Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eli Løkken, Helsetilsynet i Nordland Merete Steen, Statens helsetilsyn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eli Løkken, Helsetilsynet i Nordland Merete Steen, Statens helsetilsyn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eli Løkken, Helsetilsynet i Nordland Merete Steen, Statens helsetilsyn
Helsetjeneste for nyankomne asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente - tilsynsrapport Eli Løkken, Helsetilsynet i Nordland Merete Steen, Statens helsetilsyn

2 Disposisjon Definisjoner Bakgrunn for valg av område
Avgrensning av tema Funn, vurderinger og tilrådninger

3 Definisjoner Asylsøker
Person som på egen hånd og uanmeldt ber myndighetene om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning Overføringsflyktning Personer med flyktningestatus som kommer til Norge etter avtale med FNs høykommisær Permanent opphold. Flytter direkte til tildelt bolig. Flyktning Overføringsflyktninger og asylsøkere som har blitt innvilget flyktningestatus + familiemedlemmer som var med på flukten Familiegjenforente Nære familiemedlemmer til norske eller utenlandske statsborgere med lovlig opphold i Norge, som innvilges oppholdstillatelse

4 Bakgrunn for valg av område
Gruppe i en sårbar livssituasjon, med lite kunnskap om samfunnet de er blitt en del av Divergerende oppfatninger vedr. kommunens plikter Mange etater og instanser involvert Oppgave- og ansvarsplasseringen komplisert – dermed økt risiko for svikt Medieoppslag og politisk oppmerksomhet

5 Avgrensning tema og gruppe
Tuberkulosekontroll Nødvendig helsehjelp Informasjon Smittsom sykdom Svangerskapskontroll Psykisk syke Miljørettet helsevern Nyankomne, dvs. før tildeling av fastlege Gruppen familiegjenforente fra land med høy forekomst av tuberkulose inkludert I og utenfor mottak

6 Tuberkulose Sikres asylsøkere/ flyktninger/ familiegjenforente fra land med høy forekomst av tuberkulose tuberkuloseundersøkelse innen de tidsfrister tuberkulosekontrollforskriften angir? Blir funnene vurdert? Blir pasienten henvist til spesialisthelsetjenesten ved mistanke om tuberkulose? Div. bestemmelser i forskrift om tuberkulosekontroll

7 Nødvendig helsehjelp Informasjon om helsetjenesten
Kommunehelsetjenesteloven § 1-1 Forebygging, undersøkelse og behandling i forhold til smittsom sykdom Kommunens plikt til å tilby undersøkelse mv. Smittevernloven §§ 6-1 og 7-1

8 Formidling av funn ved tilsyn
Krav som følger av helselovgivningen er ikke oppfylt = Avvik Forhold der tilsynsmyndigheten mener at virksomheten har et forbedringspotensial = Merknad Funnene oppsummeres i en tilsynsrapport => sendes til kommunen/virksomheten. Offentlig dokument. Alle tilsynsrapporter v/landsomfattende tilsyn oppsummeres i en fellesrapport. Alle rapporter finnes på

9 Tuberkulosekontroll Pasienter med pos. funn følges opp og henvises til spesialisthelsetjenesten Tidsfristene for TB-us ble ikke overholdt i en tredjedel av kommunene TB-kontrollprogrammet manglet helt eller delvis i en tredjedel av kommunene. Permer er ikke nok, må fungere også... God oversikt over hvem som bor i kommunen mangler mange steder. Htil: Uakseptabelt at ikke alle kommuner har innarbeidet rutiner for å sikre TB-us av dem som skal undersøkes. Kommunens klare ansvar

10 Nødvendig helsehjelp (1)
Informasjon: Ca 1/4 av kommunene hadde ikke sikret at alle fikk informasjon om helsetjenesten f.eks: - kommunen var ikke klar over sitt informasjonsansvar - uklart hvem i helsetjenesten som hadde slikt ansvar Htil: Alvorlig at så mange av kommunene ikke sikrer at nyankomne får info om helsetjenesten kort tid etter at de har bosatt seg der.

11 Nødvendig helsehjelp (2)
Nødvendig helsehjelp ved smittsom sykdom før tildelt fastlege: Hos 10 av 55 kommuner svikt i tilbudet om forebyggende tiltak / undersøkelse f.eks: - ingen spesiell oppmerksomhet rettet mot personer fra høyendemiske områder - smittevernplanen omtaler ikke asylsøkere el. flyktninger - helsetjenesten har ikke faste rutiner for å tilby us. til familiegjenforente Htil: Bekymringsfullt med ikke tilstrekkelig oppmerksomhet mot sykdommer utover TB og mangel på målrettet oppfølging av nyankomne

12 Oppsummering... Behov for forbedring både i kommunene og hos sentrale myndigheter Kommunene mangler oversikt over nyankomne + over hvilke plikter de har når det gjelder helsetjenester til disse Problemer i informasjonsflyten mellom ulike aktører Kommunene bør bl.a. gjennomgå egne rutiner og samarbeid bl.a. med politi forsikre seg om at kravene i helselovgivningen er kjent og etterlevd, - herunder informasjon om helsetjenesten Raskere tildeling av fastlege: Behov for nasjonal gjennomgang


Laste ned ppt "Eli Løkken, Helsetilsynet i Nordland Merete Steen, Statens helsetilsyn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google