Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prinsipper og idealer for utøvelse av offentlig myndighet (I): Spesielt om rettssikkerhet og personvern Hovedpunkter til Dag Wiese Schartums forelesning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prinsipper og idealer for utøvelse av offentlig myndighet (I): Spesielt om rettssikkerhet og personvern Hovedpunkter til Dag Wiese Schartums forelesning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prinsipper og idealer for utøvelse av offentlig myndighet (I): Spesielt om rettssikkerhet og personvern Hovedpunkter til Dag Wiese Schartums forelesning den 8. september 2003

2 Leseveiledning til bolk B Hovedlitteratur er utdrag fra: – Schartum og Bygrave (2003) om personvern, Ot.prp.nr.44 (2000-2001) om domstolene, St. meld. nr. 32 (1997-98) om offentlighetsprinsippet og Frihagen (1991) om rettssikkerhet. –Husk at petit-avsnitt i Frihagens bok ikke er pensum. –Dette stoffet er en av bærebjelkene i emnet Digital forvaltning, og er også sentralt i DRI-programmet for øvrig. Dette bør læres godt! –Husk at mye av denne litteraturen ikke innholder ”fasitsvar”, men at det i stor grad er rom for uenighet og diskusjon! Hva mener du? –Til denne delen er det gitt ”praksisstoff” knyttet til de ulike delene av litteraturen. En mulighet er å vurdere dette stoffet i lys av litteraturen; I hvilken grad tilfredsstiller for eksempel ”Bidragsveilederen” hensynet til rettssikkerhet? (jf Frihagens bok).

3 Hovedpunkter i forelesningen (I) Det er to forelesninger innen dette emnet. Den andre forelesningen (25.9) vil primært handle om offentlighetsprinsippet mv. I denne forelesningen vil vi se på noen sammenhengen mellom rettssikkerhet og personvern. Dessuten vil vi se på hvert av disse idealene i mer detalj, med vekt på personvern.

4 Hovedpunkter i forelesningen (II) 1Generelt om styringsidealer/-verdier/-prinsipper –Generelt om rettsstat og rettssikkerhetsidealet –Generelt om personvern i en velferds- og plan- og reguleringsstat. 2Spesielt om rettssikkerhetsidealet –”Rettssikkerhet” som vern mot overgrep og vilkårlighet –Gjennomgang av de enkelte hovedelementer i rettssikkerhetsidealet innen offentlig forvaltning og domstolene. –Eksempler på lover mv som ivaretar rettssikkerhet. –Organisering og betydningen for rettssikkerhet. –Rettssikkerhet i informasjonssamfunnet. –Litteratur: Utdrag fra Frihagen (1991) og Ot.prp.nr.44 (2000-2001)

5 Hovedpunkter i forelesningen (III) 3Spesielt om personvernidealet –Generelt om personvern og personopplysningsvern. –Gjennomgang av de enkelte hovedelementer i personvernidealet generelt og innen offentlig forvaltning spesielt. –Eksempler på lover mv som ivaretar personvernet. –Organisering og betydningen for personvernet. –Personvern i informasjonssamfunnet. –Litteratur: Utdrag fra Schartum og Bygrave (2003)


Laste ned ppt "Prinsipper og idealer for utøvelse av offentlig myndighet (I): Spesielt om rettssikkerhet og personvern Hovedpunkter til Dag Wiese Schartums forelesning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google