Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Typer bevillinger •Alminnelig salgsbevilling •Alminnelig skjenkebevilling •Skjenkebevilling enkeltanledning •Ambulerende skjenkebevilling •Utvidelse for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Typer bevillinger •Alminnelig salgsbevilling •Alminnelig skjenkebevilling •Skjenkebevilling enkeltanledning •Ambulerende skjenkebevilling •Utvidelse for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Typer bevillinger •Alminnelig salgsbevilling •Alminnelig skjenkebevilling •Skjenkebevilling enkeltanledning •Ambulerende skjenkebevilling •Utvidelse for enkeltanledning •Serveringsbevilling

2 Hva er salg og skjenking? •Alkohollovens § 1-4: ”Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking utenfor salgsstedet. Med skjenking forstås salg for drikking på stedet.”

3 Saksgang •Søknad inn •Høringsuttalelser •Politisk eller administrativ behandling •Vurderinger – saksbehandling •Vedtak •Klagefrist •Varsling av kontrollør

4 Vurdering av søknad •Formelle krav •Kommunens vedtatte retningslinjer •Høringsuttalelsene •Tidligere anmerkninger •Alkoholpolitiske vurderinger

5 Hva vi ønsker å unngå •Hovedbestemmelse: Begrense forbruk for å unngå alkoholskader •Salg/skjenking uten bevilling •Salg/skjenking til mindreårige •Salg/skjenking til berusede •Ordensforstyrrelser

6 Kontroll •Kommunen har avtale med kontrollør •Kontrollrapport sendes kommunen •Oppfølging av avvik – sanksjoner – foretas av kommunen •Alvorlige overtredelser anmeldes til politiet

7 Forpliktelser For alminnelig bevilling: •Sende inn årlig omsetningsoppgave •Søke om fornyelse innen frist •Varsle endring i eier, daglig leder, styrer og stedfortreder •Varsle ved endringer på bevillingsstedet

8 Forpliktelser For enkeltanledning/ambulerende: •Søke i god tid •Avgrense skjenkeområdet – ha vakthold •Være ansvaret bevisst


Laste ned ppt "Typer bevillinger •Alminnelig salgsbevilling •Alminnelig skjenkebevilling •Skjenkebevilling enkeltanledning •Ambulerende skjenkebevilling •Utvidelse for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google