Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VS2010: Intensjoner og perspektiver sett fra Forskningsrådets side Kristin Danielsen Avdelingsdirektør Norges forskningsråd Oslo, 29. november 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VS2010: Intensjoner og perspektiver sett fra Forskningsrådets side Kristin Danielsen Avdelingsdirektør Norges forskningsråd Oslo, 29. november 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 VS2010: Intensjoner og perspektiver sett fra Forskningsrådets side Kristin Danielsen Avdelingsdirektør Norges forskningsråd Oslo, 29. november 2005

2 Forskningsrådet skal øke verdien av samfunnets investeringer i forskning Forskningspolitisk rådgiver Finansierer forskning Skaper møteplasser for aktørene i forskning, næringsliv og forvaltning

3 …Forskningsrådet er en sentral aktør i innovasjonssystemet Forskningsrådet har tydelig organisering Fem målsetninger står sentralt Bedre kvalitet i forskningen Mer forskning for innovasjon Styrket dialog mellom forskning og samfunn Styrket internasjonalisering av norsk forskning Ta bedre vare på talentene Administrasjon Divisjon for vitenskap Divisjon for innovasjon Divisjon for store satsinger Adm.dir. Stab

4 Evalueringer viser høy avkastning på brukerstyrt forskning 0,7 milliarder investert over statsbudsjettet 1996-2001 Bedriftsøkonomisk netto nåverdi på 5,0 milliarder (Kilde: Møreforskning) Bedrifts- økonomisk netto nåverdi Forskningsrådets investering Bedriftenes investering

5 Forsknings- rådet Universitet Høgskole Institutt Fylkes- kommune Innovasjon Norge SIVA Næringsorganisasjoner Andre bedrifter Investorer Et helhetlig perspektiv på innovasjon Internasjonale partnere Bedrift Næringshager Kunnskapsparker Forskningsparker Partene i arbeidslivet

6 Den norske samarbeidsmodellen: Et nasjonalt fortrinn Godt etablerte samarbeidsforhold i norsk arbeidsliv Bred medvirkning fra partene i arbeidslivet VS2010: Inkluderer også Virkemiddelapparatet i samarbeidsmodellen Utgangspunkt for forbedring og innovasjon i bedriftene? Organisatorisk innovasjon

7 VS2010 Unikt i Forskningsråds- sammenheng med sitt hovedfokus på ”soft” innovasjon (organisatorisk innovasjon) Bygger på norske fortrinn (bred medvirkning) Har i dag et fokus på  Enkeltbedrifter,  Nettverksbygging  Regional utvikling

8 Forskningsdimensjonen i VS2010 Utnytter en lang tradisjon på arbeidslivsforskning hvor aksjonsforskning blir brukt som metode Meritterende forskning Bygger kunnskapsgrunnlaget gjennom  Vitenskapelig publisering  Doktorgradsutdanning Formidling, anvendelse og læringsarenaer

9 Forskningsrådet og den regionale dimensjon Økt fokus på Regionale innovasjonssystemers betydning for økonomisk utvikling Den regionale kunnskapsinfrastruktur - styrke samarbeidet mellom regionale, nasjonale og internasjonale FoU- miljøer, myndigheter og lokalt næringsliv

10 Viktige prosesser både for VS2010 og Forskningsrådet fremover Forsk- ningsråds- prosesser VS 2010 prosesser Videreutvikling av VS 2010  Evalueringen VS 2010 i forhold til ny modell for virkemidler for regionale innovasjonssystem Detaljering av virkemidler for regionale innovasjonssystem  Samarbeid med Innovasjon Norge/SIVA  Samordning mellom ulike virkemidler for regional utvikling Sommer 2006

11 Lykke til med konferansen !


Laste ned ppt "VS2010: Intensjoner og perspektiver sett fra Forskningsrådets side Kristin Danielsen Avdelingsdirektør Norges forskningsråd Oslo, 29. november 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google