Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasientbehandling – tilgjengelighet og kvalitet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasientbehandling – tilgjengelighet og kvalitet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasientbehandling – tilgjengelighet og kvalitet
Peder Olsen Administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF Fagforbundets sykehuskonferanse, 4. mars 2014

2 Helse Sør-Øst Ansvarlig for spesialisthelsetjeneste til innbyggerne I sør-øst Norge, ca 2,8 millioner mennesker (56 prosent av landets befolkning) Ti helseforetak organisert i syv sykehusområder. Avtaler om forpliktende samarbeid med fem private ideelle, ikke-kommersielle sykehus. Avtaler med vel avtale- spesialister. Avtaler med til sammen 70 leverandører (90 behandlingssteder) innen TSB, psykisk helsevern, kirurgi, laboratoriefag, radiologi og habilitering / rehabilitering medarbeidere. Bruttobudsjett i 2014 på ca 72 milliarder kroner Visjon: Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og personlig økonomi.

3 Ett døgn i Helse Sør-Øst
mennesker er på jobb pasienter behandles 1 980 nye henvisninger mottas 90 nye verdensborgere fødes 360 bemannede ambulanser i beredskap 1 000 ambulanseoppdrag utføres kilometer i ambulanse 8 200 munnbind forbrukes 6 200 par operasjonshansker 4 850 infusjonssett 1 100 operasjonsfrakker 190 millioner kroner i samlet kostnadsforbruk

4 Nå er fokus på kvalitet, kompetanse og ledelse Etablering av foretaks-
Kvalitet og pasient- sikkerhet Funksjons- og oppgave- fordeling Helse Sør-Øst ( ) Etablering av foretaks- modellen Helse Sør-Øst ( ) Helse Sør og Helse Øst ( )

5 Utvikling siste 10 år Betydelig økt aktivitet (30 % på 10 år)
Bedre kvalitet (ventetider, fristbrudd, sykehusinfeksjoner er redusert) Økt overlevelse (bla flere kreftområder) Vekst i forskning og innovasjon (dobling i ressursbruk og antall doktorgrader) Samordning fellestjenester – Innkjøp, IKT, HR

6 Styring av spesialisthelsetjenesten
Stortinget Regjeringen Helse- og omsorgsminister Styreleder i Helse Sør-Øst Administrerende direktør i Helse Sør-Øst Styreleder i helseforetakene Administrerende direktør i helseforetakene Den politiske styringen følger de formelle ansvarslinjene. Stortinget og regjeringen har beslutningsmyndighet i styringen av spesialisthelsetjenesten Ledergrupper i helseforetakene Avdeling/enhet i helseforetakene

7 Behov for tydelig retning
Utviklingstrekk i sykehustjenester Vår strategi gir retningen Brukernes syn legges til grunn Befolkningsvekst/ sammensetning Sykdomsgrupper i vekst Nye behandlingsformer Befolkningens forventninger Økt samhandling Ny teknologi Aldrende IKT-infrastruktur Utdatert bygningsmasse

8 To hovedområder for innsats fram mot 2020 Begge skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet
Helse Sør-Østs strategiske plan er organisert i to hovedområder: Et løft for kvalitet og pasientsikkerhet Fornyingsprogram for standardisering og teknologiske løsninger

9 Forskning og innovasjon
Mål- bilde 2020 2013 2014 2015 2016 Pasient-behandling Forskning og innovasjon Kunnskaps-basert praksis Organisering og utvikling av fellestjenester Bærekraftig utvikling gjennom økt handlingsrom Virksomhets-utvikling gjennom mobilisering av ledere og medarbeidere

10 Strategiske valg for kvalitet og pasientsikkerhet
Strategiske valg for kvalitet og pasientsikkerhet Kvalitet og pasient- sikkerhet Bruker- medvirkning Resultat og åpenhet Ledelse og styring Standard-isering Ansattes engasjement Pasientsikkerhetsprogrammet IKT, Digital fornying Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i desember 2013 en regional strategi for bedre kvalitet og pasientsikkerhet

11 Styre og ledelsen i helseforetakene
Roller og ansvar Pasientene Melde risiko og avvik  Involveres i forbedringsprosesser Reelt med i beslutninger som angår deres egen situasjon Gi relevant informasjon til helsepersonell om egen situasjon Melde risiko og avvik  Initiere og delta i forbedringsarbeidet Delta i opplæring i forbedringsarbeid Følge standardiserte prosedyrer Gode rollemodeller med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i alt de gjør Dele kunnskap og delta i opplæring av kolleger Helsepersonell Styre og ledelsen i helseforetakene Følge opp meldinger om risiko og avvik Utarbeide konkrete handlingsplaner (mål og tiltak) basert på overordnede føringer Sørge for at det finnes gode systemer for arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet Sørge for at alle ansatte får tilbud om opplæring i forbedringsarbeid Evaluere forbedringsarbeid og måle kvalitet Gode rollemodeller med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i alt de gjør Rapportere til Helse Sør- Øst RHF Det er en forutsetning for denne strategien at roller og ansvar for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i helseregionen er klart definert. Det må være tydelig hvem som har ansvar for kvalitet og pasientsikkerhet for den enkelte pasient, hvem som har ansvar for det enkelte pasientforløp eller de ulike behandlingslinjene og arbeidsprosesser utover dette. Ledere, ledergrupper og styrer må ha et klart definert ansvar. En viktig forutsetning for varig forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet er god samhandling mellom pasient, sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester. Roller og ansvar må derfor også tydeliggjøres i samarbeid med kommunene. Styre og ledelsen Helse Sør Øst RHF Gir retning og overordnede føringer for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet Definere innsatsområder Understøtte og tilrettelegge for helseforetakene i deres arbeide Ha oversikt over og følge opp arbeidet i helseforetakene

12 Brukernes syn vektlegges
Trygghet Åpenhet om kvalitet Informasjon og kommunikasjon

13 2014: kvalitet og pasientsikkerhet
2014: kvalitet og pasientsikkerhet Ingen fristbrudd Bedre tilgjengelighet – kortere ventetider Sunn økonomi som gir rom for nødvendige investeringer Hva må til? Lære av de beste (benchmarking mellom sykehus og avdelinger) På sakskartet i alle leder- og styremøter Bruke ledig kapasitet – hos private og i egne sykehus Mer aktiv pasient- og brukerrolle Medvirkning for mer ansvarlig medarbeiderrolle Trygge og standardiserte IKT-løsninger

14

15 Digital fornying for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

16 Organisasjonsutviklingsprogram for fornying og standardisering av teknologiske løsninger og arbeidsprosesser En tryggere, enklere og bedre hverdag for pasienter, pårørende og ansatte I løpet av en fireårsperiode skal det investeres rundt 5-6 milliarder kroner Over mennesker er involvert - fra helseforetakene, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF og leverandører

17 Digital fornying skal gi bedre pasientbehandling gjennom fem hovedmål
Bedret samhandling Mer effektive tjenester Forenklede arbeidsrutiner og bedre arbeidsdag Økt kvalitet i behandlingen Styrket pasientsikkerhet Pasienten Relevant, sammenlignbar og oppdatert informasjon skal være tilgjengelig på en brukervennlig og lettfattelig måte for pasienter, pårørende og helsepersonell når de trenger det, der de trenger det og med riktig kvalitet

18 Digital fornying består i hovedsak av seks strategiske programmer
Digital fornying består i hovedsak av seks strategiske programmer Klinisk dokumentasjon Digital samhandling Radiologi Virksomhetsstyring Laboratoriedata Infrastrukturmodernisering

19 Digital fornying skal gi synlige og varige gevinster
Digital fornying skal gi synlige og varige gevinster Digital fornying gjennomføres med et helhetlig perspektiv på teknologi, arbeidsprosesser og organisasjonsutvikling Teknologisk fornying gir mulighet for forbedring – mulighetene må utnyttes i helseforetakene for at målene skal nås Både for å realisere og dokumentere gevinster må programmene ha konkrete gevinstmål God gevinstrealisering krever en klar rollefordeling mellom helseforetak og program

20 Mye bra – gir mulighet for gode strategier på krevende områder
Mye bra – gir mulighet for gode strategier på krevende områder Mye går bra – de fleste sykehusene har gode resultater Forsatt utfordringer – spesielt Ahus og til dels OUS God kontroll på foretaksgruppens samlede økonomi Samdata-tall viser at vi har de fem øverste plassene ved sammenligning av effektiviteten i alle sykehusene i Norge Den gode jobben som gjøres ved de fleste sykehusene våre har lett for å forsvinne og overskygges av problemene ved noen få av våre sykehus Det leveres utrolig mye god pasientbehandling i våre sykehus. Mye går bra – de fleste sykehusene har gode resultater både når det gjelder pasientsikkerhet, kvalitet og økonomi. Men forsatt utfordringer – spesielt Ahus og til dels OUS. (Vestre Viken svært god utvikling!!) En sammenligning av effektiviteten/produktiviteten i alle sykehusene i Norge basert på Samdata-tall, viser at vi har de 6 øverste plassene! Våre sykehus har hele pallen, og de neste to poengplassene! Svært viktig for meg å minne om dette da disse gode resultatene, og den gode jobben som gjøres ved de fleste sykehusene våre har lett for å forsvinne og overskygges av problemene ved noen få av våre sykehus.

21 … selv om det gjør vondt av og til
Dersom vi skal ha suksess med arbeidet med pasientsikkerhet må vi praktisere: ÅPENHET … selv om det gjør vondt av og til ÅPENHET OM: nå-situasjonen planer resultater feil sammenligninger


Laste ned ppt "Pasientbehandling – tilgjengelighet og kvalitet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google