Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HelseOmsorg21: Utfordringer i samhandling mellom universitet, høgskole og sykehus og samarbeid med kommune. UH-rådet, nasjonal fagstrategisk enhet for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HelseOmsorg21: Utfordringer i samhandling mellom universitet, høgskole og sykehus og samarbeid med kommune. UH-rådet, nasjonal fagstrategisk enhet for."— Utskrift av presentasjonen:

1 HelseOmsorg21: Utfordringer i samhandling mellom universitet, høgskole og sykehus og samarbeid med kommune. UH-rådet, nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag Kari Hesselberg, fagleder helse og velferd KS

2 2 Der livet leves  428 kommuner  19 fylkeskommuner  500 kommunale bedrifter  444 000 ansatte  11 500 lokalpolitikere  400 milliarder kroner 5 millioner innbyggere får gode tjenester fra vugge til grav

3 3 KS’ visjon; En selvstendig og nyskapende kommunesektor

4 4 Ingen forskningsmidler til kommunene….  Kilde: HelseOmsorg21

5 © 2014 Deloitte AS5 Oversikt over kompetansesentra utenfor spesialisthelsetjenesten Kunnskaps- og kompetansesentrene er opprettet for å styrke kunnskapssvake og prioriterte områder, og arbeider blant annen innen allmennmedisin, omsorgstjenester, barnevern, psykisk helse og rus-feltet. De retter seg både mot kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten og det statlige barnevernet. 5 "Antibiotikasenteret for primærmedisin ASP" Atferdssentret Klara klok "Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin NAFKAM" Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse NAKMI Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning NAKU Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA "Nasjonalt senter for erfarings-kompetanse NASEP" Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin NKLM Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM Nasjonalt kompetansesenter selvorganisert selvhjelp Selvhjelp Norge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress NKVTS Nasjonalt senter for selvmordsforskning NSSF PRO senteret Senter for Krisepsykologi SfK Senter for samisk helseforskning SSHFSenter for ungdom samliv og seksualitet SUSS Sex og samfunn Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) 40 sentre KORUS Oslo KORUS BergenKORUS Sør KORUS Øst KORUS Stavanger KORUS Midt KORUS Vest KORUS Nord RKBU Nord RBUP Sør-Øst RVTS Sør RVTS NordRVTS Midt RVTS Vest

6 6 Kommunene får ikke den hjelpen de trenger  «Kunnskaps- og kompetansesentrene har i begrenset grad oversikt over kommunenes behov for kunnskap og kompetanse, og det må være samsvar mellom sentrenes tilbud og praksisfeltets behov.»  Kilde: Gjennomgang av kunnskaps- og kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, delrapport 2 2014 s.9

7 7 Store kunnskapshull må tettes  «Det er et betydelig behov og potensial for økt omfang av forskning og innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.» (HO21 s.127).  Noen behov: – Forebyggende helsearbeid barn /unge – Effekter av rus- og psykisk helsearbeid – Kunnskap multisyke skrøpelige eldre – Hva virker i demensomsorgen? – Hverdagsrehabilitering

8 8 Positiv utvikling må forsterkes i samarbeid med UH Noen eksempler:  Ny doktorgrad familieveiledningsprogram ICDP, HiOA  Hamar forsker på lindrende behandling, HIH  Oslo har off.phd folkehelse og ønsker hverdagsrehabilitering, UiO, HiOA  Larvik utviklet sykepleierutdanning for framtiden, HiBV  Trondheim mfl. helhetlige pasientforløp, NTNU/Grimsmo

9 9 Forskning og kompetanse i kommunen Sørge for ansvar Infra- struktur Penger


Laste ned ppt "HelseOmsorg21: Utfordringer i samhandling mellom universitet, høgskole og sykehus og samarbeid med kommune. UH-rådet, nasjonal fagstrategisk enhet for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google