Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samiskopplæring i Nordland. Samiskopplæring har en lang historie i Nordland, organisert helt tilbake til 1718 Eneste fylke med alle tre samiske språk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samiskopplæring i Nordland. Samiskopplæring har en lang historie i Nordland, organisert helt tilbake til 1718 Eneste fylke med alle tre samiske språk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samiskopplæring i Nordland

2 Samiskopplæring har en lang historie i Nordland, organisert helt tilbake til 1718 Eneste fylke med alle tre samiske språk som er i daglig bruk i Norge | 2

3 | 3

4 Antall samiske språkbrukere Nordsamisk: Lulesamisk: 500+? Sørsamisk: Ca 500

5 Samisk språk Ca 7000 dokumenterte språk i verden 80 prosent har under brukere UNESCO og Europarådet: Alle språk som har under brukere dør ut! | 5

6 Revitalisering En rekke tiltak og prosjekter har bidratt til økt motivasjon for å lære samisk blant barn og unge Flere vil velge samisk opplæring i framtida | 6

7 Samisk dør ikke ut! Flere velger samiskspråklig tilbud i barnehagen Familier som flytter fra tradisjonelle samiske områder ønsker nå at barna fortsetter med samiskopplæringa | 7

8 Aldri har så mange kommuner hatt elever med samiskopplæring Stadig større etterspørsel etter samisk fjernundervisning

9 Etter innføringa av LK06 har vi hatt en nedgang på 41 prosent for samisk som andrespråk MEN: Skyldes i stor grad overgangen fra faget samisk språk og kultur til samisk 3

10 I forkant av nedgangen hadde man en enormt sterk økning i elevtallet i samisk Derfor er ikke tallene unormalt lave i dag | 10

11 Det spesielle med Nordland: Mindre nedgang enn lenger nord Elever velger samisk også sent i opplæringsløpet Lite frafall underveis i utdanningsløpet | 11

12 Reviderte læreplaner Læreplanene i samisk som første- og andrespråk revidert Grunnleggende ferdigheter er mer tydelige | 12

13 Læreplan i samisk som førstespråk (…) skal utvikle elevenes språkkompetanse ut fra de evner og forutsetninger den enkelte har. Muntlige ferdigheter og lese- og skrivekompetanse er både et mål i seg selv og et nødvendig grunnlag for læring og forståelse i alle fag på alle trinn. Faget skal motivere til lese- og skrivelyst, og bidra til å utvikle gode læringsstrategier | 13

14 Læreplan i samisk som andrespråk (…) skal sammen med faget norsk legge grunnlaget for utvikling av elevenes funksjonelle tospråklighet, og bidra til at den enkelte elev får kunnskaper, motivasjon og trygghet til å velge samisk som kommunikasjonsspråk. For elever med tospråklig opplæring er det derfor viktig med et nært samarbeid mellom de to fagene | 14

15 Læreplaner som forskrift Læreplanene er forskrifter Sametinget har myndighet til å fastsette læreplaner i samisk språk Hvordan avgjør man om en elev skal ha opplæring i samisk som første- eller andrespråk? | 15

16 Samisk innhold i LK06 Opplæringsloven slår fast at det skal være samisk innhold i alle (relevante) fag i læreplanen Kompetansemålene i læreplanene er forskriftsfestet og elevene har krav på opplæring også i de samiske kompetansemålene i læreplanen (bruk Gávnos!) | 16

17 Fjernundervisning Elevtallene i grunnskolen viser økende urbanisering blant samer Flere elever og foreldre ønsker at barna skal få samiskopplæring selv om de flytter til byer og større tettsteder Flere «bysamer» ønsker også samiskopplæring | 17

18 Mange steder er det fortsatt vanskelig å skaffe samisktalende lærere Fjernundervisning er her et svært godt alternativ Eget kompetanseprosjekt i fjernundervisningsdidaktikk Opplæringa kan tilbys allerede i første klasse | 18

19 Kartlegging av samisk fjernundervisning utført av Nordlandsforskning Strategisk plan for samisk fjernundervisning | 19

20 Fag- og timefordeling Samiske elever innenfor forvaltningsområdet for samisk språk følger fag- og timefordeling etter LK06S Samiske elever utenfor forvaltningsområdet følger fag- og timefordeling for LK06, men timetallet i faget samisk er nedfelt i tabell 2 | 20

21 Timetall Samisk som førstespråk: 1.-4.: 642 timer (161) 5.-7.: 312 (104) :284 (95) Obs Eleven har rett til å velge to førstespråk! | 21

22 Samisk som andrespråk: 1.-7.: 608 timer (87) :228 76) Hvor tas timene fra? Fritak fra vurdering (og opplæring i norsk sidemål) og fremmedspråk (ung.trinnet) Fem prosent omdisponering | 22

23 Omdisponering kan kombineres med tilleggstimer Elever med samisk opplæring kan ha inntil 190 timer mer (barnetrinnet) og 114 timer mer i ungdomstrinnet | 23

24 Følg oss gjerne på nett: Hjemmeside: fmno.no Facebook.com/FylkesmannenNO Twitter.com/FMNordland (#fmno) Takk for oppmerksomheten! | 24


Laste ned ppt "Samiskopplæring i Nordland. Samiskopplæring har en lang historie i Nordland, organisert helt tilbake til 1718 Eneste fylke med alle tre samiske språk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google