Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samiskopplæring i Nordland. Samiskopplæring har en lang historie i Nordland, organisert helt tilbake til 1718 Eneste fylke med alle tre samiske språk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samiskopplæring i Nordland. Samiskopplæring har en lang historie i Nordland, organisert helt tilbake til 1718 Eneste fylke med alle tre samiske språk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samiskopplæring i Nordland

2 Samiskopplæring har en lang historie i Nordland, organisert helt tilbake til 1718 Eneste fylke med alle tre samiske språk som er i daglig bruk i Norge www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 2

3 www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 3

4 Antall samiske språkbrukere Nordsamisk: 15-30 000 Lulesamisk: 500+? Sørsamisk: Ca 500

5 Samisk språk Ca 7000 dokumenterte språk i verden 80 prosent har under 10 000 brukere UNESCO og Europarådet: Alle språk som har under 100 000 brukere dør ut! www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 5

6 Revitalisering En rekke tiltak og prosjekter har bidratt til økt motivasjon for å lære samisk blant barn og unge Flere vil velge samisk opplæring i framtida www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 6

7 Samisk dør ikke ut! Flere velger samiskspråklig tilbud i barnehagen Familier som flytter fra tradisjonelle samiske områder ønsker nå at barna fortsetter med samiskopplæringa www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 7

8 Aldri har så mange kommuner hatt elever med samiskopplæring Stadig større etterspørsel etter samisk fjernundervisning

9 Etter innføringa av LK06 har vi hatt en nedgang på 41 prosent for samisk som andrespråk MEN: Skyldes i stor grad overgangen fra faget samisk språk og kultur til samisk 3

10 I forkant av nedgangen hadde man en enormt sterk økning i elevtallet i samisk Derfor er ikke tallene unormalt lave i dag www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 10

11 Det spesielle med Nordland: Mindre nedgang enn lenger nord Elever velger samisk også sent i opplæringsløpet Lite frafall underveis i utdanningsløpet www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 11

12 Reviderte læreplaner Læreplanene i samisk som første- og andrespråk revidert Grunnleggende ferdigheter er mer tydelige www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 12

13 Læreplan i samisk som førstespråk (…) skal utvikle elevenes språkkompetanse ut fra de evner og forutsetninger den enkelte har. Muntlige ferdigheter og lese- og skrivekompetanse er både et mål i seg selv og et nødvendig grunnlag for læring og forståelse i alle fag på alle trinn. Faget skal motivere til lese- og skrivelyst, og bidra til å utvikle gode læringsstrategier www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 13

14 Læreplan i samisk som andrespråk (…) skal sammen med faget norsk legge grunnlaget for utvikling av elevenes funksjonelle tospråklighet, og bidra til at den enkelte elev får kunnskaper, motivasjon og trygghet til å velge samisk som kommunikasjonsspråk. For elever med tospråklig opplæring er det derfor viktig med et nært samarbeid mellom de to fagene www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 14

15 Læreplaner som forskrift Læreplanene er forskrifter Sametinget har myndighet til å fastsette læreplaner i samisk språk Hvordan avgjør man om en elev skal ha opplæring i samisk som første- eller andrespråk? www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 15

16 Samisk innhold i LK06 Opplæringsloven slår fast at det skal være samisk innhold i alle (relevante) fag i læreplanen Kompetansemålene i læreplanene er forskriftsfestet og elevene har krav på opplæring også i de samiske kompetansemålene i læreplanen (bruk Gávnos!) www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 16

17 Fjernundervisning Elevtallene i grunnskolen viser økende urbanisering blant samer Flere elever og foreldre ønsker at barna skal få samiskopplæring selv om de flytter til byer og større tettsteder Flere «bysamer» ønsker også samiskopplæring www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 17

18 Mange steder er det fortsatt vanskelig å skaffe samisktalende lærere Fjernundervisning er her et svært godt alternativ Eget kompetanseprosjekt i fjernundervisningsdidaktikk Opplæringa kan tilbys allerede i første klasse www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 18

19 Kartlegging av samisk fjernundervisning utført av Nordlandsforskning Strategisk plan for samisk fjernundervisning www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 19

20 Fag- og timefordeling Samiske elever innenfor forvaltningsområdet for samisk språk følger fag- og timefordeling etter LK06S Samiske elever utenfor forvaltningsområdet følger fag- og timefordeling for LK06, men timetallet i faget samisk er nedfelt i tabell 2 www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 20

21 Timetall Samisk som førstespråk: 1.-4.: 642 timer (161) 5.-7.: 312 (104) 8.-10.:284 (95) Obs Eleven har rett til å velge to førstespråk! www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 21

22 Samisk som andrespråk: 1.-7.: 608 timer (87) 8.-10.:228 76) Hvor tas timene fra? Fritak fra vurdering (og opplæring i norsk sidemål) og fremmedspråk (ung.trinnet) Fem prosent omdisponering www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 22

23 Omdisponering kan kombineres med tilleggstimer Elever med samisk opplæring kan ha inntil 190 timer mer (barnetrinnet) og 114 timer mer i ungdomstrinnet www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 23

24 Følg oss gjerne på nett: Hjemmeside: fmno.no Facebook.com/FylkesmannenNO Twitter.com/FMNordland (#fmno) Takk for oppmerksomheten! www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 24


Laste ned ppt "Samiskopplæring i Nordland. Samiskopplæring har en lang historie i Nordland, organisert helt tilbake til 1718 Eneste fylke med alle tre samiske språk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google