Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fredrikstad og Sarpsborg Kriminalitetsforebyggende samarbeid for trygge nærmiljø SLT koordinator Tone Faale i Sarpsborg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fredrikstad og Sarpsborg Kriminalitetsforebyggende samarbeid for trygge nærmiljø SLT koordinator Tone Faale i Sarpsborg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fredrikstad og Sarpsborg Kriminalitetsforebyggende samarbeid for trygge nærmiljø SLT koordinator Tone Faale i Sarpsborg

2 Forankring Fredrikstad og Sarpsborg er SLT lokalsamfunn
Fredrikstad og Sarpsborg er SLT lokalsamfunn Politisk vedtak etter KS oppfordring 2011. Vedtatt arbeidsgruppe mellom Østfold politidistrikt og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg Våren 2013 Politisk vedtatt felles handlingsplan for bekjempelse av kriminelle MC gjenger i Nedre Glomma.

3 Felles strategi Bekjempe lokal tilhørighet for allerede etablerte kriminelle MC-gjenger. Forebygge med sikte på å hindre rekruttering til kriminelle MC-gjenger. Hindre etablering av nye kriminelle MC-gjenger.

4

5 Tiltak i handlingsplan
Sørge for kunnskapsetablering og kompetanseheving om temaet kriminelle MC-gjenger innenfor aktuelle instanser Etablere formelle fora for samarbeid mellom kommunene, politi og andre sentrale aktører Iverksette tett oppfølging av ungdom som er i risikosonen for rekruttering Utøve kommunens funksjon som eier og utleier på en slik måte at etablering av kriminelle MC- gjenger forhindres spesielt ved bruk av plan og bygningslovens bestemmelse.

6 Tiltak i handlingsplan….
Holdningsskapende innsats rettes mot; Barn / ungdom og deres foreldre Ansatte i offentlig sektor, samt bransjer som kommune og politi samarbeider med og har avtaler med Ledere på barn og unges fritidsarenaer Næringslivet Eiere av aktuelle utleie- eller salgslokaler

7 Hva har vi gjort Felles arbeidsgruppe mellom kommune og politi
Kunnskap Politiråd, SLT modellen, fritidsklubber, Utelivsbransjen, NAV, kjøpesenter og butikk næringen, + kunnskap fra Trondheim, KS, KRÅD, Kripos samlinger Dialog med medlemmer som har rolle opp mot kommunen Tilsyn av lokaliteter – oversikt over tatoo virksomhet Politiske vedtak endring av bruk av eiendom Arrangementer dialog om retningslinjer - endringer

8 Næringsbygg eller forsamlingslokale?

9 Bolig eller forsamlingslokale?

10 Hva har vi gjort… Tett oppfølging av enkelt ungdom – unge lovbryter tiltak Barnevernmeldinger fokus på foreldrenes rolle Lokalt politi egne ved Ordenseksjon med lokalt fokus Samarbeid tett dialog – kortere vei mellom kommune og politi Politirådet fast på dagsorden

11 Trygghet er et felles ansvar


Laste ned ppt "Fredrikstad og Sarpsborg Kriminalitetsforebyggende samarbeid for trygge nærmiljø SLT koordinator Tone Faale i Sarpsborg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google