Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Retten til midlertidig bolig Byombudets erfaringer hvordan denne retten praktiseres i Bergen kommune. Åpent seminar om rus Komite for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Retten til midlertidig bolig Byombudets erfaringer hvordan denne retten praktiseres i Bergen kommune. Åpent seminar om rus Komite for."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Retten til midlertidig bolig Byombudets erfaringer hvordan denne retten praktiseres i Bergen kommune. Åpent seminar om rus Komite for helse og sosial

2 © Bergen kommune Boliger til vanskeligstilte Sosialtjenestelovens § 3-4 ” Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet...”

3 © Bergen kommune Aktører i forbindelse med bolig/boligtiltak Flere byrådsavdelinger Botreningsprosjekter Sosialtjenesten Booppfølgingstjenester Forvaltningsenheter Inntaksnemder BBB Boligetaten Husbanken Det private utleiemarked

4 © Bergen kommune Midlertidig bolig Innledning Rettslig utg. p Tilbud Type henvendelser/saker- problemstillinger Våre erfaringer

5 © Bergen kommune Lovhjemmel Sosialtjenestelovens § 4-5 ”Sosialtjenesten er forpliktet til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv.”

6 © Bergen kommune Uttalelse fra Sivilombudsmannen (2007-2342) Rettslige spørsmål Innholdet i forvaltningens plikt med å å finne midlertidig husvære Oppholdskommunens ansvar Saksbehandling og klageadgang

7 © Bergen kommune Oppsummering av uttalelsen Rettighet §4-5 gir den enkelte et rettskrav på midlertidig husvære når lovens vilkår for øvrig er oppfylt Tilfredstille en forsvarlig minstestandard (veileder for kvalitetskrav.) Ikke aksept for utestengelse på dagtid

8 © Bergen kommune Bergen kommunes tilbud om midlertidig bolig Kvalitetsavtale Før 2004 Etter 2004

9 © Bergen kommune Midlertidig husvær til dem som har et akutt behov Botilbud med kvalitetsavtale -Sandviken pensjonat -Bergen KFUK/ KFUM -Bergenshjemmet Botilbud med døgntilsyn -Nubbebakken, Blå Kors -Bjørnsonsgate, Hybelhjemmet -Bakkegate Bo og omsorssenter -Indremsjonshjemmet

10 © Bergen kommune Annen døgnovernatting -Straxhuset -Omsorgsbase for kvinner, Kirkens Bymisjon -Bakkegaten (akuttplasser til disp) Boliger med hjelpe/vernetiltak for rusmisbrukere Lov om sosiale tjenester 6-1

11 © Bergen kommune Henvendelser/saker Problemstillinger Kommentarer Spørsmål


Laste ned ppt "© Bergen kommune Retten til midlertidig bolig Byombudets erfaringer hvordan denne retten praktiseres i Bergen kommune. Åpent seminar om rus Komite for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google