Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Det som ikke skulle skje” presentasjon av et anti-nasketiltak Ungdomsdiakon Vetle Karlsen Eide Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak, Sartor Storsenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Det som ikke skulle skje” presentasjon av et anti-nasketiltak Ungdomsdiakon Vetle Karlsen Eide Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak, Sartor Storsenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Det som ikke skulle skje” presentasjon av et anti-nasketiltak Ungdomsdiakon Vetle Karlsen Eide Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak, Sartor Storsenter

2 Disposisjon •Om Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak •Fem spørsmål til ettertanke •Om tiltaket ”Det som ikke skulle skje”

3 Om Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak (”Basecamp”) •For ungdom mellom 13 – 20 år •Et økonomisk og administrativt initiert samarbeid mellom Fjell sokneråd, Fjell kommune og Sartor Storsenter (Prinsipp om økonomisk likefordeling mellom kommune og kjøpesenter. Kirken arbeidsgiver). •Etablert som prosjekt februar 2004. Fast rusforebyggende tiltak fom 1.1.2007.

4 Om Basecamp ungdomsdiakonitiltak (”Basecamp”) (forts.) •Inngår i Fjell kommunes handlingsplan mot rus. •Inngår i Sartor Storsenter sin satsning for å skape et godt miljø på senteret generelt og et tilbud for ungdom spesielt •Inngår i Fjell sokneråd sin diakonale satsning overfor utsatt ungdom (diakoni = kirkens omsorgsarbeid) •En ansatt: Ungdomsdiakon Vetle Karlsen Eide (100%) • Lokalisert midt på Sartor Storsenter.

5 Om Basecamp ungdomsdiakonitiltak (forts.) Visjon: •Bidra til å realisere ungdoms drømmer om et godt liv Mål bl.a.: •å utvikle en særpreget kjøpesenterlokalisert forebyggingsmetodikk •ivareta og videreutvikle kriminalitetsforebyggende tiltak •legge til rette for ”den gode samtalen”

6 Fem spørsmål •Hvem var du som 15-åring? •Hvem ”hang du” med? •Hva nasket du? •Hvorfor sluttet du? •Hvordan har disse erfaringene vært med å forme deg som menneske og diakon?

7 ”Det som ikke skulle skje” •Et frivillig og individuelt tilrettelagt samtaletilbud over fire uker for unge naskere mellom 13 - 20 år •Initiert av Basecamp. Utviklet i samarbeid mellom Sartor Storsenter, Protect vektertjeneste, Politiet v/ Fjell og Sund Lensmannskontor, Fjell barnevernkontor og Basecamp

8 ”Det som ikke skulle skje” (forts.) •En times samtaler med Basecamp sin ungdomsdiakon. En samtale hver uke over en fire-ukers periode. Totalt fire samtaler = fire timer. •Belønning: utestengelsen fra senteret halveres fra to til en måned

9 •å la den unge reflektere over den handlingen som skulle vært ugjort •forhindre nye lovbrudd •bidra slik at den unge kan se framover ift. eget potensialet og det å skape seg en positiv framtid. •ikke terapi eller behandling, men et løsningsfokusert samtaletilbud. Målsetting

10 Samtykke-erklæring •Både foreldre/foresatte og ungdommen underskriver en samtykke- erklæring før tiltaket settes i verk.

11 Fremdrift •Den unge blir tatt på kjøpesenteret •Bragt til vekterkontoret •Anmeldt til Politiet •Saken oversendes Barnevernet av Politiet •Foreldre blir ringt etter •Utestengelse fra senteret i to måneder •Tilbud om samtale med Basecamp sin ungdomsdiakon

12 Hva samtales det om? 1. samtale: Bli kjent. •Danne seg et bilde av den unge og ungdommens nettverk 2. samtale: Hva skjedde? •Gi rom for å snakke seg gjennom det som skjedde, punkt for punkt, for å kunne legge dette bak seg

13 Hva samtales det om? (forts.) 3. samtale: Forsoningen •Møte med butikksjef for å be om tilgivelse 4. samtale: Hva nå? Drømmer for framtiden •Få den unge til å tro på eget potensialet og det å skape seg en positiv framtid •Oppsummering og avslutning Tilbud om videre oppfølging

14 Statistikk (antall naskere som har gjennomført programmet) •2004 (oppstart oktober 2004): 5 •2005:11 (utgjorde ca 60 % av dem som ble tatt) •2006: 5 •2007: 14 (utgjorde ca 30 % av dem som ble tatt) Kommentar til statistikk: -Mindre blest om tiltaket har bidratt til mindre interesse for å delta -De som ikke har deltatt har avslått pga. religion, ikke ønske om å oppsøke senteret i det hele tatt, avslått uten grunn

15 Resultater •Har bidratt til refleksjon over handlingen som skulle vært ugjort •Har forebygget nye naske-episoder •Har bidratt til en refleksjon omkring den unges framtid og muligheten for å skape seg et godt liv.

16 Erfaringer •Et ønsket tiltak •Et godt samarbeid med vekterne •Nye rutiner •Forsoningssamtalen •Fra bekjennelse til erkjennelse •Livsmestring

17 Spørsmål og kommentarer?

18 Takk for meg!


Laste ned ppt "”Det som ikke skulle skje” presentasjon av et anti-nasketiltak Ungdomsdiakon Vetle Karlsen Eide Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak, Sartor Storsenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google