Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Carl-Erik Eriksson Sanksjonsmidlene i alkoholloven v/ Marte S. Bjørnsen Trondheim kommune - Eierskapsenheten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Carl-Erik Eriksson Sanksjonsmidlene i alkoholloven v/ Marte S. Bjørnsen Trondheim kommune - Eierskapsenheten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Carl-Erik Eriksson Sanksjonsmidlene i alkoholloven v/ Marte S. Bjørnsen Trondheim kommune - Eierskapsenheten

2 Alkoholloven § 1-8 «Inndragning» Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden, eller for en kortere tid dersom vilkårene i §1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål. Ved vurderingen av om bevillingen bør inndras, og for hvor lenge, kan det blant annet legges vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om bevillingshaveren kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp forholdet. Det kan også legges vekt på tidligere praktisering av bevillingen.

3 Overtredelser - prikksystem Eksempel på system Vedtatt etter initiativ fra bransjen NHO/NiT Fire grupper overtredelser - grad av klanderverdighet

4 Mindre alvorlige overtredelser – 1 prikk Alkoholfrie alternativer Alkoholreklame Avgrensning av utendørs skjenkeareal Manglende/mangelfullt internkontrollsystem

5 Alvorlige overtredelser – 2 til 4 prikker Brudd på godkjent skjenkeareal Vakter uten godkjent ordensvaktbevis Mindre brudd på salgs-, skjenke- eller konsumtid Drikking på godkjent salgsareal (butikk) Drikking av medbrakt på godkjent skjenkeareal

6 Svært alvorlige brudd – 5 til 7 prikker Manglende bortvisning av åpenbart påvirket gjest Alkoholservering til bord hvor det er en åpenbart påvirket gjest Brudd på særskilte vilkår i bevillingen Forsøk på å hindre utøvelse av kontrollvirksomhet

7 Svært alvorlige brudd, 8 prikker Salg eller skjenking av alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler Salg eller skjenking av alkoholholdig drikk foretatt av personale som ikke oppfyller alkohollovens alderskrav, eller til personer som ikke oppfyller alderskravene Grove brudd på salgs-, skjenke- eller konsumtid Brudd på hjelpeplikten Straffbar diskriminering

8 Reaksjon - Alminnelig sannsynlighetsovervekt? - Åtte prikker innen 12 mnd = 2 uker inndragning Overskjenking Skjenking til mindreårig/underårig Grove brudd på salgs-, skjenke- og konsumtid = 3 uker (særlig klanderverdig = 4 uker) Hjelpeplikt Straffbar diskriminering = 4 uker

9 Arrangementer/Enkeltanledninger -Vektlegges ved senere søknader -Ingen tidsbegrensning på 12 mnd -Kan utgjøre avslagsgrunn om samme personer, og lignende arrangement

10 Omsetningsoppgave/bevillingsgebyr Ikke levert omsetningsoppgave innen fristen = inndragning til oppgaven er levert Manglende betaling av gebyr = inndragning til oppgaven er levert


Laste ned ppt "Foto: Carl-Erik Eriksson Sanksjonsmidlene i alkoholloven v/ Marte S. Bjørnsen Trondheim kommune - Eierskapsenheten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google