Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsummering ved Professor Hans Petter Graver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsummering ved Professor Hans Petter Graver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsummering ved Professor Hans Petter Graver
Rettskilder til fots Hva er en rettskilde? Hvordan tematiserer man en rettslig problemstilling? Hvordan bruker man en lov og en dom? …illustrert ved oppgaven Oppsummering ved Professor Hans Petter Graver

2 Hva er rett? Loven , ja men sier ikke alt, er generell og passer ikke alltid like godt og er ikke alltid like lett å forstå Det domstolene fastslår , ja men hvordan kan vi vite det på forhånd og hva med alle spørsmål domstolene ikke har tatt stilling til? Rettssedvaner, rettskultur og rettsoppfatning , ja men ofte diffus og vanskelig å fastslå Rettferdighet og moral , ja men hva er mest rettferdig og hva er god moral? Rettsvitenskap , men hvilken legitimitet har juridiske forfattere til å diktere for andre hva som er rett og galt?

3 Rettens kilder – hvor har retten sitt utspring?

4 Rettens kilder – hvilke kilder har vi å øse av?

5 Rettskildene Vi bruker rettskildene for komme frem til rettsregelen
Det å fastslå rettsregelen er en skapende prosess Det finnes ingen sikker måte å bevise at rettsregelen har et bestemt innhold Vår anbefaling står og faller med den argumentasjon vi kan anføre i begrunnelsen i henhold til aksepterte kriterier for hva som er god juridisk argumentasjon Vi må og ha “teft” for hva som akspetabelt i sosiale maktstrukturer

6 Presisering av problemstilling og tema
Hva kjennetegner en rettslig konflikt? Kontradiktorisk – to motparter Den ene mener å ha et krav som den andre er forpliktet I forhold til Som grunnlag for kravet anføres påståtte rettsregler

7 Saken må rettsliggjøres for å presisere problemstillingen og å sortere argumenter og opplysninger
Finn rettslige grunnlag for de fremsatte krav Eks. Forbrukerkjøpsreglene Identifiser de aktuelle kriterier/vurderingstemaer for at regelen skal få anvendelse Sorter faktum og skill det relevante fra det irrelevante I oppgjøret om bilen: Tina synes Hallvard var initiativløs Tematisering og presisering av spørsmål med utgangspunkt i Rt s. 1469

8 Første partskonstellasjon – Tina mot Hallvard
Tinas påstand: Hallvard betaler for bilen Rettslig grunnlag Sameieloven § 15 Sameieloven §§ 3 og 8 Hallvards påstand: Tapet deles likt Sameieloven § 9 Skaden Utgifter som følge av feilen ved kretskortet

9 Andre partskonstellasjon: T/H mot Gabriel
T/Hs første påstand: Gabriel betaler reparasjonen Rettslig grunnlag: Fkjl. § 26 b avhjelp av mangel uten kostnad for forbrukeren Var svikten en mangel? Fkjl. § 15 Normalforventning ved slik ting, jf Rt s. 774 Hva er relevante egenskaper ved kjøpet Brukt gjenstand 6 år gammel Gått km Billig Kontrakten ”som den er” jf. Fkjl. § 17 Forhold ved partene T/Hs formål Gabriels utsagn Forelå mangelen ved overtakelsen? Fkjl. § 18

10 T/H mot Garbriel (forts.)
T/Hs andre påstand: Gabriel erstatter utgifter Rettslig grunnlag fkjl. § 33: Forbrukeren kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av at tingen har en mangel Erstatningens omfang: økonomisk tap jf. fkjl. § 52 Utlegg for å få bragt bilen til reparasjon Tapt ferie og nytte av feriebåt – et økonomisk tap? Lovens ordlyd Rettspraksis Dommen gjelder “økonomisk tap” i skadeserstatningsloven §4-1 Bindende for fkjl. § 52? Grunner (Formelle eller reelle ) til å ha forskjellige regler?

11


Laste ned ppt "Oppsummering ved Professor Hans Petter Graver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google