Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNASJONALE ADOPSJONER I NORGE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNASJONALE ADOPSJONER I NORGE"— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNASJONALE ADOPSJONER I NORGE
v/ Monica Dalen Del II

2 Hvordan går det på skolen?
Skolestarten er vanskelig Varierende skoleprestasjoner Gjennomsnittresultater kan virke tilslørende Det blir vanskeligere etter hvert Språket kan skape lærevansker Uro, rastløshet og hyperaktivitet kan skape lærevansker

3 Skolesituasjonen Mange får spesialundervisning, men den er lite tilpasset adoptivbarnas lærevansker Mange får mye hjelp med lekser Adoptivforeldre er veldig støttende

4 Identitet Adopsjon Etnisitet Integrere disse forhold i egen identitet

5 Adopsjon Adopsjon er alltid et brudd i et menneskes biografi
Adopterte må integrere bevisstheten om sine to sett av foreldre: De som fødte dem, men som ikke maktet eller ønsket å beholde dem De som ønsket dem, men som ikke fødte dem

6 Adopsjon Å være valgt Å være bortvalgt En måte å danne familie på
Et tap av familie Tilpasningssorg (Brodzinsky 1990)

7 Kirk (1964, 1981, 1988, 1992) Akseptering Fornekting

8 Dalen/Sætersdal (1992,1999) Akseptering Fornekting Stressing

9 Etnisk identitet Forhold til utseendet
Forhold til opprinnelsesland, kultur Forhold til innvandrere og flyktninger

10 Sosial identitet (Brottveit 1999)
Adopsjon + etnisk utseende Tre kulturelle kategorier De norske (bekreftes) De dobbelt etniske (oppdages) De kosmopolitiske (skapes)

11 Etnisk identitet Store variasjoner Stadige endringer
Identitetsutvikling uten fasit

12 Indre søken Ytre søken Ekstra identifikasjonsarbeid

13 Mestringsstrategier Goffmann (1963, 1967, 1974) Dalen/Sætersdal (1999)
Stigma Informasjonsspill Dalen/Sætersdal (1999) Offensive strategier Defensive strategier

14 Hva sier forskningen? 75 – 80% klarer seg bra uten store problemer
25 -30% får en del problemer knyttet til tilknytning, språk, læring og identitetsutvikling 5 – 6% utvikler til dels store psykiske vansker Ungdomstiden er vanskelig Noen adoptivfamilier vegrer seg for å søke hjelp

15 Psykologisk dimensjon
Politisk dimensjon

16 JANUSANSIKTET

17 Litteraturreferanser
Botvar, P.K. (1999). Norsk i sinn, utenlandsk i skinn. Unge adoptertes levekår og livsforhold. Oslo: Diakonhjemmet Høgskolesenter Brottveit, Å. (1999). «Jeg ville ikke skille meg ut» - identitetsutvikling, ekstern kategorisering og etnisk identitet hos adopterte fra Colombia og Korea. Oslo: Diakonhjemmets Høgskolesenter Dalen, M. (2002). Adoptivfamilien år Hvem er de, hvordan lever de og hvilke utfordringer står de overfor? I: I. Söderlind (Eds): Uppväxt, familjeformer och barns bästa. Institutet for Framtidsstudier (61-76). Stockholm

18 Dalen, M. & Rygvold, A.L. (1999). Hvordan går det på skolen? En analyse av Utenlandsadopterte elevers skolekompetanse. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo Dalen, M & Rygvold, A.L. (2004). Internasjonale adopsjoner i Norge. I: E. Befring & R.Tangen (Red): Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. (in print) Follevåg, G. (2002). Adoptert identitet. Oslo: Spartacus Forlag Howell, S. (2001). ”En vanlig familie”: Utenlandsadopsjon i Norge, et stadig voksende fenomen I: S. Howell & M. Melhus (Eds.), Blod – tykkere enn vann? (kapittel 3, 73-98) Oslo: Fagbokforlaget Sætersdal, B. & Dalen, M. (1999). Hvem er jeg? Adopsjon, idenitet og etnisitet. Oslo: Akribe Forlag


Laste ned ppt "INTERNASJONALE ADOPSJONER I NORGE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google