Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IMDis samling med fylkesmannsembetene 26. februar 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IMDis samling med fylkesmannsembetene 26. februar 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lovgrunnlaget for statlig tilsyn med kommunenes oppfyllelse av plikter etter introduksjonsloven
IMDis samling med fylkesmannsembetene 26. februar 2013 Hege Hov Eggen, seniorrådgiver i BLD

2 Roller og ansvar IMDi svarer på spørsmål om lovtolkning
Prinsipielle spørsmål løftes til departementet som avgir tolkningsuttalelser Tolkningsuttalelser som er avgitt tidligere legges ut på departementets side på regjeringen.no IMDi oppsummerer tilsynsrapportene og kommer med tilråding til departementet om endringer i regelverk eller presiseringer i rundskriv

3 Revisjon av rundskrivet til introduksjonsloven
Hyppigere revisjoner, planen er to ganger per år Vi går over til et elektronisk dokument Innspill om feil eller behov for endringer spilles inn til IMDi

4 Tilsynstema 2013 § 4 annet ledd:
”Programmet skal være helårlig og på full tid”

5 Hva med de som ikke kan nyttiggjøre seg et program på fulltid?
Individuell tilrettelegging av programinnholdet Justeringer av innholdet underveis Adgang til permisjoner

6 Programmet skal være helårlig
Helårlig betyr hele året med fratrekk for ferie som regulert i fraværsforskriften Helårlig skal ikke ta utgangspunkt i skoleruten selv om opplæring i norsk og samfunnskunnskap er ett av grunnelementene

7 Programmet skal være på fulltid
Den ytre rammen er 30-37,5 timer per uke Arbeid kan inngå som del av programtiden, må skilles fra ordinær deltidsjobb på fritiden

8 Begrepet ”time” Er dette en klokketime eller en ”skoletime”?

9 Individuell plan Kommunen er pålagt å utarbeide en individuell plan
Minimumsinnholdet er regulert i § 6 Dette er et verktøy i arbeidet Planen er å anse som et individuelt vedtak, punkt 6.1 i rundskrivet er feil på dette punktet


Laste ned ppt "IMDis samling med fylkesmannsembetene 26. februar 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google