Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Gjensidig Hospitering 2008” Prosjekteier: Nygård Undervisningssykehjem Vestfold Prosjektfinansiering: Helsedialog Som følge av Fyrtårnsprosjektet ”helhetlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Gjensidig Hospitering 2008” Prosjekteier: Nygård Undervisningssykehjem Vestfold Prosjektfinansiering: Helsedialog Som følge av Fyrtårnsprosjektet ”helhetlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Gjensidig Hospitering 2008” Prosjekteier: Nygård Undervisningssykehjem Vestfold Prosjektfinansiering: Helsedialog Som følge av Fyrtårnsprosjektet ”helhetlig pasient og brukerforløp gjennom elektronisk samarbeide” ”Samspill 2007”

2 Erfaringer fra tidligere hospiteringer viser at samhandlingskultur mellom tjenestenivåene er vesentlig for god praksis i det daglige. Med samhandlingskultur menes her relasjoner og holdninger til hverandres tjeneste (NOU 2005:3, side 17) Videre antas at en styrking av samhandlingskompetansen vil kunne bidra til økt kvalitet og effektivitet for pasienten ved overføring mellom nivåene.

3 Mål: Styrke samhandlingskulturen mellom helseforetak og kommuner Bidra til økt kunnskap om hverandres tjenestetilbud og kompetanse Utvikle nettverkstenking på tjenestenivå Bidra til økt kvalitet og effektivitet på pasientforløp mellom nivåene slik at pasient og pårørende opplever en sammenhengende helsetjeneste

4 Deltagere: -Blefjell Sykehus m/ kommunene Bø, Seljord, Notodden og Sauherrad -Ringerike Sykehus med tilhørende kommuner -Sykehuset i Vestfold m/kommunene Nøtterøy, Sandefjord, Tønsberg: 32 sykepleiere

5 Gjennomføring: - likt antall sykepleiere fra hver ”side” - 3 dager hver - Informasjonsmøte først - Alle følger en ”pasientkjede” - Egen mappe med avtale og forventninger til den enkelte og informasjon om prosjektet - Oppsummering og evaluering i etterkant

6 Vi må vite hvordan informasjonen foregår i dag for å strukturere det vi ønsker elektronisk i fremtiden (sjekkliste konvolutt!) Bli kjent med hverandres hverdag Gå mot et felles mål: et helsevesen som jobber sammen for en mer kvalitetsmessig hverdag til glede for både pasienten og oss som fagpersoner

7 Evaluering: -Oppsummeringsmøte i etterkant -Utdeling av evalueringsskjema utarbeidet i samarbeid med Høgskolen i Vestfold -En mal for videre hospitering … ?

8 Sitat fra hospitant Kari Klægstad, nevrologisk avd Siv: ” det handler bare om to ting: respekt for hverandre riktig informasjon begge veier egentlig enkle ting … ”


Laste ned ppt "”Gjensidig Hospitering 2008” Prosjekteier: Nygård Undervisningssykehjem Vestfold Prosjektfinansiering: Helsedialog Som følge av Fyrtårnsprosjektet ”helhetlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google