Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Heldagsprøve erstatningsrett H 2004 3. oktober 2004 v/ professor Are Stenvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Heldagsprøve erstatningsrett H 2004 3. oktober 2004 v/ professor Are Stenvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Heldagsprøve erstatningsrett H 2004 3. oktober 2004 v/ professor Are Stenvik

2 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Oppgaven 1. Redegjør for betydningen av skadelidtes forhold ved culpavurderingen. 2. Om kravet til årsakssammenheng ved samvirkende skadeårsaker. Begge oppgaver skal besvares.

3 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Skadelidtes forhold Oversikt over betydningen av skadelidtes forhold i erstatningsretten –ansvarsgrunnlaget –årsakssammenheng –medvirkning (skl. § 5-1) –lemping (skl. § 5-2) –samtykke –aksept av risiko

4 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Avgrensninger Bare betydningen for spørsmålet om det foreligger ansvarsgrunnlag skal behandles (men ikke bare forhold som utelukkende har betydning for ansvarsgrunnlaget) Bare det ulovfestede culpaansvaret Ikke passiv identifikasjon (men betydningen av foreldrenes forhold ved skade på barn kan evt. behandles, jf. Rt. 2002 s. 1283 (gårdsdam) Medvirkning på skadevoldersiden skal ikke behandles

5 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Generelt om culpavurderingen Culpavurderingen er i utgangspunktet en vurdering av skadevolders forhold: Kunne og burde skadevolder handlet annerledes? Skadelidtes forhold får indirekte betydning: Skadelidtes forhold har betydning for hvilke krav man bør stille til skadevolder (Lødrup s. 154). To hovedelementer i vurderingen: –skadelidtes forutsetninger –skadelidtes berettigede forventninger

6 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Skadelidtes forutsetninger Alder –mindre forventninger til barn og unge, Rt. 1909 s. 851 (knallperle I), Rt. 1940 s. 16 (klatredommen) og Rt. 1950 s. 1091 (rulledommen) og Rt. 1997 s. 1081 (trampettdommen) –betydningen av foreldrenes forhold, Rt. 2002 s. 1283 (gårdsdam) Åndelig utrustning Profesjonalitet –Rt. 2000 s. 211 (DnB-dommen) og Rt. 2001 s. 1221 (alpinbakke II)

7 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Skadelidtes forventninger Karakteren av den virksomhet som har voldt skaden –skadelidte må innrette seg etter dagliglivets risiko, jf. f.eks. Rt. 1957 s. 1078 (brøytevoll), Rt. 1964 s. 137 (sporveisdommen) og Rt. 1974 s. 41 (stigedommen) ctr. Rt. 1985 s. 1011 (Hauketo- dommen) og Rt. 2000 s. 253 (sporfylling) –skadelidte kan stille større krav til profesjonelt drevet virksomhet, jf. Rt. 1997 s. 1081 (trampett) og Rt. 2000 s. 1991 (alpinbakke I) Skadelidtes kunnskap om risikoen –frivillig eksponering for risiko (sport- og fritidsaktiviteter), jf. Rt. 2000 s. 1991 (alpinbakke I) og Rt. 2001 s. 1221 (alpinbakke II) –kjent risiko, Rt. 2003 s. 1546 (røykedommen), Rt. 1981 s. 312 (tannlege I) og Rt. 2004 s. 122 (tannlege II); kjent men statistisk lav risiko, jf. Rt. 1992 s. 64 (p-pilledom II) –betydningen av advarsler, Rt. 1965 s. 1061 (ferielandsby)

8 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Årsakssammenheng ved samvirkende årsaker Årsakssammenheng: Sammenheng mellom det ansvarsbetingende forhold og tapet Primærskaden og tapspostene Rettslige og faktiske spørsmål Materielt innhold og beviskrav Samvirkende årsaker: Flere årsaksfaktorer som har påvirket samme skade, Lødrup s. 301, jf. Rt. 1992 s. 64 (p ‑ pilledom II) og Rt. 1999 s. 1473 (Stokke) Avgrensning mot: –Flere separate (del)skader –Alternative årsaker –Beviskravet?

9 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Betingelseslæren Betingelseslæren (conditio sine qua non), Rt. 1992 s. 64 (p ‑ pilledom II). Begrunnelse: Rimelighetshensyn Samtidige skadeårsaker –ingen årsaker er tilstrekkelige –én tilstrekkelig og én eller flere ikke-tilstrekkelige årsaker (skille mellom ansvarlige og hendelige? jf. Nygaard s. 333) –to eller flere tilstrekkelige årsaker (skillet mellom ansvarlige og hendelige) –særlig om skadelidtes disponering for skaden (nødvendig, men ikke tilstrekkelig årsak: skadevolder må ”ta skadelidte som han er”) Kontinuerlige skadeårsaker

10 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Betingelseslæren (forts.) Suksessive og hypotetiske skadeårsaker: Den første årsak er (delvis) realisert når den andre begynner å virke (evt. ville begynt å virke) –differanseprinsippet –ansvarlig + hendelig skadeårsak, Rt. 1939 s. 736 (Eystein), Rt. 1961 s. 973 (fjellvann) og Rt. 1998 s. 1565 (Lie) –ansvarlig + ansvarlig skadeårsak, jf. Rt. 1997 s. 771 (Dani) og Lødrup s. 307–308 og 312–313; Baker v. Willoughby –bevisbyrden, jf. Rt. 2001 s. 1221 (alpinbakke II)

11 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Unntak fra betingelseslæren Begrunnelse: Hensynet til skadelidte, prevensjonshensynet Fellesforetak og annet samarbeid, jf. Rt. 1945 s. 52 (Stephanson) Konkurrerende og overtallige skadeårsaker, jf. Rt. 1931 s. 1096 (Vestfos) Uvesentlige skadeårsaker (hovedårsakslæren), jf. Rt. 1992 s. 64 (p ‑ pilledom II) og Rt. 2001 s. 320 (Nielsen), smnl. Lødrup s. 304


Laste ned ppt "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Heldagsprøve erstatningsrett H 2004 3. oktober 2004 v/ professor Are Stenvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google