Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen tanker om samhandling Anders Svensson Kommuneoverlege Bø i Vesterålen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen tanker om samhandling Anders Svensson Kommuneoverlege Bø i Vesterålen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen tanker om samhandling Anders Svensson Kommuneoverlege Bø i Vesterålen

2 Bø ligger i sentrum….. av min verden…….

3 Helsevesenet • En levende, alltid bevegelig organisme bestående av mennesker • Kvaliteten avgjøres i møte mellom enkeltmennesker

4 Slik ser helsevesenet ut

5 Eller slik, fra et annet perspektiv …..

6 Primærhelsetjenesten • Grunnmuren i norsk helsevesen • Det er kommunehelsetjenesten som gir syke mennesker bedre livskvalitet • ”Pasienten er utskrevet til spesialisthelsetjenesten” • Det er i kommunehelsetjenesten og lokalsykehuset de viktigste prioriteringen skjer

7 Men så ser det slik ut…

8 Samhandling

9 Hvorfor samhandling • Pasienten/brukeren/klienten/kunden har ulike behov som er i kontinuerlig endring • Ulike oppgaver krever: – Forskjellig kompetanse – Ulik kapasitet – Ulik organisering Ingen enkeltaktør kan utføre alle tjenester Samhandling er nødvendig

10 Fra stykkevis og delt til helt • En sømløs helsetjeneste er en utopi • Det er i grensesoner risiko oppkommer • Når ting går bra er det alltid noen som er ansvarlig for det……… • Fremgang føder fremgang…..

11 Samhandling skjer mellom enkeltmennesker

12 Forutsettinger for god samhandling • Det er alltid personer som samhandler – Kunnskap om hverandre – Respekt for hverandre – Gjensidig tillitt……….. – Begge parter må ha en gevinst – på en eller annen måte • Fremgang føder fremgang • Beslutsmyndighet/dyktighet • Økonomi • Gode systemer som gir mulighet for ovenstående

13 Samhandling • Om enkeltpasienter • Om kompetanse • Om systemer

14 Krav til systemer • Enkle • Forståelige • Faglig motiverte = pasientsentrerte • Robuste • Fleksible • Ikke personavhengige men personlige • Bokser er ikke systemer!

15 KISS

16 Bø er gode på samhandling – Helsetjenesten er samlet i et bygg (inkl NAV) – Fastlegeordningen i Bø gjør samhandling lettere – Oversiktlig organisasjon – små forhold – korte besluttsveier • Legemøte • Psykiatriteam • Fastlege – hsp • Ansvarsgrupper • Ledermøter • NAV –møter • VOP • BUP osv osv osv

17 Vesterålen er gode på samhandling • Kommuneoverlegeforum • Fagnettverk • Samhandlingsmøter psykiatri • Samhandlingsgruppe Vesterålen • Kompetanse/kurs/RKK • Psykiatri – VOP/BUP • osv osv

18 Noen samhandlingseksempler • Kommuneoverlegeforum – Fungerer for at det oppleves nyttig • Psykiatritjenesten i Vesterålen – Fungerer for at noen har ønsket det • NAV-Bø – Fungerer for at vi bor i lag, for at vi liker hverandre og for at vi er små

19 Samhandlingsreformen • Helsevesenet har utviklets kontinuerlig siden 1600 tallet • Helsetjenesten i Bø har endrets radikalt siden 1995 • Samhandlingsreformen er utviklingsarbeid • Noen nye oppgaver (men ikke alle) kommer å kreve interkommunalt samarbeid

20 Interkommunalt samarbeid i Vesterålen • Kultur • Vesterålen legevakt • Kompetanse • Hva skal til?

21 Forutsettinger for god samhandling • Det er alltid personer som samhandler – Kunnskap om hverandre – Respekt for hverandre – Gjensidig tillitt……….. – Begge parter må ha en gevinst – på en eller annen måte • Avklarte ansvarsforhold • Besluttsmyndighet • Økonomisk insentiver (ingen skal tape på samhandling) • Systemer som ikke motvirker samarbeid

22 Ingen er uenig samhandlingsreformen -men • Reformtretthet • Spesialisering = kvalitet • Prioriteringer fra Oslo – til hvilken nytte • Det er mye lenger fra Sortland til Bø enn fra Bø til Sortland • Hvem sitter igjen med svarteper?

23 Samhandlingsutfordringer i Vesterålen • 6 små svært forskjellige kommuner med dårlig økonomi • Et kjempestort helseforetak med samhandlingsenhet i Bodø • Ledelse av Nordlandssykehuset Vesterålen • Fastlegeordningen • Økonomi – hvem sitter igjen med svarteper

24 • Samhandling er utviklingsarbeid og må styres av pasientens behov • Fagfolk må ha en hånd eller helst begge på ratten • Små enheter samhandler bedre • Kommuneoverlegeforum ønsker å bidra til utviklingen av helsetjenster i Vesterålen

25 • Vår viktigste oppdragsgiver er pasienten • I vanskelige tider må vi verne om de svake

26 Noen sluttord • Vi er gode, men må bli bedre • Samhandling kan ikke motiveres i økonomi men være faglig begrunnet • Små enheter samhandler bedre! • Vikarierende motiver er destruktive og ødelegger utvikling • Samhandling må skape gjensidig gevinst

27 Riding - samhandling mellom hest og rytter


Laste ned ppt "Noen tanker om samhandling Anders Svensson Kommuneoverlege Bø i Vesterålen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google