Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringer i alkohollovgivningen Møte med bransjen 05.04.06 v/juridisk rådgiver Mette Braathen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringer i alkohollovgivningen Møte med bransjen 05.04.06 v/juridisk rådgiver Mette Braathen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringer i alkohollovgivningen Møte med bransjen 05.04.06 v/juridisk rådgiver Mette Braathen

2 Nærmere om dagens tema Bevillingssystemet Kommunal styring Vandel Kontroll Diskriminering Overdragelse Åpenbart påvirket Internkontroll

3 Regelverket Alkoholloven endret med virkning fra 01.07.2005 Ny alkoholforskrift i kraft 1 juli 2005, 1 januar 2006 for internkontroll Kommunens alkoholpolitiske retningslinjer revidert 15.03.2006 Åpnings- skjenke- og salgsforskriften for kommunen revidert 15.03.2006

4 Bevillingssystemet Før: bevilling etter type alkohol –Øl –vin –Brennevin Nå: bevilling etter alkoholinnhold –All drikk med høyst 4,7% alkohol (gruppe 1) –All drikk over under 22% (gruppe 1 og 2) –All drikk under 60 % (gruppe 1, 2 og 3)

5 Definisjoner Lovens definisjoner på øl og vin er fjernet med unntak for brennevin –Tilvirkning for skjening i egen virksomhet gjelder fortsatt ikke brennevin

6 Aldersgrenser Har betydning for aldersgrensene, både for å skjenke og bli skjenket: –18 år for drikk under 22% –20% for drikk fra 22% Drikk som blandes på stedet følger grensene for alkoholinnholdet i originalemballasjen Unntak for lærlinger, elever og lærekandidater

7 Forbud mot overlappende bevillinger Ikke tillatt med –Salgs- og skjenkebevillinger i samme lokalet –Flere skjenkebevillinger i samme lokale dersom Bevillingshaver ikke er de samme Skjenketidene er sammenfallende

8 Endringer i Hamar kommune Rådmannen er delegert myndighet til å behandle søknader som skjenkebevilling Hamar kommune har valgt å opprettholde alkoholkontrollutvalget med overordnet ansvar for kontrollvirksomheten

9 Vandelsvurdering Personkretsen som omfattes av vandelskravet er utvidet –Bevillingshaver –Vesentlig innflytelse på virksomheten –Omfatter alltid: Eier Oppebærer vesentlig del av avkastning Leder –Også andre etter konkret helhetsvurdering Nærstående

10 Dokumentasjonskrav ved ny bevilling Kommunen kan kreve at søkeren legger frem –Finansieringsplan –Driftsbudsjett og Likviditetsbudsjett

11 Kontroll Legitimasjonskrav for styrer og stedfortreder Kommunens kontrollører kan kreve å få: –Tilgang til salgs- og skjenkestedets lokaler og regnskaper –nødvendige opplysninger om regnskap og drift –vareprøver Antall kontroller

12 Diskriminering Gjentatt diskriminering på grunn av hudfarge, tro, seksuell legning mv, jf strl 349a) er grunnlag for inndragning.

13 Overdragelse Fortsatt drift på tidligere bevilling etter overdragelse krever ny søknad uten ugrunnet opphold og senest 30 dager etter overdragelsen Kommunen kan utvide perioden for midlertidig drift til 4 måneder.

14 Påvirket av rusmidler Begrepet omfatter påvirkning av alle typer rusmidler Plikt til å sørge for at åpenbart påvirkede forlater lokalet Hjelpeplikten er presisert

15 Andre endringer Presiseringer av innholdet i reklameforbudet Rusmiddeldirektoratet har opprettet et sentralt bevillingsregister


Laste ned ppt "Endringer i alkohollovgivningen Møte med bransjen 05.04.06 v/juridisk rådgiver Mette Braathen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google