Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNASJONALE ADOPSJONER I NORGE v/ Monica Dalen Del II.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNASJONALE ADOPSJONER I NORGE v/ Monica Dalen Del II."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNASJONALE ADOPSJONER I NORGE v/ Monica Dalen Del II

2 Hvordan går det på skolen?  Skolestarten er vanskelig  Varierende skoleprestasjoner  Gjennomsnittresultater kan virke tilslørende  Det blir vanskeligere etter hvert  Språket kan skape lærevansker  Uro, rastløshet og hyperaktivitet kan skape lærevansker

3 Skolesituasjonen  Mange får spesialundervisning, men den er lite tilpasset adoptivbarnas lærevansker  Mange får mye hjelp med lekser  Adoptivforeldre er veldig støttende

4 Identitet  Adopsjon  Etnisitet  Integrere disse forhold i egen identitet

5 Adopsjon  Adopsjon er alltid et brudd i et menneskes biografi  Adopterte må integrere bevisstheten om sine to sett av foreldre:  De som fødte dem, men som ikke maktet eller ønsket å beholde dem  De som ønsket dem, men som ikke fødte dem

6 Adopsjon  Å være valgt  Å være bortvalgt  En måte å danne familie på  Et tap av familie  Tilpasningssorg (Brodzinsky 1990)

7 Kirk (1964, 1981, 1988, 1992) AksepteringFornekting

8 Dalen/Sætersdal (1992,1999) Akseptering Fornekting Stressing

9 Etnisk identitet  Forhold til utseendet  Forhold til opprinnelsesland, kultur  Forhold til innvandrere og flyktninger

10 Sosial identitet (Brottveit 1999)  Adopsjon + etnisk utseende  Tre kulturelle kategorier  De norske (bekreftes)  De dobbelt etniske (oppdages)  De kosmopolitiske (skapes)

11 Etnisk identitet  Store variasjoner  Stadige endringer  Identitetsutvikling uten fasit

12  Indre søken  Ytre søken  Ekstra identifikasjonsarbeid

13 Mestringsstrategier  Goffmann (1963, 1967, 1974)  Stigma  Informasjonsspill  Dalen/Sætersdal (1999)  Offensive strategier  Defensive strategier

14 Hva sier forskningen?  75 – 80% klarer seg bra uten store problemer  25 -30% får en del problemer knyttet til tilknytning, språk, læring og identitetsutvikling  5 – 6% utvikler til dels store psykiske vansker  Ungdomstiden er vanskelig  Noen adoptivfamilier vegrer seg for å søke hjelp

15  Psykologisk dimensjon  Politisk dimensjon

16 JANUSANSIKTET

17 Litteraturreferanser Botvar, P.K. (1999). Norsk i sinn, utenlandsk i skinn. Unge adoptertes levekår og livsforhold. Oslo: Diakonhjemmet Høgskolesenter Brottveit, Å. (1999). «Jeg ville ikke skille meg ut» - identitetsutvikling, ekstern kategorisering og etnisk identitet hos adopterte fra Colombia og Korea. Oslo: Diakonhjemmets Høgskolesenter Dalen, M. (2002). Adoptivfamilien år 2000. Hvem er de, hvordan lever de og hvilke utfordringer står de overfor? I: I. Söderlind (Eds): Uppväxt, familjeformer och barns bästa. Institutet for Framtidsstudier (61-76). Stockholm

18 Dalen, M. & Rygvold, A.L. (1999). Hvordan går det på skolen? En analyse av Utenlandsadopterte elevers skolekompetanse. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo Dalen, M & Rygvold, A.L. (2004). Internasjonale adopsjoner i Norge. I: E. Befring & R.Tangen (Red): Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. (in print) Follevåg, G. (2002). Adoptert identitet. Oslo: Spartacus Forlag Howell, S. (2001). ”En vanlig familie”: Utenlandsadopsjon i Norge, et stadig voksende fenomen I: S. Howell & M. Melhus (Eds.), Blod – tykkere enn vann? (kapittel 3, 73-98) Oslo: Fagbokforlaget Sætersdal, B. & Dalen, M. (1999). Hvem er jeg? Adopsjon, idenitet og etnisitet. Oslo: Akribe Forlag


Laste ned ppt "INTERNASJONALE ADOPSJONER I NORGE v/ Monica Dalen Del II."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google