Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 St. meld. nr. 20: Vilje til forskning En tilbakemelding ved Unni Steinsmo, SINTEF NHOs forskningspolitiske konferanse 7. april 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 St. meld. nr. 20: Vilje til forskning En tilbakemelding ved Unni Steinsmo, SINTEF NHOs forskningspolitiske konferanse 7. april 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 St. meld. nr. 20: Vilje til forskning En tilbakemelding ved Unni Steinsmo, SINTEF NHOs forskningspolitiske konferanse 7. april 2005

2 2 Regjeringen har levert en Forskningsmelding de kan være stolte av. Høye og konkrete ambisjoner om vekst, - 3% av BNP i 2010. Fokus på kvalitet. Styrking av matematikk, naturvitenskap og teknologi. Klare og gode prioriteringer strukturelt, tematisk og teknologisk. Handlingsrettet. En forutsetning for å realisere meldingens høye ambisjoner er høy initiell vekst i offentlig satsing, og at denne veksten primært skjer i NHD, OED og FD sine budsjetter.

3 3 Vi er glade for at instituttsektoren er friskmeldt. 1.Instituttene utgjør en styrke for norsk forskning. 2.Instituttene er ikke en barriere mot samarbeid. 3.Instituttene bidrar ikke til lav FoU aktivitet i næringslivet. 4.Sektoren er ikke for stor. Vi gir vår tilslutning til prioriteringen av:  Langsiktig kompetansebygging  Internasjonalisering  Samarbeid med universitetene. Det er viktig for oss at ambisjonen om økte basisbevilgninger følges opp raskt. Konkurransesituasjon tilsier 20%. Det er viktig for oss at ”Kvalitet lønner seg”.

4 4 Meldingens ambisjon om økte investeringer i vitenskapelig utstyr nå knyttes til en målrettet, konkret og ambisiøs plan for en fremtidsrettet, nasjonalt koordinert, internasjonalt konkurransedyktig forsknings og innovasjons infrastruktur. Instituttsektorens laboratorier må inngå som en integrert del av dette. Våre ”EU laboratorier” ? FUGE plattformene. NTNU NanoLab & MiNaLab. Flerfaselaboratoriet. De marintekniske laboratoriene. ……….

5 5 Hvor er vi sterke, hvor er det muligheter ? Forskningsmeldingen presenterer de unike forskningsmulighetene på Svalbard, høy kvalitet på norske datasett innenfor fagområder som miljø, helse og samfunnsforskning og energi som eksempler på nasjonale fortrinn. Det er viktig å være oppmerksom på at vi i tillegg til energi har internasjonalt ledende forsknings, og industrimiljø innen materialteknologi, maritim teknologi, marin teknologi og utvalgte områder innen IKT. Her ligger store muligheter for videre nyskaping og innovasjon.

6 6 Takk for oppmerksomheten ! Flerfaseanlegget i Trondheim er verdens største. Ingen andre enkeltprosjekter har skapt større verdier for Norge.


Laste ned ppt "1 St. meld. nr. 20: Vilje til forskning En tilbakemelding ved Unni Steinsmo, SINTEF NHOs forskningspolitiske konferanse 7. april 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google