Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personopplysningsloven Seminar – unntatt offentlighet? 9. Mars 2006 Advokat Therese Fevang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personopplysningsloven Seminar – unntatt offentlighet? 9. Mars 2006 Advokat Therese Fevang."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personopplysningsloven Seminar – unntatt offentlighet? 9. Mars 2006 Advokat Therese Fevang

2 Personopplysningslovens formål Beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger Opplysninger skal behandles i samsvar med grunnleggende personvernhensyn; –Behovet for personlig integritet –Privatlivets fred –Tilstrekkelig kvalitet på opplysningene

3 Hva er behandling av personopplysninger? Lovens § 2 ”enhver bruk av personopplysninger, som f eks innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter”

4 Grunnkrav for å kunne behandle personopplysninger Lovens § 11 Behandlingsgrunnlag – lovens § 8 og § 9 –Samtykke –Hjemmel i lov –Utføre oppgave av allmenn interesse –Utøve offentlig myndighet

5 Forholdet til offentlighetsloven Utgangspunkt: utlevering etter offentlighetsloven er behandling av personopplysninger Forhold til lovbestemt innsynsrett etter andre loven - § 6 –Pol begrenser ikke innsynsrett etter offentlighetsloven, forvaltningslov eller annen lovbestemt rett til innsyn –Hva betyr dette konkret? –Lovavdelingens uttalelse av 16. juli 2004

6 Nærmere om forholdet til offentlighetsloven Utgangspunktet gis innsyn etter offentlighetsloven uten å vurdere om vilkår i personopplysningsloven er oppfylt Offentlighetsloven gir ikke enhver krav på at dokumentet skal gjøres tilgjengelig på Internett Pol gjelder dersom dokumentene legges ut på Internett

7 Utøvelse av meroffentlighet Offentliggjøring må oppfylle et vilkår i pol § 8 eller § 9 Adgang og plikt til å vurdere offentlighet – ikke sensitive opplysninger – hjemmel i pol § 8 d) eller e) Sensitive opplysninger - samtykke Datatilsynet kan stille vilkår etter § 11 dersom utleggelsen er i strid med pol § 8 eller § 9 Anonymisering av dokumenter

8 Nærmere om meroffentlighet Praksis vil variere fra kommune til kommune – underlagt kommunens frie skjønn I vurderingen skal det legges vekt på personvernhensyn Kryssende hensyn for meroffentlighet veies opp mot personvernhensyn

9 Nærmere om meroffentlighet – utleggelse på Internett Dokumenter som kan unntas – direktivet kan være til hinder for offentliggjøring på Internett – vanlig innsyn = ok Dokumenter som er underlagt innsynsrett – pol § 6 gjelder ikke – må vurderes etter § 8 og § 9 Identifiserbare opplysninger utelatt = ok å legge ut på Internett

10 Relevante saker fra Datatilsynets praksis Kongsvinger kommune – publisering av innkomne saksdokumenter med vedlegg på sine hjemmesider. Spesielt med stillingssøknader Hamar kommune – innkomne saksdokumenter på internett. Økonomiske opplysninger om enkelte og arbeiskontrakter

11 Oppsummering Personopplysningsloven begrenser ikke innsyn etter offentlighetsloven mv Når dokumenter inneholdende personopplysninger publiseres på internett, og således gjøres tilgjengelig for enhver, får pol anvendelse Vurdering av meroffentlighet – da skal også personvernhensyn være med i vurderingen

12 Spørsmål? Takk for meg! Advokat Therese Fevang 95 29 57 44


Laste ned ppt "Personopplysningsloven Seminar – unntatt offentlighet? 9. Mars 2006 Advokat Therese Fevang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google