Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kåre Lilleholt Obligasjonsrett hausten 2012. Mishald – verknader for den andre partens yting (gjensidigverknader) Prisavslag Heving Tilbakehalding av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kåre Lilleholt Obligasjonsrett hausten 2012. Mishald – verknader for den andre partens yting (gjensidigverknader) Prisavslag Heving Tilbakehalding av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kåre Lilleholt Obligasjonsrett hausten 2012

2 Mishald – verknader for den andre partens yting (gjensidigverknader) Prisavslag Heving Tilbakehalding av yting

3 Prisavslag Reduksjon av vederlaget på grunn av mangel –liknande verknader ved løpande yting Vilkår for prisavslag –mangel –verdireduksjon? –parten har ikkje avslege defensiv avhjelp som mishaldaren hadde rett til

4 Utmåling av prisavslag Prosentvis reduksjon i høve til verdireduksjon Kostnadene med å rette mangelen Verdireduksjonen «Mangelens betydning» Innsparing for mishaldande part Samanhengen med skadebotkrav

5 Døme frå rettspraksis Rt. 2000 s. 199 pelsdyrhalldommen –rettekostnad 180 000, verdireduksjon 75 000 Rt. 2010 s. 1395 Åsgårdstrandveien –rettekostnad 322 500, verdireduksjon 640 000

6 Heving – oversyn Gjensidige oppfyllingsplikter fell bort, heilt eller delvis, på grunn av mishald Bortfallet gjeld berre plikta til å oppfylle Vilkår er oftast vesentleg mishald

7 Delheving Del av det som alt er oppfylt Verknad for uoppfylt del ved løpande yting Verknad for uoppfylt del der ytinga ikkje kan tilbakeførast

8 Vilkår for heving Vesentleg mishald («rimeleg grunn») –objektivt avvik –verknader av mishaldet –alternative mishaldsverknader –skyld –verknader av heving –tidsmomentet –utsikter til rett oppfylling framover –tillitsforholdet mellom partane

9 Nokre lovreguleringar av grunnlaget Kjøpslova § 94 (internasjonale kjøp) «Vesentlig forfeilet» –kjl. § 26, fkjl. § 23, hvtjl. §§ 15 og 26 «Ikke uvesentlig» –fkjl. § 32 Vilkår ved mishald av del –kjl. §§ 43 og 44 Tilleggsfrist for oppfylling

10 Særleg om tilleggsfrist Oversitjing kan gje sjølvstendig grunnlag for heving Men fristen må vera «rimeleg»

11 Verknader av heving Bortfall av plikt til vidare oppfylling –gjennomføring til dømes ved fråviking av husrom Avrekning av tidlegare yting utan tilbakeføring –oppgjer etter avtalen for det som er rett oppfylt (løpande ytingar, entreprise) Tilbakeføring av ytingar –in natura, same mengd og stand –in natura redusert, med mellomlegg –in natura, redusert, utan plikt til mellomlegg

12 Verknader av heving (framhald Oppgjer for avkasting og nytte –avkasting og nytte av ting m.m. –renter av vederlag

13 Tilbakehalding av yting Oppfyllingstid (yting mot yting) Venta mishald Tilbakehalding etter aktuelt mishald –skal sikre krav på grunn av mishaldet


Laste ned ppt "Kåre Lilleholt Obligasjonsrett hausten 2012. Mishald – verknader for den andre partens yting (gjensidigverknader) Prisavslag Heving Tilbakehalding av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google