Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ole Henry Halleraker Rektor

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ole Henry Halleraker Rektor"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ole Henry Halleraker Rektor
Klage på karakterer Ole Henry Halleraker Rektor

2 Lovgrunnlaget Opplæringsloven § 2-3 Forskrift til Opplæringsloven § 5
(...)Departementet gir forskrifter om vurdering av elevar og privatistar og om klage på vurderinga, om eksamen og om dokumentasjon. (...) Forskrift til Opplæringsloven § 5

3 Hva kan klages på? § 5-1 Det kan klages på Standpunktkarakterer
Fagkarakterer Orden/oppførsel Eksamenskarakterer Skriftlig eksamen Muntlig eksamen

4 Hvem kan klage? § 5-2 Elever som har fylt 15 år har klagerett, eller de som disse gir skriftlig fullmakt Foresatte for elever har selvstendig klagerett

5 Beslutning i klagesak § 5-3
Beslutningen kan føre til at Karakteren blir stående Karakteren blir endre til gunst/ugunst for eleven Beslutningen er endelig og kan ikke klages på

6 Saksgangen i klagesaker § 5-4
De som har klagerett skal få opplysninger om Klageadgang Klagefrist Innhold i klagen Klagen sendes til hjemmeskolen

7 Klagefrist og formkrav § 5-5; 5-6
Frist for klage på vedtak om eksamenskarakter og standpunktkarakter: 10 dager fra vedtak er mottatt Klagen må: fremsettes skriftlig være underskrevet av klager nevne hvilket vedtak klagen gjelder Opplyse om årsak til klagen (utenom § 5-9)

8 Klage på standpunktskarakter, § 5-12:
Klageinstansen kan bare vurdere om regelverket for hvordan en setter karakteren er fulgt. Faglærer gir uttale om hvordan karakteren er satt Rektor gir uttale om saksbehandlingen Klager skal ha kopi av uttalelsene Klagen sendes Fylkesmannen som vurderer den. Om Fylkesmannen gir klager medhold, skal han presisere hvilke regler som er eller kan være brutt og sende saken tilbake til skolen. Rektor og faglærer gjennomfører ny vurdering. Rektor setter endelig karakter. Den endelige karakter kan ikke klages på.

9 Klage på orden/adferd § 5-13
Kontaktlærer og rektor gir uttale og sender klagen til Fylkesmann sammen med: Elevens tidligere karakterer Skolens tiltak for å forbedre forholdene Fyldig grunngivning for karakteren Kopi av skolens ordensreglement, Utskrift av protokoll som viser hvordan skolen har behandlet saken Redegjørelse for hvordan heimen er varslet Evt. kommunikasjon med foresatte Klagen kan føre til endring til gunst/ugunst for klager

10 Klage på skriftlig eksamen § 5-9
Skolen sender klagen sammen med prøvesvar til Fylkesmannen Avgjøres av nemnd på 3 personer oppnevnt av Fylkesmannen Nemnden skal kun kjenne den gitte karakteren Etter totalvurdering skal karakteren endres om den finnes urimelig i forhold til eksamensprestasjonen

11 Klage på muntlig eksamen
Det kan bare klages på formelle feil Rektor henter uttale fra sensor og eksaminator Rektor legger ved egen uttale Klagen sendes Fylkesmannen Får klageren medhold, skal karakteren annulleres, og klager får rett til å gå opp til ny eksamen

12 Hvordan Rådalslien skole kvalitetssikrer vurderingen:


Laste ned ppt "Ole Henry Halleraker Rektor"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google