Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen III Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd Lasse Simonsen Dag 5 Heving.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen III Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd Lasse Simonsen Dag 5 Heving."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen III Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd Lasse Simonsen Dag 5 Heving

2 1 Innledning

3 Lasse Simonsen Kontraktbrudd (mangel) Kontraktbrudd (mangel) Heving Automatisk Mangellæren Risiko Virkninger Vilkår Særskilt krav Reklamasjon Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Fastholdelse

4 2 Hevingsvilkåret – hovedkriteriet

5 2.1 Total heving ved aktuelt mislighold av hovedforpliktelsen

6 Disposisjon: Hevingskriteriet Hjemmel Skjønnstemaet (rimelig grunn osv) Den sammensatte vurderingen –Utgangspunktet (objektivt avvik) –Alternative sanksjoner –Osv Konklusjon Lasse Simonsen

7 Rt-1998-408 Garasjedommen: ?

8 Rt 1999 side 408 Garasjedommen, se side 420 flg - (rimelig grunn) Utgangspunktet for vurderingen - det objektive avviket: –Kjøperens økonomiske tap. Kostnadene ved å leie en annen parkeringsplass. Alternative sanksjoner: –Økonomisk kompensasjon. Bare mulig å kompensere det økonomiske tapet, ikke den faktiske ulempen ved ikke å ha garasjeplass. –Faktisk kompensasjon. Spørsmålet om kjøper kunne skaffe seg en alternativ parkeringsplass gjennom leie. Den faktiske betydningen for kreditor. –«Det er ikke noen konkrete forhold som tilsier at garasjeplassen betydde spesielt meget for kjøper.» –Kunne leie, men usikkert hvor lenge. –Gode parkeringsmuligheter på bakken, men ikke helt det samme. –Hadde for øyeblikket ikke egen bil. Kunne ikke tillegges særlig vekt. –Trolig bare synbare forhold. (Ikke nevnt i denne dommen.) Kreditors opptreden: –«Etter min syn er det av betydning at kjøperen lenge syntes å ville nøye seg med å kreve prisavslag.» Virkningen for debitor: –Synkende marked. Debitor blir sittende med tapet på grunn av fallende marked. Årsaken til kontraktbruddet: –Ingen av partene kunne bebreides. Skyld, se Rt 1998 side 1510 Ekte hussopp, se side 1518 nederst. Hvor lang tid som er gått. Syv måneder.

9 Lasse Simonsen Heving Vesentlig Modifiseringer Ulike modifikasjoner av hovedvilkåret: Hovedregelen -Rettsteknisk forenkling -Skjerpet vilkår -Lempet vilkår -Begrensninger

10 Lasse Simonsen Heving Rimelig grunn osv Rimelig grunn osv Kvantifisering Rettsteknisk forenkling av hevingsvilkåret: HovedregelenAlternativ - Nachfrist K K Rimelig Ubetinget hevingsrett

11 Lasse Simonsen S S K K Y Levert på kreditt (ikke salgspant) Vesentlig betalingsmislighold Begrensninger i hevingsadgangen – kjl § 54 (4): Heving

12 2.2 Partiell heving

13 Lasse Simonsen Leveransen Partiell heving Partiell heving – kjl § 43:

14 Lasse Simonsen Levering etter hvert – § 44 (1) og (3): TidligereNåSenere (1) Partiell heving(3) Samlet heving(2) Framtidig heving

15 Lasse Simonsen Rt 2005 side 257 Hårfjerningsapparatet, se avsnittene 45 og 46: XY XY Hårfjernings- apparat Massasje- apparat ”Nær indre sammenheng” ”Spørsmålet er om kjøpet av de to apparatene har en slik saklig sammenheng at en vesentlig mangel ved (x) representerer en bristende forutsetning for kjøpet av (y).”

16 2.3 Forventet (antesipert) mislighold

17 Lasse Simonsen Heving L Forventet vesentlig kontraktbrudd Sannsynlighet = klart Forventet kontraktbrudd:

18 2.4 Heving ved mislighold av sideplikter

19 Lasse Simonsen D D Y Sideplikter: Medvirkning Betaling Sideplikter - Forsikring - Garantier - Osv K K

20 3 Tilleggsvilkår

21 Lasse Simonsen Spesifisert reklamasjon – avhl § 4-13 (2): Kunnskap om mangelen Kunnskap om mangelen Utløp av frister etter § 4-10/11 Utløp av frister etter § 4-10/11 Innen rimelig tid

22 Lasse Simonsen Restitusjon som betingelse for heving: D D K K Tilbakelevering

23 Lasse Simonsen Kjl § 66 (1) (a) – Heving, risikoen forblir hos selger: L L TL Skade

24 4 Hevingsoppgjøret

25 4.1 Innledning - Heving kontra ugyldighet - Heving ex tunc - Heving ex nunc

26 Lasse Simonsen Avtalen Y Heving (pliktbortfall) Ugyldighet (bortfall av avtalen)

27 Lasse Simonsen D D Y Heving av restituerbare ytelser: Heving ex tunc K K

28 Lasse Simonsen Står igjen Heving ex nunc Heving ex tunc? Heving ved ikke-restituerbare ytelser: (”avbestilling” av framtidige ytelser) Utført

29 4.2 Heving ved kjøp (hvor restitusjon er mulig)

30 Lasse Simonsen D D Y Heving av restituerbare ytelser: Heving ex tunc K K

31 Lasse Simonsen Y Heving ex tunc Vesentlig nytte Rt 2002 side 173 Forsinkelsesrente Rt 2002 side 173 D D K K

32 Lasse Simonsen Kjl § 65 andre ledd: Betaling av forsinkelsesrente BT HT Forsinkelsesrenter 1 mnd etter skriftlig osv

33 Lasse Simonsen Forventet brukstid Heving Nytteverdien i den aktuelle bruksperioden Kjl § 65 første ledd: Beregning av nytteverdien Varens verdi (kjøpesummen) fordelt på antatt brukstid

34 Lasse Simonsen Kjl § 65 første ledd: Beregning av nytteverdien Tid Verdi Faktisk verdi Kjøpesummen

35 Lasse Simonsen Kjl § 65 første ledd: Beregning av nytteverdien Tid Kr Faktisk verdifall Nyttevederlaget

36 Lasse Simonsen Verdien = Normalt kjøpesummen = 15 000 kroner Rt 2002 side 178 A-møbler - utregning av nyttevederlaget: Gjennomsnittelig brukstid = 10 år Årlige nyttevederlag = 1 500 kroner Samlede nyttevederlag 3 ½ år x 1 500 kroner = 5 250 kroner

37 4.3 Heving ved entreprise (hvor restitusjon ikke er mulig)

38 Lasse Simonsen : B B E E Entreprise (arbeid på fast eiendom)

39 Står igjen Lasse Simonsen Utført Heving ex nunc Heving ex nunc i entrepriseretten, se buofl: Avtale kr 1.000 Avtale kr 1.000 Buofl § 21,1: Betaling for utført arbeid

40 Står igjen Lasse Simonsen Utført Hvtjl § 16,2 (ex nunc) Hvtjl § 16: Heving ex nunc og ex tunc ved håndverkertjenester Hvtjl § 16,1 (ex tunc) Rimelig vederlag inntil den verdi dette har for forbrukeren

41 Lasse Simonsen Erstatning: Kjøp Heving Erstatning Kjl § 25 Vesentlig Kjl § 17 Kontroll/culpa Entreprise Heving Buofl § 22 -Merkostnader -Annet økonomisk tap Erstatning Buofl § 20 Vesentleg

42 Bruksrett R R Sikring Lasse Simonsen Den praktiske gjennomføringen, se buofl § 21: H H HevingRegistrerings- forretning

43 Lasse Simonsen F H Heving Avtalt levering D Y2 Hevings- erklæring Alt 2 – stopper ved heving Alt 3 – stopper ved dekningsanskaffelsen Dagmulkt (valg eller tvungne alternativer) Y1 Deknings- anskaffelse Alt 1 – Erstatning i stedet for dagmulkt


Laste ned ppt "Lasse Simonsen III Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd Lasse Simonsen Dag 5 Heving."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google