Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alminnelig salgsbevilling Alminnelig skjenkebevilling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alminnelig salgsbevilling Alminnelig skjenkebevilling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Alminnelig salgsbevilling Alminnelig skjenkebevilling
Typer bevillinger Alminnelig salgsbevilling Alminnelig skjenkebevilling Skjenkebevilling enkeltanledning Ambulerende skjenkebevilling Utvidelse for enkeltanledning Serveringsbevilling 20 minutter – rekker bare en rask oversikt Still gjerne spørsmål underveis Praksis for behandling av søknader varierer mellom kommunene Lovbestemte gebyrer for de forskjellige bevillinger

2 Hva er salg og skjenking?
Alkohollovens § 1-4: ”Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking utenfor salgsstedet. Med skjenking forstås salg for drikking på stedet.” Ikke bevilling for servering av alkohol uten vederlag (i sluttede selskaper) Bevillingsplikt dersom verten betaler andre for å skjenke alkohol

3 Politisk eller administrativ behandling Vurderinger – saksbehandling
Saksgang Søknad inn Høringsuttalelser Politisk eller administrativ behandling Vurderinger – saksbehandling Vedtak Klagefrist Varsling av kontrollør Kommunene bestemmer selv hvordan saksgangen legges opp

4 Kommunens vedtatte retningslinjer Høringsuttalelsene
Vurdering av søknad Formelle krav Kommunens vedtatte retningslinjer Høringsuttalelsene Tidligere anmerkninger Alkoholpolitiske vurderinger Kommunene står fritt til å gjøre skjønnsmessige vurderinger Likhet for loven trenger ikke å bety at to forholdsvis like søknader får samme utfall Det kan ikke klages over kommunens bruk av skjønn

5 Hva vi ønsker å unngå Hovedbestemmelse: Begrense forbruk for å unngå alkoholskader Salg/skjenking uten bevilling Salg/skjenking til mindreårige Salg/skjenking til berusede Ordensforstyrrelser

6 Kommunen har avtale med kontrollør Kontrollrapport sendes kommunen
Oppfølging av avvik – sanksjoner – foretas av kommunen Alvorlige overtredelser anmeldes til politiet Det er kommunen – ikke kontrolløren – som følger opp avvik Sanksjoner fra kommunen: Inndragning for kortere eller lengre tid Lensmannen kan stenge (for inntil to dager) Straffeansvar for overtredelse av loven (straffelovens bestemmelser)

7 Forpliktelser For alminnelig bevilling: Sende inn årlig omsetningsoppgave Søke om fornyelse innen frist Varsle endring i eier, daglig leder, styrer og stedfortreder Varsle ved endringer på bevillingsstedet

8 Forpliktelser For enkeltanledning/ambulerende: Søke i god tid Avgrense skjenkeområdet – ha vakthold Være ansvaret bevisst


Laste ned ppt "Alminnelig salgsbevilling Alminnelig skjenkebevilling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google