Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsetjeneste for nyankomne asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente - tilsynsrapport Eli Løkken, Helsetilsynet i Nordland Merete Steen, Statens helsetilsyn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsetjeneste for nyankomne asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente - tilsynsrapport Eli Løkken, Helsetilsynet i Nordland Merete Steen, Statens helsetilsyn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsetjeneste for nyankomne asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente - tilsynsrapport Eli Løkken, Helsetilsynet i Nordland Merete Steen, Statens helsetilsyn

2 Disposisjon  Definisjoner  Bakgrunn for valg av område  Avgrensning av tema  Funn, vurderinger og tilrådninger

3 Definisjoner  Asylsøker –Person som på egen hånd og uanmeldt ber myndighetene om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning  Overføringsflyktning –Personer med flyktningestatus som kommer til Norge etter avtale med FNs høykommisær –Permanent opphold. Flytter direkte til tildelt bolig.  Flyktning –Overføringsflyktninger og asylsøkere som har blitt innvilget flyktningestatus + familiemedlemmer som var med på flukten  Familiegjenforente –Nære familiemedlemmer til norske eller utenlandske statsborgere med lovlig opphold i Norge, som innvilges oppholdstillatelse

4 Bakgrunn for valg av område  Gruppe i en sårbar livssituasjon, med lite kunnskap om samfunnet de er blitt en del av  Divergerende oppfatninger vedr. kommunens plikter  Mange etater og instanser involvert Oppgave- og ansvarsplasseringen komplisert – dermed økt risiko for svikt  Medieoppslag og politisk oppmerksomhet

5 Avgrensning tema og gruppe  Tuberkulosekontroll  Nødvendig helsehjelp –Informasjon –Smittsom sykdom –Svangerskapskontroll –Psykisk syke  Miljørettet helsevern  Nyankomne, dvs. før tildeling av fastlege  Gruppen familiegjenforente fra land med høy forekomst av tuberkulose inkludert  I og utenfor mottak

6 Tuberkulose  Sikres asylsøkere/ flyktninger/ familiegjenforente fra land med høy forekomst av tuberkulose tuberkuloseundersøkelse innen de tidsfrister tuberkulosekontrollforskriften angir?  Blir funnene vurdert?  Blir pasienten henvist til spesialisthelsetjenesten ved mistanke om tuberkulose? Div. bestemmelser i forskrift om tuberkulosekontroll

7 Nødvendig helsehjelp  Informasjon om helsetjenesten Kommunehelsetjenesteloven § 1-1  Forebygging, undersøkelse og behandling i forhold til smittsom sykdom –Kommunens plikt til å tilby undersøkelse mv. Smittevernloven §§ 6-1 og 7-1

8 Formidling av funn ved tilsyn –Krav som følger av helselovgivningen er ikke oppfylt = Avvik –Forhold der tilsynsmyndigheten mener at virksomheten har et forbedringspotensial = Merknad –Funnene oppsummeres i en tilsynsrapport => sendes til kommunen/virksomheten. Offentlig dokument. –Alle tilsynsrapporter v/landsomfattende tilsyn oppsummeres i en fellesrapport. –Alle rapporter finnes på www.helsetilsynet.no

9 Tuberkulosekontroll  Pasienter med pos. funn følges opp og henvises til spesialisthelsetjenesten  Tidsfristene for TB-us ble ikke overholdt i en tredjedel av kommunene  TB-kontrollprogrammet manglet helt eller delvis i en tredjedel av kommunene. Permer er ikke nok, må fungere også...  God oversikt over hvem som bor i kommunen mangler mange steder. Htil: Uakseptabelt at ikke alle kommuner har innarbeidet rutiner for å sikre TB-us av dem som skal undersøkes. Kommunens klare ansvar

10 Nødvendig helsehjelp (1)  Informasjon: Ca 1/4 av kommunene hadde ikke sikret at alle fikk informasjon om helsetjenesten f.eks: - kommunen var ikke klar over sitt informasjonsansvar - uklart hvem i helsetjenesten som hadde slikt ansvar Htil: Alvorlig at så mange av kommunene ikke sikrer at nyankomne får info om helsetjenesten kort tid etter at de har bosatt seg der.

11 Nødvendig helsehjelp (2)  Nødvendig helsehjelp ved smittsom sykdom før tildelt fastlege: Hos 10 av 55 kommuner svikt i tilbudet om forebyggende tiltak / undersøkelse f.eks: - ingen spesiell oppmerksomhet rettet mot personer fra høyendemiske områder - smittevernplanen omtaler ikke asylsøkere el. flyktninger - helsetjenesten har ikke faste rutiner for å tilby us. til familiegjenforente Htil: Bekymringsfullt med ikke tilstrekkelig oppmerksomhet mot sykdommer utover TB og mangel på målrettet oppfølging av nyankomne

12 Oppsummering... –Behov for forbedring både i kommunene og hos sentrale myndigheter –Kommunene mangler oversikt over nyankomne + over hvilke plikter de har når det gjelder helsetjenester til disse –Problemer i informasjonsflyten mellom ulike aktører –Kommunene bør bl.a. gjennomgå egne rutiner og samarbeid bl.a. med politi forsikre seg om at kravene i helselovgivningen er kjent og etterlevd, - herunder informasjon om helsetjenesten –Raskere tildeling av fastlege: Behov for nasjonal gjennomgang


Laste ned ppt "Helsetjeneste for nyankomne asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente - tilsynsrapport Eli Løkken, Helsetilsynet i Nordland Merete Steen, Statens helsetilsyn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google