Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klage på karakterer Ole Henry Halleraker Rektor. Lovgrunnlaget  Opplæringsloven § 2-3 (...)Departementet gir forskrifter om vurdering av elevar og privatistar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klage på karakterer Ole Henry Halleraker Rektor. Lovgrunnlaget  Opplæringsloven § 2-3 (...)Departementet gir forskrifter om vurdering av elevar og privatistar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klage på karakterer Ole Henry Halleraker Rektor

2 Lovgrunnlaget  Opplæringsloven § 2-3 (...)Departementet gir forskrifter om vurdering av elevar og privatistar og om klage på vurderinga, om eksamen og om dokumentasjon. (...)  Forskrift til Opplæringsloven § 5

3 Hva kan klages på? § 5-1  Det kan klages på Standpunktkarakterer  Fagkarakterer  Orden/oppførsel Eksamenskarakterer  Skriftlig eksamen  Muntlig eksamen

4 Hvem kan klage? § 5-2  Elever som har fylt 15 år har klagerett, eller de som disse gir skriftlig fullmakt  Foresatte for elever har selvstendig klagerett

5 Beslutning i klagesak § 5-3  Beslutningen kan føre til at Karakteren blir stående Karakteren blir endre til gunst/ugunst for eleven  Beslutningen er endelig og kan ikke klages på

6 Saksgangen i klagesaker § 5-4  De som har klagerett skal få opplysninger om Klageadgang Klagefrist Innhold i klagen  Klagen sendes til hjemmeskolen

7 Klagefrist og formkrav § 5-5; 5-6  Frist for klage på vedtak om eksamenskarakter og standpunktkarakter: 10 dager fra vedtak er mottatt  Klagen må: fremsettes skriftlig være underskrevet av klager nevne hvilket vedtak klagen gjelder Opplyse om årsak til klagen (utenom § 5-9)

8 Klage på standpunktskarakter, § 5-12:  Klageinstansen kan bare vurdere om regelverket for hvordan en setter karakteren er fulgt.  Faglærer gir uttale om hvordan karakteren er satt  Rektor gir uttale om saksbehandlingen  Klager skal ha kopi av uttalelsene  Klagen sendes Fylkesmannen som vurderer den.  Om Fylkesmannen gir klager medhold, skal han presisere hvilke regler som er eller kan være brutt og sende saken tilbake til skolen.  Rektor og faglærer gjennomfører ny vurdering.  Rektor setter endelig karakter.  Den endelige karakter kan ikke klages på.

9 Klage på orden/adferd § 5-13  Kontaktlærer og rektor gir uttale og sender klagen til Fylkesmann sammen med: Elevens tidligere karakterer Skolens tiltak for å forbedre forholdene Fyldig grunngivning for karakteren Kopi av skolens ordensreglement, Utskrift av protokoll som viser hvordan skolen har behandlet saken Redegjørelse for hvordan heimen er varslet Evt. kommunikasjon med foresatte  Klagen kan føre til endring til gunst/ugunst for klager

10 Klage på skriftlig eksamen § 5-9  Skolen sender klagen sammen med prøvesvar til Fylkesmannen  Avgjøres av nemnd på 3 personer oppnevnt av Fylkesmannen  Nemnden skal kun kjenne den gitte karakteren  Etter totalvurdering skal karakteren endres om den finnes urimelig i forhold til eksamensprestasjonen

11 Klage på muntlig eksamen  Det kan bare klages på formelle feil  Rektor henter uttale fra sensor og eksaminator  Rektor legger ved egen uttale  Klagen sendes Fylkesmannen Får klageren medhold, skal karakteren annulleres, og klager får rett til å gå opp til ny eksamen

12 Hvordan Rådalslien skole kvalitetssikrer vurderingen:


Laste ned ppt "Klage på karakterer Ole Henry Halleraker Rektor. Lovgrunnlaget  Opplæringsloven § 2-3 (...)Departementet gir forskrifter om vurdering av elevar og privatistar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google