Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

01.09.11 Une Hallem Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Rolle og funksjon i helsetjenesten 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "01.09.11 Une Hallem Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Rolle og funksjon i helsetjenesten 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 01.09.11 Une Hallem Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Rolle og funksjon i helsetjenesten 1

2 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Videreføre og videreutvikle den nasjonale satsingen med undervisningssykehjem Forsterke to utvalgte kommunale enheter i hvert fylke  samarbeid på tvers  arena for praksisnær forskning  fokus på erfaringsutveksling og kunnskapsdeling på tvers av kommunene i fylket og nasjonalt og via felles nettside 2

3 Bakgrunn 3

4 Overordnet strategi 2011-2015 4

5 Mål Hovedmål: Pådrivere for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i eget fylke. Delmål: Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokal og nasjonalt definerte satsingsområder Pådriver for videreutviklings av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte Tilrettelegge for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene 5

6 Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Visjonen uttrykker: Et ideal for dagens og fremtidens pleie og omsorgstjenester, Et ideal om kunnskapsbaserte tjenester i kontinuerlig forbedring og utvikling, Tjenester der de ansatte reflekterer over egen praksis 6

7 7

8 Rolle og oppgaver Videreføring……. - og videreutvikling…...  Samarbeid med helseforetaket - hvordan?  Samarbeid med andre kommuner, - hvordan?  Strategi for spredning av kunnskap og erfaring - hvordan? 8

9 | Det skal gjøre en forskjell Kvalitetsutvikling i omsorgstjenestene gjennom forskning, fagutvikling og kompetansehevning. Gjennomføre og dokumentere fagutviklingsprosjekter med nasjonal overføringsverdi Spredning av erfaringer og kunnskap gjennom egnede arenaer Implementere resultater av prosjektarbeid i hverdagen

10 http://www.utviklingssenter.no/ 10


Laste ned ppt "01.09.11 Une Hallem Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Rolle og funksjon i helsetjenesten 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google