Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anne M Jervell Evaluering av SIFO Anne M Jervell STYREMØTE 23.02.2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anne M Jervell Evaluering av SIFO Anne M Jervell STYREMØTE 23.02.2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anne M Jervell Evaluering av SIFO Anne M Jervell STYREMØTE 23.02.2006

2 Anne M Jervell Hovedkonklusjoner SIFO er i høy grad med på å synliggjøre det forbrukerpolitiske feltet, brukere oppfatter virksomheten som relevant og har tillit til resultatene. Deler av den vitenskapelige produksjonen holder et høyt nivå og SIFO har et godt arbeidsmiljø. SIFO har et klart forbedringspotensiale mht vitenskapelig produktivitet og faglig kvalitet. SIFO har en unik posisjon og bør utnytte muligheten en romslig bevilgning gir til å bli et internasjonalt ledende institutt innnen forbruksforskningen.

3 Anne M Jervell Anbefalinger forskningsprofil -Holde fast ved forbrukerperspektivet -Styrke internasjonalt samarbeid for å motvirke faglig isolasjon -Drøfte forholdet bredde/spisskompetanse innen feltet -Bruke egeninitierte prosjekt til å styrke kjernekompetanse og internasjonal publisering -Vurdere bredere finansiering (næringslivet) -Drøfte forholdet til eierdep (aktivt dep vs faglig uavhengighet). -Aktiv kontakt med andre dep. -Intensivere kontakten med FO og FR (fellesprosjekter)

4 Anne M Jervell Anbefalinger kvalitet -Ekstern kvalitetssikring gjennom artikkelpublisering -Utnytte potensial i papere og rapporter til vitenskapelige artikler -Styrke originalitet, teoretisk forankring og tilknytning til relevant forskning -Gjennomgå kvalitetssikringsrutiner, også i problemformuleringsfasen (forskningsledere og eksterne eksperter) -Kompetanseutviklingsplaner og doktorgradsløp (forsker III gruppen) -IIer stillinger og gjesteforskere

5 Anne M Jervell Anbefalinger organisasjon -Utarbeide ny strategiplan -Overvåke ressursbruk til administrative gjøremål (forskningsledere) -Drøfte ressursfordeling allmenn formidling/meritterende publisering -Utvikle plan for integrering av laboratorievirksomheten i øvrig virksomhet. Prøvetid på 2 år før ny separat vurdering av laboratorievirksomheten.

6 Anne M Jervell Fremtidig finansiering Alternativer: -Som nå -Full overføring til Forskningsrådet (med og uten føringer) -Delt ansvar (3 ulike modeller)


Laste ned ppt "Anne M Jervell Evaluering av SIFO Anne M Jervell STYREMØTE 23.02.2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google