Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNASJONAL PRIVATRETT Prosess Professor dr. juris Giuditta Cordero Moss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNASJONAL PRIVATRETT Prosess Professor dr. juris Giuditta Cordero Moss."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNASJONAL PRIVATRETT Prosess Professor dr. juris Giuditta Cordero Moss

2 Verneting Utenfor EØS –Tvml Innenfor EØS –Luganokonvensjon (luganolov 8.1.1993 nr 21)

3 Tvml og internasjonal verneting Tvml gjelder også int. verneting, avhenging av vernetingsbestemmelse: Gjelder: –Tvml. § 25 (Rt. 1998 s. 1965) –Tvml. § 29 (Rt. 1996 s. 875, Rt. 1994 s. 675) Gjleder ikke: –Tvml. § 33 (Rt. 1993 s. 44)

4 Verneting i kontraktforhold – Norsk IPR Tvml. § 17: alminnelige verneting ved saksøktes bopel (Hjemting) –Animus remanendi –Tvml. § 21: juridiske personer: hvor styret har sitt sete Tvml. § 25: oppfyllelsesverneting –Pengeforpliktelser: Kun hvis saksøkte ikke har hjemting i Norge Tvml. § 32: Formueverneting Tvml. § 36: Vedtatt verneting

5 Tvungne verneting Tvml. § 22: Tinglige rettigheter i fast eiendom Aml. § 61 B: Avskjed og oppsigelse i arbeidsforhold Patentl. § 63

6 Exorbitante verneting Verneting uten reelle tilknytning –Formueverneting –Statsborgerskap –… Forum shopping Uforutsigbarhet

7 Lugano-, Brusselkonvensjon, Brusselforordning 1968 Brusselkonvensjon 1988 Luganokonvensjon 1977 Amsterdam Traktat 2002 Domsforordning 44/2001 2. Protokoll Lugano: EU-Domstolens avgjørelser relevant)

8 Verneting i kontraktsforhold – Lugano/Brussel Art. 2: Saksøktes hjemting –Art. 53: avgjøres etter lex fori –Art. 60 Domsforordning: registrering, central administration eller principal place of business Art. 5.1: Oppfyllelsestedet Art. 17: Vedtatt verneting

9 Oppfyllelsesstedet –Brusselkonvensjon: Ikke autonom tolking (Tessili) Hvis betalingsforpliktelse, kan føre til kreditors hjemting –Domsforordning: 5.1 (b): ved kjøpsavtale: leveringssted; ved tjeneste: ytelsessted For den forpliktelsen tvisten gjelder –Oppsplittelse (De Bloos)

10 Karakteristiske ytelse Domsforordning art. 5.1(b) –Oppfyllelsesstedet Romakonvensjon art. 4.2 –Real debitors bopel

11 Hagkonsvensjon Utkast: –Alminnelige verneting –Særlige verneting –Vedtatt verneting Signert 2005: –Vedtatt verneting

12 Luganokonvensjon – andre bestemmelser om verneting Art. 1 – virkeområde Art. 2 – saksøktes verneting Art. 3 – forbud mot eksorbitante verneting Art. 5 – særlige vernetingsregler Art.6 – påvirkning av verneting Art. 7-12 – forsikring Art. 13-15 – forbruker Art. 16 – eksklusivt verneting Art. 17 – vedtatt verneting Art. 21 – Lis pendens Art. 22 – Konnekse krav

13 Art. 5 – særlige vernetingsregler … Art. 5.3 erstatning utenfor kontraktforhold: Skadestedet (der skaden ble voldt eller oppsto) …

14 Art. 16 – Eksklusivt verneting Art. 16 (1) (a): tinglige rettigheter eller leie i fast eiendom: forum rei sitae Art. 16 (2): selskapsrettslige spsml: sete Art. 16 (3): innføring i offentlig register: der registeret føres Art. 16 (4): patenter osv: der registrering Art. 16 (5): fullbyrding av rettsavgjørelser: der avgjørelsen skal fullbyrdes

15 Anerkjennelse og fullbyrdelse - Norsk IPR Tvml. § 168a: Hvis partene hadde vedtatt verneting Tvml. § 167: Ved overenskomst med fremmed stat Bergensning: strid mot ærbarhet eller norske ufravikelige rettsregler

16 Luganokonvensjon Art. 25: Dom (enhver rettsavgjørelse) Art. 26: Rettskraft Art. 30: Tvangsfullbyrdelse Begrensinger: –Art. 27: ordre public, audiatur altera parte, bis in idem –Art. 28: strid med verneting kun for: forsikring, forburker, eksklusiv

17 Haag Anerkejnnelse og fullbyrdelse for avgjørelse i henhold til vedtatt verneting

18 New York Konvensjon 1958 Art. V - Voldgiftsavgjørelser anerkjennes og tvangsfullbyrdes, med mindre: (a)Voldgiftsavtale var ugyldig (b)Audiatur et altera parte ikke oppfylt (c)Avgjørelsen går utover grensene til voldgiftsrettens verv (d)Rettens sammensetning er feil eller saksbehandlingsfeil (e)Voldgiftsavgjørelsen er ikke rettskraftig eller ble satt tilside (f)Saken kan ikke være gjenstand for voldgift (g)Strid med ordre public


Laste ned ppt "INTERNASJONAL PRIVATRETT Prosess Professor dr. juris Giuditta Cordero Moss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google