Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fredrikstad og Sarpsborg Kriminalitetsforebyggende samarbeid for trygge nærmiljø SLT koordinator Tone Faale i Sarpsborg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fredrikstad og Sarpsborg Kriminalitetsforebyggende samarbeid for trygge nærmiljø SLT koordinator Tone Faale i Sarpsborg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fredrikstad og Sarpsborg Kriminalitetsforebyggende samarbeid for trygge nærmiljø SLT koordinator Tone Faale i Sarpsborg

2 Forankring • Fredrikstad og Sarpsborg er SLT lokalsamfunn • Politisk vedtak etter KS oppfordring 2011. • Vedtatt arbeidsgruppe mellom Østfold politidistrikt og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg • Våren 2013 Politisk vedtatt felles handlingsplan for bekjempelse av kriminelle MC gjenger i Nedre Glomma.

3 Felles strategi • Bekjempe lokal tilhørighet for allerede etablerte kriminelle MC-gjenger. • Forebygge med sikte på å hindre rekruttering til kriminelle MC-gjenger. • Hindre etablering av nye kriminelle MC-gjenger.

4

5 Tiltak i handlingsplan • Sørge for kunnskapsetablering og kompetanseheving om temaet kriminelle MC-gjenger innenfor aktuelle instanser • Etablere formelle fora for samarbeid mellom kommunene, politi og andre sentrale aktører • Iverksette tett oppfølging av ungdom som er i risikosonen for rekruttering • Utøve kommunens funksjon som eier og utleier på en slik måte at etablering av kriminelle MC- gjenger forhindres spesielt ved bruk av plan og bygningslovens bestemmelse.

6 Tiltak i handlingsplan…. Holdningsskapende innsats rettes mot; • Barn / ungdom og deres foreldre • Ansatte i offentlig sektor, samt bransjer som kommune og politi samarbeider med og har avtaler med • Ledere på barn og unges fritidsarenaer • Næringslivet • Eiere av aktuelle utleie- eller salgslokaler

7 Hva har vi gjort • Felles arbeidsgruppe mellom kommune og politi • Kunnskap Politiråd, SLT modellen, fritidsklubber, Utelivsbransjen, NAV, kjøpesenter og butikk næringen, + kunnskap fra Trondheim, KS, KRÅD, Kripos samlinger • Dialog med medlemmer som har rolle opp mot kommunen • Tilsyn av lokaliteter – oversikt over tatoo virksomhet • Politiske vedtak endring av bruk av eiendom • Arrangementer dialog om retningslinjer - endringer

8 Næringsbygg eller forsamlingslokale?

9 Bolig eller forsamlingslokale?

10 Hva har vi gjort… • Tett oppfølging av enkelt ungdom – unge lovbryter tiltak • Barnevernmeldinger fokus på foreldrenes rolle • Lokalt politi egne ved Ordenseksjon med lokalt fokus • Samarbeid tett dialog – kortere vei mellom kommune og politi • Politirådet fast på dagsorden

11 Trygghet er et felles ansvar


Laste ned ppt "Fredrikstad og Sarpsborg Kriminalitetsforebyggende samarbeid for trygge nærmiljø SLT koordinator Tone Faale i Sarpsborg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google