Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Heldagsprøve erstatningsrett H 2004

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Heldagsprøve erstatningsrett H 2004"— Utskrift av presentasjonen:

1 Heldagsprøve erstatningsrett H 2004
3. oktober 2004 v/ professor Are Stenvik

2 Oppgaven 1. Redegjør for betydningen av skadelidtes forhold ved culpavurderingen. 2. Om kravet til årsakssammenheng ved samvirkende skadeårsaker. Begge oppgaver skal besvares.

3 Skadelidtes forhold Oversikt over betydningen av skadelidtes forhold i erstatningsretten ansvarsgrunnlaget årsakssammenheng medvirkning (skl. § 5-1) lemping (skl. § 5-2) samtykke aksept av risiko

4 Avgrensninger Bare betydningen for spørsmålet om det foreligger ansvarsgrunnlag skal behandles (men ikke bare forhold som utelukkende har betydning for ansvarsgrunnlaget) Bare det ulovfestede culpaansvaret Ikke passiv identifikasjon (men betydningen av foreldrenes forhold ved skade på barn kan evt. behandles, jf. Rt s (gårdsdam) Medvirkning på skadevoldersiden skal ikke behandles

5 Generelt om culpavurderingen
Culpavurderingen er i utgangspunktet en vurdering av skadevolders forhold: Kunne og burde skadevolder handlet annerledes? Skadelidtes forhold får indirekte betydning: Skadelidtes forhold har betydning for hvilke krav man bør stille til skadevolder (Lødrup s. 154). To hovedelementer i vurderingen: skadelidtes forutsetninger skadelidtes berettigede forventninger

6 Skadelidtes forutsetninger
Alder mindre forventninger til barn og unge, Rt s. 851 (knallperle I), Rt s. 16 (klatredommen) og Rt s (rulledommen) og Rt s (trampettdommen) betydningen av foreldrenes forhold, Rt s (gårdsdam) Åndelig utrustning Profesjonalitet Rt s. 211 (DnB-dommen) og Rt s (alpinbakke II)

7 Skadelidtes forventninger
Karakteren av den virksomhet som har voldt skaden skadelidte må innrette seg etter dagliglivets risiko, jf. f.eks. Rt s (brøytevoll), Rt s. 137 (sporveisdommen) og Rt s. 41 (stigedommen) ctr. Rt s (Hauketo-dommen) og Rt s. 253 (sporfylling) skadelidte kan stille større krav til profesjonelt drevet virksomhet, jf. Rt s (trampett) og Rt s (alpinbakke I) Skadelidtes kunnskap om risikoen frivillig eksponering for risiko (sport- og fritidsaktiviteter), jf. Rt s (alpinbakke I) og Rt s (alpinbakke II) kjent risiko, Rt s (røykedommen), Rt s. 312 (tannlege I) og Rt. 2004 s. 122 (tannlege II); kjent men statistisk lav risiko, jf. Rt s. 64 (p-pilledom II) betydningen av advarsler, Rt s (ferielandsby)

8 Årsakssammenheng ved samvirkende årsaker
Årsakssammenheng: Sammenheng mellom det ansvarsbetingende forhold og tapet Primærskaden og tapspostene Rettslige og faktiske spørsmål Materielt innhold og beviskrav Samvirkende årsaker: Flere årsaksfaktorer som har påvirket samme skade, Lødrup s. 301, jf. Rt. 1992 s. 64 (p‑pilledom II) og Rt s (Stokke) Avgrensning mot: Flere separate (del)skader Alternative årsaker Beviskravet?

9 Betingelseslæren Betingelseslæren (conditio sine qua non), Rt. 1992 s. 64 (p‑pilledom II). Begrunnelse: Rimelighetshensyn Samtidige skadeårsaker ingen årsaker er tilstrekkelige én tilstrekkelig og én eller flere ikke-tilstrekkelige årsaker (skille mellom ansvarlige og hendelige? jf. Nygaard s. 333) to eller flere tilstrekkelige årsaker (skillet mellom ansvarlige og hendelige) særlig om skadelidtes disponering for skaden (nødvendig, men ikke tilstrekkelig årsak: skadevolder må ”ta skadelidte som han er”) Kontinuerlige skadeårsaker

10 Betingelseslæren (forts.)
Suksessive og hypotetiske skadeårsaker: Den første årsak er (delvis) realisert når den andre begynner å virke (evt. ville begynt å virke) differanseprinsippet ansvarlig + hendelig skadeårsak, Rt s. 736 (Eystein), Rt s. 973 (fjellvann) og Rt s (Lie) ansvarlig + ansvarlig skadeårsak, jf. Rt s. 771 (Dani) og Lødrup s. 307–308 og 312–313; Baker v. Willoughby bevisbyrden, jf. Rt s (alpinbakke II)

11 Unntak fra betingelseslæren
Begrunnelse: Hensynet til skadelidte, prevensjonshensynet Fellesforetak og annet samarbeid, jf. Rt s. 52 (Stephanson) Konkurrerende og overtallige skadeårsaker, jf. Rt s (Vestfos) Uvesentlige skadeårsaker (hovedårsakslæren), jf. Rt. 1992 s. 64 (p‑pilledom II) og Rt s. 320 (Nielsen), smnl. Lødrup s. 304


Laste ned ppt "Heldagsprøve erstatningsrett H 2004"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google