Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Interkommunalt smittevernsamarbeid - juridiske aspekter ved rådgiver Anja M. Brodschöll.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Interkommunalt smittevernsamarbeid - juridiske aspekter ved rådgiver Anja M. Brodschöll."— Utskrift av presentasjonen:

1 Interkommunalt smittevernsamarbeid - juridiske aspekter ved rådgiver Anja M. Brodschöll

2 | Interkommunalt smittevernsamarbeid - juridiske aspekter | 2 Formålet med innlegget Gi dere en oversikt over: juridiske begrensninger ved interkommunalt smittevernsamarbeid i dag forslag om nye regler om delegering av myndighet til interkommunale organer (HD) bakgrunn innhold

3 | Interkommunalt smittevernsamarbeid - juridiske aspekter | 3 Interkommunalt smittevernsamarbeid i dag adgang til interkommunalt samarbeid (sml § 7-11). uklart om det er adgang til delegering av myndighet til interkommunalt organ. myndighet: fatte vedtak.

4 | Interkommunalt smittevernsamarbeid - juridiske aspekter | 4 Interkommunalt samarbeid hvis forslaget vedtas adgang for kommunene til å delegere myndighet innen miljørettet helsevern og smittevern til interkommunale organer Ot.prp. nr. 72 (2003-2004). delegering av myndighet en valgmulighet for kommunene.

5 | Interkommunalt smittevernsamarbeid - juridiske aspekter | 5 Bakgrunnen for forslaget legge til rette for at kommunene kan etablere solide fagmiljøer. unngå at kommunene tappes for ressurser og kompetanse når lokale næringsmiddeltilsyn ble statlige 1.1.04.

6 | Interkommunalt smittevernsamarbeid - juridiske aspekter | 6 Innholdet i forslaget: oversikt delegering av kommunens myndighet (§ 7-1). delegering av kommunelegens oppgaver (§ 7-2). fylkesmannen fortsatt klageorgan (§ 8-3).

7 | Interkommunalt smittevernsamarbeid - juridiske aspekter | 7 Delegering av kommunens myndighet: § 7-1 (nytt sjette ledd) ”Kommunens myndighet etter denne lov kan delegeres etter reglene i kommuneloven, til et interkommunalt organ eller til en annen kommune. Når kommunen kan få delegert myndighet til en annen kommune, skal vedtak fattet av denne stadfestes av den kommunen der saken har sin opprinnelse.”

8 | Interkommunalt smittevernsamarbeid - juridiske aspekter | 8 § 7-1 nytt sjette ledd: temaer hvem kan kommunen delegere myndighet til? hvilken myndighet har interkommunale organer? hva er kommunens ansvar når myndigheten er delegert? særlig om delegering til annen kommune (vertskommune).

9 | Interkommunalt smittevernsamarbeid - juridiske aspekter | 9 § 7-1: Hvem kan kommunen delegere myndighet til? interkommunalt organ. annen kommune (vertskommune). ikke interkommunalt AS.

10 | Interkommunalt smittevernsamarbeid - juridiske aspekter | 10 § 7-1: Hvilken myndighet har interkommunale organer? § 7-1 inneholder ingen begrensninger. kommunen kan selv gi begrensninger gjennom delegeringsvedtaket. kommunen kan overprøve og omgjøre interkommunalt vedtak.

11 | Interkommunalt smittevernsamarbeid - juridiske aspekter | 11 § 7-1: Hva er kommunens ansvar når myndigheten er delegert? delegering en praktisk avlastning, ikke ansvarsfraskrivelse. kommunen har overordnet ansvar for at myndigheten utøves på en forsvarlig måte.

12 | Interkommunalt smittevernsamarbeid - juridiske aspekter | 12 § 7-1: Særlig om delegering til annen kommune (vertskommune) vedtak fattet av vertskommunen må stadfestes av den kommunen der saken har sin opprinnelse. gjelder ikke vedtak truffet av lege i organet.

13 | Interkommunalt smittevernsamarbeid - juridiske aspekter | 13 Delegering av kommunelegens myndighet: § 7-2 (nytt fjerde ledd) ”Når kommunen har lagt smittevernoppgavene til et interkommunalt organ, jf. § 7-1 sjette ledd, kan kommunestyret delegere kommunelegens myndighet etter denne lov til en eller flere leger ansatt i dette organet.”

14 | Interkommunalt smittevernsamarbeid - juridiske aspekter | 14 § 7-2: Hva innebærer forslaget? kommunelegens myndighet kan delegeres til lege ansatt i organet (hvis kommunens smittevernoppgaver er delegert til et interkommunalt organ). hver kommune må fortsatt ha kommunelege som ivaretar øvrige oppgaver (§ 3-5).

15 | Interkommunalt smittevernsamarbeid - juridiske aspekter | 15 Fylkesmannen er fortsatt klageorgan: § 8-3 fylkesmannen er klageorgan for vedtak truffet av interkommunalt organ. kommunen kan bestemme at saker skal forelegges kommunen før oversendelse til fylkesmannen.

16 | Interkommunalt smittevernsamarbeid - juridiske aspekter | 16 Behandlingen av forslaget i Stortinget behandles i Odelstinget 14. juni. forslaget finner dere på: http://odin.dep.no/hd/norsk/publ/otprp/042001 -050027/dok-bn.html


Laste ned ppt "Interkommunalt smittevernsamarbeid - juridiske aspekter ved rådgiver Anja M. Brodschöll."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google