Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunalt ansvar for overgrepsmottak Høstkonferansen KS Sør-Trøndelag, Røros 6.11.09 Leif Edvard Muruvik Vonen, ass. kommuneoverlege.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunalt ansvar for overgrepsmottak Høstkonferansen KS Sør-Trøndelag, Røros 6.11.09 Leif Edvard Muruvik Vonen, ass. kommuneoverlege."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunalt ansvar for overgrepsmottak Høstkonferansen KS Sør-Trøndelag, Røros 6.11.09 Leif Edvard Muruvik Vonen, ass. kommuneoverlege

2 Veileder IS 1457  Del av Handlingsplan ”Vold i nære relasjoner” – st.prp.nr. 1 (2004-05)  Styrke helsetjenestetilbudet for volds- og voldtektsutsatte  Somatisk helsehjelp  Psykisk helsehjelp  Sikring av spor  Dokumentasjon  Angir mål på ”god praksis”

3 Rettslig status  Hjelpemiddel for å angi en standard  Anbefalinger, ikke forskrift  Førende – dvs. avvikende praksis bør dokumenteres faglig

4 Definisjon  Overgrepsmottak – Tilbud til utsatte kvinner, menn og barn etter  Voldtekt  Andre seksuelle overgrep  Vold i nære relasjoner  Vold utenom nære relasjoner  Trusler i nære relasjoner

5 Kommunehelsetjenesteloven  Kommunen må tilby nødvendig helsehjelp  Skal legge til rette for helsepersonellet for å kunne yte forsvarlig hjelp  Kommunen organiserer dette slik den finner det hensiktsmessig innenfor loven  Tilstrekkelig kompetanse

6 Spesialisthelsetjenesteloven  Sykehusene må tilby nødvendig helsehjelp  Skal legge til rette for helsepersonellet for å kunne yte forsvarlig hjelp  Skal tilby helsehjelp som ikke forventes dekket av kommunehelsetjenesten (henvisningsinstans)  Skal veilede kommunehelsetjenesten

7 Helsepersonelloven  Helsepersonell skal drive forsvarlig praksis  Skal kjenne sin begrensning og be andre om hjelp ved behov

8 Hva forventes av kommunene?  Ingen klar grense for kompetanse  Bygger på tradisjon og innarbeidet praksis  Til en viss grad utstyrsavhengig skille  Settes på prøve gjennom Samhandlingsreformen, pasientforløpsstudier og Prioriteringsveilederne

9 Kommunene bes organisere  En lavterskel tjeneste med høy faglig kompetanse innen rettsmedisin, gynekologi, kirurgi og psykisk helsearbeid  Hver kommune like stort ansvar  Likeverdig tilbud i hele landet  En avtalestruktur med sykehus

10 Hva har vi i dag?  Et voldtektsmottak som gjennom 20 år er opparbeidet i sykehuset  Ett mottak for hele fylket (++)  Legevakt som håndterer ”resten” akutt  Fastlegeordning og Psykisk helsetjeneste for oppfølging og støtte  Kriseteam (?)

11 Forventninger i veilederen  Kvalitet  Rettssikker sporsikring  Rettssikker dokumentasjon  Sikker diagnostikk  Medmenneskelig omsorg og krisearbeid  Kommunene må samarbeide om sentralt mottak, helst fylkesvis  Overgrepsmottak legges i tilknytning til større legevakt (interkommunal)

12 Spørsmål ved ansvaret  Det forventes ikke at hver kommune klarer å tilby dette godt nok  Men det skal være et kommunalt ansvar?  Det forventes en avtale om arbeidsfordeling mellom kommunens og sykehusets personell  Men det skal være et kommunalt ansvar?

13 Spørsmål ved ansvaret  Standardisert tilbud – (St.Olavs er pr. i dag mer innholdsrikt enn standard nivå)  Men det skal være et kommunalt ansvar?  Barn under 14 bør undersøkes av eller sammen med erfaren barnelege. For aldersgruppen 14-16 (18) kan det diskuteres behov for barnelege  Men det skal være et kommunalt ansvar?

14 Rent kommunalt tilbud uten avtale med sykehuset  Allmennmedisinsk kompetanse, sykepleierfaglig og krisehåndtering  Arbeid som kommunen ikke forventes å kunne stå faglig sterkt nok i, henvises til Gynekologisk avdeling på vanlig henvisning (gradert etter hastverk)  Fagutvikling på legesiden kan medføre en ny fordeling, evt. Egen vaktturnus

15 Alternative former for samarbeid  Kommunalt mottak  Kommunale sykepleieroppgaver  Kommunal lege gjør hoveddelen av undersøkelsene  Sporsikring og rettsmedisinsk dokumentasjon foretas av gynekolog eller kirurg etter avtale  Hybrid  St.Olavs fortsetter med sitt S.O.-team for voldtatte kvinner og barn – mot kommunal betaling  Kommunene kurser sykepleiere og leger etter behov for en kriseinnsats for de øvrige utsatte

16 Hvem gjør hva i stedet for hvem?  Sykehuset har opparbeidet sitt tilbud ut fra egne vurderinger i 20 år  Veilederen forventer ikke St. Olavs standard  Er kommunene villig til å betale for dette?  Staten beskriver at noen oppgaver her er for krevende for den enkelte kommune/fastleger  Staten eier sykehusene  Er kommunene villig til å betale for dette?

17 St. Olavs Hospital  Ønsker å få finansiert sykepleierturnus i sitt S.O.-team, utstyr med mer for vel 2 ½ million  Deadline 1.1.10  Vil komme med forslag om overgangsordning

18 KS drøfter ansvaret med H.O.D.  Selvmotsigelser?  Overgangsordninger?  Finansieringsmodeller?  Hva får vi forresten for 2 mill?


Laste ned ppt "Kommunalt ansvar for overgrepsmottak Høstkonferansen KS Sør-Trøndelag, Røros 6.11.09 Leif Edvard Muruvik Vonen, ass. kommuneoverlege."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google