Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Introduksjonsloven § 1, § 17-19 Formål Målgruppen Omfanget av rett og/eller plikt Fritak Retten og/eller pliktens varighet Unntak fra hovedregelen om varighet Kommunens plikt Innhold og gjennomføring 2

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Lovens formål, § 1 Samme formål for introduksjons- programmet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap: Deltakelse i yrkes- og samfunnsliv Økonomisk selvstendighet

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Målgruppe for ordningen, § 17 Målgruppen kan deles i tre ulike kategorier Personer med rett og plikt Personer med rett Personer med plikt

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Rett og plikt, § 17 første ledd Personer 16-55 år med følgende tillatelser: Asylstatus Opphold på humanitært grunnlag Kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon Familiegjenforente med disse Familiegjenforente med norske eller nordiske statsborgere

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Rett, § 17 annet ledd Personer med samme oppholdsgrunnlag som nevnt i stad Aldersgruppen 55-67 år For denne gruppen er det ingen plikt til å delta i opplæring Gruppen har rett til gratis opplæring

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Plikt, § 17 tredje ledd Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området. Familiegjenforente til arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området. Disse har en plikt, men ikke rett til gratis opplæring.

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Utenfor målgruppen Tillatelser som ikke danner grunnlag for bosettingstillatelse: –Studenter –Au-pairer og andre med midlertidig opphold Nordiske borgere Personer med opphold etter EØS- /EFTA-regelverket

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Forholdet intro – opplæring i norsk og samfunnskunnskap Rett og plikt Rett Plikt Personer over 55 år Arbeids- innvandrere og deres familie Introduksjons- program Alle med rett til intro. har også rett og plikt til oppl. i norsk og samf.kunnsk.

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Fritak fra rett og/eller plikt, § 17 fjerde ledd Rett og plikt foreligger ikke dersom norskkunnskaper kan dokumenteres Plikt foreligger ikke dersom kunnskaper i samisk kan dokumenteres Fritak kan innvilges ved særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Retten og/eller pliktens varighet, § 17 femte ledd Inntrer på vedtakstidspunktet eller på ankomsttidspunktet Vedtak: Asyl, humanitært grunnlag Ankomst: Overføringsflyktninger, familiegjenforente og ”arbeidsinnvandrere” Varighet tre år Unntak knyttet til særlige tilfeller regulert i forskrift

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Kommunens ansvar, § 18 Sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Tilbud til alle i målgruppen som er bosatt i kommunen, så snart som mulig. Gi opplæring utover 300 timer. Kommunens plikt gjelder i 5 år fra rett og plikt inntrer.

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Gjennomføringen av opplæringen, § 19 All opplæring skal bygge på en individuell plan Lærers kompetanse Stans av opplæringen for den enkelte Deltakerbevis skal utstedes

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Overgangsordning Rett og/eller plikt til opplæring gjelder for dem som får oppholdstillatelse etter 1.september 2005. De som har fått tillatelse tidligere, følger gjeldende regler for norskopplæring. Gjeldende regler og tilskuddsordning vil gjelde i inntil fem år etter at endringen trer i kraft. De som ikke har fått opplæring tidligere, har fem år på seg.


Laste ned ppt "1 Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google