (6) Sykehuspartner Anne Lise Katle AMK Arne Stokke HDO Nils Borch Ambulanse Lars Solhaug MTA Ragnar Nedregård Areal / teknisk infrastruktur: Torgeir Seim/ Stig Anders Stensby Lokal teknisk sjef og elektroansvarlig

5 Fokus nå er teknisk tilrettelegging
Hdo Inkludert Kabling inkludert Tetranettverk Radio K jølng MMSPC 1-2 pr. amk Esb 220V16A Nettverk sykehus UPS UPS Pabx Ikke inkludert 113 113 Lydlogg Amis/ Transmed Telenor IN løsning

6 Ny AMK

7 Det skal utføres ”mindre” tilpassninger og forberedelser ved:
Tynset Elverum Hamar Kongsvinger Gjøvik (overtar AMK sitt datarom) Nytt datarom: Lillehammer AMK Samarbeid lokalt om datarom med legevaktsentralene, der det er samlokalisering med akuttmottak Mål om å: Utføre arbeidet samtidig Benytte felles leverandør og utfører arbeidet mest mulig rasjonelt

8 Bruk og samhandling Mål:
Felles rutiner for bruk av nødnett i hele AMK området Prosess med helsedirektoratet som sentral aktør Oppstartsmøte 11. april 2012 Arbeidsmøte 31. mai 2012 ”Hjemmelekse” - AMK Avsluttende møte 16. oktober 2012 Årlig revidering (endring ved oppstart?) De andre nødetater – ikke startet

9 Opplæring Ønske: Status
Et opplæringskonsept som fungerer første dag etter at Nødnett Helse prosjektet er avsluttet. Samkjøring av lokal opplæring for helsepersonell Status Opplæringskonsept ikke kommunisert ut til foretakene. Behov for rolleavklaring I regi av helsedirektoratet: 3 områdeinstruktører under opplæring (Kun fra SI) Lokale instruktører læres opp våren 2013 Sluttbrukere høsten 2013

10 ”Gevinstrealisering” etter hvert
Et mål om bruk – ikke et økonomisk mål Rakkestad prosjektet: Prosjektet involverer ressurser fra: Hjemmebaserte tjenester Familiekontoret Leger i vakt Legevaktsentralen Sykehuset Østfold – Spesialisthelsetjenesten, AMK og ambulanse Helsedirektoratet v/ Nødnett Helse Innlandsprosjektet: Vi må finne områder / arenaer som kan utvikles isolert. Ikke startet, fokus i prosjektet er pt teknikk

11 Radioterminaler Behov? Hva trenger kommunene og SI?
Samhandlingsreformen Nye arbeidsmåter Internt i SI I forhold til kommuner I forhold til øvrige beredskapsetater Sikkerhetsalarm til AMK, for oppfølging. Avsender sin posisjon vises i kart Ambulerende helseteam ”Enslige” helsearbeidere Psykiatri er i sentralt prosjekt satt sist i rekkefølgen. SI sitt behov dekkes av radioterminaler. SI har involvert psykiatri i prosjektet Desentralt organisert – mange mottak SI starter med ca 340 terminaler Hvor mange trenger vi i helse?

12 AMK - Innlandet


Laste ned ppt "Prosjekt nødnett Sykehuset Innlandet HF 16. November 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google