Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunehelsereformen - lokale/regionale utfordringer Direktør Helsefag, Akershus universitetssykehus Kristin Bang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunehelsereformen - lokale/regionale utfordringer Direktør Helsefag, Akershus universitetssykehus Kristin Bang."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunehelsereformen - lokale/regionale utfordringer Direktør Helsefag, Akershus universitetssykehus Kristin Bang

2 2 1.Somatikk 2.Psykisk helsevern 3.Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB 4.Legevaktsfunksjoner/storbylegevakt 5.Samhandling med kommunehelsetjenesten 6.Habilitering og rehabilitering Etablering av sykehusområder

3 3 Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og personlig økonomi Bedre samordning i hovedstads- området Samordning på fag og styrking av forskning Økonomiske resultatkrav Sikre et fortsatt desentralisert tilbud Ta ut stordriftsfordeler Komme hele nasjonen til gode Bedre koordinering og utnyttelse av personell, arealer, IKT, støttefunksjoner, innkjøp og investeringer mv Oppdraget

4 4 Sykdomsgrupper i vekst Forskning Medisinsk teknologi IKT Moderne nybygg Kompetanseutvikling Et økende gap mellom behov og finansiering Vi må omprioritere ressursene for å skape et bærekraftig helsevesen Et ambisiøst program med fem innsatsområder Nødvendig med omstilling 1.Hovedstadsprosessen 2.Forskning 3.IKT, stab og støtte 4.Kunnskapshåndtering 5.Mobilisering

5 5

6 6 OU-implementering Gevinstrealisering FASE 2 Etablering av sykehusområder Administrative fellesfunksjoner AHUS 2011

7 7

8 8 Nytt og utvidet opptaksområde –Utnytte investeringene og de moderne fasiliteter ved Ahus fullt ut til gode for befolkningen i opptaksområdet –Utviklingen innen medisin de siste årene har gjort at stadig flere med fordel kan behandles poliklinisk. Denne utviklingen kan forsterkes ved Ahus i dag. –Det har vært bekymring rundt sengekapasitet. Dersom fordelingen mellom poliklinisk behandling og innleggelser blir som ved Oslo sykehusene i dag er det tilstrekkelig sengekapasitet –Hvis ikke dette realiseres vil man kunne bruke ekstra kapasitet som i dag finnes ved Stensby –Det vil dessuten være mulig å videreutvikle tilbud sammen med kommunene, noe vi begynner å få erfaring med i dag (Spesialiserte korttidsenheter og lindrende enhet) –Et stort mulighetsbilde med Ski sykehus og Stensby sykehus

9 9 Utvikling av en bedre helsetjeneste Pasientens behov skal være det førende prinsipp for struktur og innhold i tjenesten Helhetlige pasientforløp som et organiserende prinsipp (Bente Mikkelsen)

10 10 Under arbeid –Samarbeidsavtaler og nettverk mellom sykehus og kommuner –Spesialiserte korttidsenheter (for å få til behandling etter BEON prinsippet) –Enhet for lindrende behandling (med samme begrunnelse) –Ambulant behandling (Palliativ team, lungeteam, kols behandling) –Forebyggende tiltak (sorgstøtte, røykavvenning, kompetente foreldre, HPH læring- og mestring) –Elektronisk samhandling (meldingsløftet, interaktive henvisninger, Elin-K, BUP) –Samarbeidstiltak innen psykisk helse (hospiteringsprogram, brukerstyrt seng, samordnede oppsøkende tjenester til brukere med omfattende behov) –Mobilt røntgen –Forbedret legesamarbeid –Likeverdige helsetjenester –Rehabilitering –Sykehjemsprogrammet

11 11 Utfordringsbildet - Akershus –Sykehuset er en del av helsetjenesten – og må ha fokus på hva som er best for pasientene i et helhetlig perspektiv –Sykehuset må bli bedre på å støtte opp om den behandling som kan gis til pasienten uten sykehusinnleggelse krever at de både kan gi ”deltjenester” som en del av den behandling som gis i primærhelsetjenesten (ambulante eller polikliniske tjenester) klarer å ”gi slipp på” oppgaver som kan overlates til primærhelsetjenesten. –Sykehuset må bedre på å spisse sine tjenester Fokus på det mest kompliserte –Må utvikle kompetanse på samarbeid om pasientene og etablering av helhetlige pasientforløp –Sykehusenes økonomiske situasjon (Ahus, Ous) Utfordrende å investere i tiltak som støtter samhandling

12 12 Samhandlings Ahus 2011 - hovedmålsetting Akershus universitetssykehus gir i samarbeid med kommuner og bydeler i opptaksområde et helhetlig og kvalitetsmessig godt tilbud til sine pasienter/innbyggere

13 13 Resultatmål 1.Det etableres i felles, helhetlige og sammenhengende pasientforløp inn og ut fra sykehuset, der en legger til rette for at helsehjelp kan gis med høy kvalitet på laveste effektive omsorgsnivå 2.Lokalbaserte spesialisthelsetjenester videreutvikles og etableres i samarbeid med kommunene 3.Det etableres hensiktsmessige samarbeidsorgan og samarbeidsavtaler mellom Ahus og nåværende kommune/bydeler i opptaksområdet og nye kommuner/bydeler

14 14


Laste ned ppt "Kommunehelsereformen - lokale/regionale utfordringer Direktør Helsefag, Akershus universitetssykehus Kristin Bang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google