Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landsdekkende utbygging av Nødnett «S amfunnets evne til å bekjempe organisert kriminalitet, håndtere store ulykker, naturkatastrofer og mulige terrortrusler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landsdekkende utbygging av Nødnett «S amfunnets evne til å bekjempe organisert kriminalitet, håndtere store ulykker, naturkatastrofer og mulige terrortrusler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landsdekkende utbygging av Nødnett «S amfunnets evne til å bekjempe organisert kriminalitet, håndtere store ulykker, naturkatastrofer og mulige terrortrusler styrkes»

2 2 Landsdekkende utbygging av Nødnett Forslag om å vedta landsdekkende utbygging Det sentrale Østlandsområdet har fått Nødnett Utbygging i to trinn for å sikre at Nødnett fungerer etter forutsetningene Landsdekkende utbygging skal være ferdig i 2015

3 3 Nødnett i Europa Norge er det siste landet i Vest-Europa som anskaffer landsdekkende nødnett De fleste land i Europa har valgt TETRA- teknologi, som Norge Bruk av felles teknologi gir muligheter til å kommunisere over landegrensene

4 4 Behovet er stort for nytt Nødnett nå Nødetatene trenger nytt nødsamband Større utfordringer: –organisert kriminalitet –naturkatastrofer –større ulykker –mulige terrorhandlinger Eksisterende nett er ikke avlyttingssikre og av variabel kvalitet

5 5 Nytt Nødnett gir mange fordeler Samhandling på tvers og mellom nødetatene Kommunikasjon på tvers av geografiske og administrative grenser Avlyttingssikkert samband –styrker personvernet –gir bedre operative og sikkerhetsmessig arbeidsforhold for nødetatene Høy kapasitet Gir muligheter for framtidig digitale tilleggstjenester

6 6 Nødnett bygger på TETRA-teknologi Spesielt utviklet for radiokommunikasjon i nød- og beredskapstjenester Lukket og kryptert talesamband klargjort for gruppekommunikasjon Ekstern rådgiver og kvalitetssikrer anbefaler TETRA

7 7 Status i Nødnettutbyggingen Trinn 1, Østlandsområdet, er tilnærmet ferdig utbygd Politiet og de fleste brannvesen bruker Nødnett i hele første utbyggingsområde Brukere fra helsetjenesten i Østfold bruker Nødnett 7 000 brukere og nærmere 350 000 samtaler i måneden

8 8 Utbyggingen av Nødnett har møtt utfordringer underveis Prosjektet har blitt forsinket med omlag 3 år noe som skyldes –Leverandøren har brukt lengre tid på å bygge radionettet enn planlagt. – Utfordringer knyttet til leveranser ved brannvesenets og helsetjenestens kommunikasjonssentraler. Forsinkelser og endringer av spesifikasjoner har medført økte kostnader i trinn 1. –Kostnadsøkningen har vært på ca 200 mill. kr (fra ca 1,1 mrd. kr til 1,3 mrd. kr)

9 9 Evalueringsresultater Nytte og bruk –Brukerne er i hovedsak fornøyde –I liten grad forfulgt nytteeffekter på etats- og samfunnsnivå Kontraktsfestede tester –Testregime sikrer at utstyr ikke tas i bruk før kvaliteten er bekreftet Økonomiske analyser –Forsinkelser har medført økte kostnader –Økonomistyringen har et forbedringspotensial Prosjektgjennomføring –Departementets prosjektstyringskompetanse bør styrkes Teknologivalg –Vurdert som riktig

10 10 Hva koster nødnett? Trinn 1 har kostet 1,3 mrd kr Styringsrammen for trinn 2 er 3,95 mrd kr Kontrakten er en fastprisavtale Øvre kostnadsramme med usikkerhetsavsetting er 4,7 mrd kr Gartner har estimert at reanskaffelse vil koste flere milliarder mer Leverandøren skal levere et nøkkelferdig Nødnett

11 11 Alle tre nødetater får Nødnett samtidig Norge bygger Nødnett for alle tre nødetatene samtidig. En slik utbyggingsstrategi er unik i internasjonal sammenheng Dette sikrer at nødetatene kan samhandle til beste for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge.


Laste ned ppt "Landsdekkende utbygging av Nødnett «S amfunnets evne til å bekjempe organisert kriminalitet, håndtere store ulykker, naturkatastrofer og mulige terrortrusler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google