Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

|| Nødnett- Et nett i nød? Steinar Olsen Avdelingsdirektør Avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "|| Nødnett- Et nett i nød? Steinar Olsen Avdelingsdirektør Avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste."— Utskrift av presentasjonen:

1 || Nødnett- Et nett i nød? Steinar Olsen Avdelingsdirektør Avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste

2 Overordnede mål | 2 - 2 - St.prp. nr. 30 (2006-2007) – Trinn 1 Prop. 100 S (2010-2011) – Trinn 2 • Effektivisere nødetatenes arbeid • Ivareta kravet til avlyttingssikkerhet • Bedre koordinering ved store ulykker • Styrke samfunnets sikkerhet og beredskap

3 Gamle nett vs. nytt nødnett Analoge radionett • Egen infrastruktur • Egne radiokanaler • Begrenset dekning Helse «Landsdekkende» Helseradio-/LA-nett Brann Ca. 230 lokale radionett i kommunene Politi Ett nett pr. politidistrikt Digitalt nødnett • Ressursdeling • God radiodekning 3 • Etatsvise talegrupper • Felles talegrupper

4 Norges største IKT-prosjekt POLITI HELSE BRANN HELSE 19 AMK-sentraler 89 Akuttmottak 165 LV-sentraler BRANN 24 fagsentraler POLITI 27 fagsentraler KOMMUNIKASJONSSENTRALER - 4 - 40 000 RADIOER RADIONETTVERK MED CA 2 000 BASESTASJONER

5 Mange mulige brukere Viktige samfunns- messige tjenester Veivesen Trafikketater Havnevesen Teknisk etat i kommunene Pleie- og omsorgstjenesten Vaktselskaper Andre beredskaps- brukere Elforsyning Tollvesen Fengselsvesen Oljevern Brann Politi Helse Kjernebrukere Sivilforsvaret Forsvaret Kommunal beredskap Frivillige hjelpeorganisasjoner Redningsressurser Hovedrednings- sentralene Redningshelikoptre Kystverket Annen statlig beredskap Industrivern - 5 -

6 Viktig egenskaper • Brukervennlige kommunikasjonssentraler og radioterminaler • Integrert telefoni og radio i et helhetlig system • Bedre radiodekning og talekvalitet • Robust og avlyttingssikret • Felles nett med egne etatsspesifikke ”nett” • Samtalegrupper og konferansemuligheter • Alarmknapp (sikkerhetsalarm) • Bedre ressursoversikt gjennom GPS-posisjonering - 6 -

7 Telefoni Felles infrastruktur i helse - 7 - Radio Meldinger Annen AMK AMK Sykehus- avdeling Innringer Ambulanse Legevaktlege Fastlege Akuttmottak LV-sentral Innringer

8 I forhold til opprinnelig plan for nasjonal utbygging er nødnettprosjektet 4 år forsinket … Forsinkelser - 8 -

9 Kritikk mot Nødnett i media 9 •Gammel teknologi •Dårlig dekning •Lav datahastighet •Dårlig lydkvalitet

10 Utbygging og faser Trinn 2 – Nasjonal utbygging (fase 1-5)  Samlet innføring i helse  Synkron innføring med brann og politi  Innføring pr. AMK-område  Ta nettet i bruk straks det er klart - 10 -

11 Utbyggingsplan for fase 1-5 er omforent med DNK og leverandørene Fase2012201320142015 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 1 2 3 4 5 = Kartlegging = Prosjektoppstart = Ibruktakelse av Nødnett Utbyggingsplanen 11

12 Lasse Christensen, kommuneoverlege Aurskog-Høland kommune, Akershus • Arealmessig største kommune i Akershus med 962 km² • Ca 15 000 innbyggere Erfaringer med nødnett  Radioen er enkelt å bruke, og ikke minst mye mindre og lettere en HE-radioen.  Talekvalitet og radiodekning er bra.  Praktisk at radioen kan brukes som mobiltelefon.  Jeg ser ingen argumenter for å ta med vanlig mobiltelefon i tjeneste lenger.  Enkelt å etablere kontakt mellom vaktlege, AMK/ambulanse og LV-sentral.  Nødnett er et ypperlig verktøy for distriktsmedisinen.  Innføring av nødnett krever at man er sitt ansvar bevisst og at man involverer seg. 12

13 Nasjonale prosedyrer 13

14 Felles «Fleet-map»

15 Felles prosedyrer

16 Nasjonal felles opplæringsmodell Nasjonalt Nivå Område Nivå Lokalt Nivå - 16 - • Nasjonale instruktører • Områdeinstruktører i hvert AMK / Politi- distrikt • Lokale instruktører • Lokal sluttbrukeropplæring ―Opplæring tilpasset den enkelte brukergruppe ―Fokus på rutine- og prosedyretrening ―Forutsetning for bruk av Nødnett

17 Er det et nett for nødsituasjoner ? - 17 -

18 Hendelsene den 22. juli  Oppdrags- og styringssystemen taklet ikke oppdragsmengden –Køing i mobilnettet forårsaket databasefeil. –Fikk ikke sendt oppdrag ut til enhetene –Fikk ikke sendt kartmarkering –Fikk ikke mottatt status –Mistet posisjonene til enhetene  Mobiltelefoni var lite tilgjengelig og upålitelig  Nødnettet gjorde jobben og taklet trafikken …….

19

20 Et sikkert redundant nett…. - 20 -

21 || Kommunikasjon krever organisasjon - 21 - •Helhetlig planverk •Roller •Ansvar •Kommunikasjonsveier •Operasjonalisering •Nedbrytning på enhet •Opplæring •Trening •Felles øving •Situasjonsforståelse •Informasjonsflyt •Gjennomføringsevne •Læring •Øvelse •Reelle hendelser

22 nett i nød Nød situasjoner - 22 - Vil kreve involvering, planlegging, oppfølging og daglig bruk…

23 || Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "|| Nødnett- Et nett i nød? Steinar Olsen Avdelingsdirektør Avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google