Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anne M Jervell Strategiske veivalg? Anne M Jervell STYREMØTE 12.12.2005 Tema:Strategi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anne M Jervell Strategiske veivalg? Anne M Jervell STYREMØTE 12.12.2005 Tema:Strategi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anne M Jervell Strategiske veivalg? Anne M Jervell STYREMØTE 12.12.2005 Tema:Strategi

2 Anne M Jervell SIFOs visjon og formål i dag Visjon: SIFO skal være premissleverandør av kunnskap om forbrukernes situasjon og forbrukets betydning. SIFO skal gjennom synliggjøring av forbrukernes stilling og rolle i samfunnet bidra til en faglig basert forbrukerpolitisk vurderingsevne hos politisk ledelse, myndigheter og relevante organisasjoner. (SIFO 2010) Formål: SIFO skal være et ledende fagmiljø med formål å drive forskning, utredning og testvirksomhet ut fra hensynet til forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Instituttet vil ha ansvar for å utvikle og frembringe ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. Instituttets arbeid skal videre ha et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for de aktuelle brukerne tillegges vekt.

3 Anne M Jervell SIFO i forhold til gjennomsnitt NSI Årsrapport 2004 Delrapport for samfunnsvitenskapelige institutter

4 Anne M Jervell Økt konkurranse Generelt ser vi: –Hardere konkurranse om forskningsmidler, særlig innen samfunnsforskning –Nye (også internasjonale) konkurrenter –Økt vekt på innovasjon og brukermedvirkning Spesielt kan SIFO oppleve: –Konkurranse om basisbevilgning fra BFD I tillegg konkurrerer forskningsinstituttene med meningsmålinger og konsulenter om offentlige midler.

5 Anne M Jervell Strategiske alternativ? 1.Et ledende fagmiljø (bli et bedre forskningsinstitutt) Prioritere vitenskapelig kompetanse og kvalitet. Internasjonalt ledende, og hyppig sitert forskningsinstitutt som bidrar til nye forståelser av forbrukets betydning og forbrukernes rolle. 2. Relevans for forbrukerne (satse på SIFOs særpreg) Prioritere relevans og forbrukernytte. Foretrukket samarbeidspartner for norske forbrukerorganisasjoner, myndigheter, (bedrifter) og media i alle spørsmål som krever kunnskap om produkter, markeder, politikk og forbruk.

6 Anne M Jervell Et ledende fagmiljø Indikatorer: -Forsker I/professorkompetanse -Andel med doktorgrad -Publisering i anerkjente tidsskrift -Siteringer -Suksess med søknader Forskningsrådet -Oppdrag (komiteer/sensur med mer) i UoH sektoren -Invitasjoner til/ samarbeid nasjonalt og internasjonalt -Tilgang på oppdrag fra myndigheter og organisasjoner -Forespørsler fra media

7 Anne M Jervell Et ledende fagmiljø Konkurrenter/samarbeidspartnere: -UoH sektoren (BI, NHH, UiO, nordisk, internasjonalt) -Andre (samfunns)forskningsinstitutt (NOVA, ISF, TØI, NIBR, NILF, SFB, SNF, regionale institutt) -Internasjonale forskningsmiljø -Andre laboratorier -Bedrifters egen FoU -Konsulentselskaper (ECON mfl) -Meningsmålingsinstitutter (MMI m fl)

8 Anne M Jervell Et ledende fagmiljø Virkemidler: -Rekruttering -Doktorgradsutdanning -Professor II stillinger -Gjesteforskere -Utenlandsopphold -Samarbeid med gode forskningsmiljø -Deltakelse internasjonale forskningsorganisasjoner -Prioritere publisering i anerkjente tidsskrift -Belønne vitenskapelig produksjon og kvalitet

9 Anne M Jervell Relevans for forbrukerne Indikatorer: -Samarbeid med forbrukerorganisasjoner og institusjoner -Publisering i forbrukertidsskrifter -Tilgang på oppdrag fra myndigheter og organisasjoner -Forespørsler fra/oppslag i media

10 Anne M Jervell Relevans for forbrukerne Konkurrenter/samarbeidspartnere: -Forbrukerrådet og Forbrukerombudet (Forbrukerrapporten) -NRK og TV2 (FBI med mer) -Media (forbrukerjournalistikken) -Meningsmålingsinstitutter (MMI m fl) -Konsulentselskaper (ECON mfl) -UoH sektoren (BI, NHH, UiO, nordisk, internasjonalt) -Andre (samfunns)forskningsinstitutt (NOVA, ISF, TØI, NIBR, NILF, SFB, SNF, regionale institutt) -Internasjonale forskningsmiljø

11 Anne M Jervell Relevans for forbrukerne Virkemidler: -Samarbeid med forbrukerorganisasjoner, myndigheter og institusjoner -Publisering i forbrukertidsskrifter -Delta i offentlig debatt -Vektlegge formidling i media og egne kanaler -Opprettholde god kontakt med nasjonale myndigheter -Følge utviklingen i ulike bransjer -Følge utviklingen i forbrukerpolitikk og organisering internasjonalt

12 Anne M Jervell Velge mellom vitenskapelig kvalitet og forbrukerrelevans? Eller: Økt nytteverdi og relevans gjennom styrket vitenskapelig kvalitet? Relevans Kvalitet

13 Anne M Jervell Andre dimensjoner: -Spesialisering vs bredde (fag og problemstillinger) -Grad av markedsorientering -Markedsforskning vs politikkrelevant forskning -Forskerstyrt eller ledelsesstyrt

14 Anne M Jervell Økt kvalitet og relevans Noen spørsmål: Hvilken visjon trenger vi? Vil prioritering av publisering og kvalitet (fordi vi er svakest der) føre til dårligere synlighet? Hvilken rolle og hvilke betingelser skal testvirksomheten ha? Hvor ambisiøse skal og kan vi være?


Laste ned ppt "Anne M Jervell Strategiske veivalg? Anne M Jervell STYREMØTE 12.12.2005 Tema:Strategi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google