Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TORSDAG 03.04.2014 Foreldremøte Vg3. Hva vi ønsker å snakke om 2 • Velkommen v./Rektor Pål Riis • Politiet informerer om sine erfaringer med russefeiring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TORSDAG 03.04.2014 Foreldremøte Vg3. Hva vi ønsker å snakke om 2 • Velkommen v./Rektor Pål Riis • Politiet informerer om sine erfaringer med russefeiring."— Utskrift av presentasjonen:

1 TORSDAG 03.04.2014 Foreldremøte Vg3

2 Hva vi ønsker å snakke om 2 • Velkommen v./Rektor Pål Riis • Politiet informerer om sine erfaringer med russefeiring. • Enheten for rus- og psykiatri (ERP) informerer om sine erfaringer med russefeiring. • Spørsmål til politiet og ERP? • Informasjon om skolens erfaringer med russefeiringen samt den kommende sluttvurdering- og eksamensperioden • Spørsmål knyttet til sluttvurdering og eksamensperiode

3 3 Vurdering UnderveisvurderingSluttvurdering Den daglige vurderingen i klasserommet Vurdering FOR læring Oppsummerende vurderinger underveis Vurdering FOR og AV læring Sluttvurdering Vurdering AV læring

4 Desember: Elevenes egenvurdering og halvårsvurdering uten karakter Oktober Onsdag 16. oktober: Fagdag i norsk (fordypningsemne) Skolekalenderen -> fagets vurderingsplan November: Uke 47-48: Heldagsprøver/fagdager Januar: 15. januar: 1. termin karakter (underveisvurdering m karakter) 23. Januar: heldagsprøve/fagdag Mars: 31. mars: hovedmål heldagsprøve (felles i Oslo) 30. mars: skrivedag - kurs Ultimo mars: Elevene egenvurdering Lærer oppsummerer med vekstpunkt inn mot sluttvurderingen April: • Sluttvurdering starter • Heldagsprøver 22.- 30. april • MK: prøveeksamen 23.april Mai: 19. mai Start periode med skriftlig eksamen Juni: 11. juni Start periode med muntlig eksamen Februar: 6. og 7.: Heldagsprøve hovedmål (med lesedag)

5 Eksamen ST 5  Alle skal opp i norsk skriftlig hovedmål  Alle skal opp i to skriftlige trekkfag, hvorav ett kan være sidemål  Alle programfag er skriftlige trekkfag, f.eks. Matematikk R2/S2, Markedsføring og ledelse 2 og Psykologi 2  Alle skal opp i ett muntlig fag

6 Eksamen MK 6  Alle skal opp i norsk skriftlig hovedmål (28.mai)  Alle skal opp i praktisk eksamen i mediefag - felles programfag (10.-13.juni)  Alle skal opp i ett trekkfag; muntlig, skriftlig eller praktisk Dette kan være : Muntlig: Norsk, historie, naturfag Skriftlig: Norsk sidemål; Valgfritt programfag (Visuell kultur og samfunn) Praktisk: Valgfritt programfag (Tekst Lyd Bilde)

7 Varsel om eksamen? 7  Varsel om skriftlig eksamen torsdag 15.mai kl. 09.00  Varsel om muntlig eksamen fredag 6. juni kl 09.00 og fredag 13.juni kl 09.00 (3MK varsel 13.juni)  Inntil 48 timer før muntlig eksamen får elevene informasjon om hvilket fag de skal opp i. 24 timer før muntlig eksamen får elevene oppgaven fra faglærer.

8 Hva hvis eleven blir syk? 8  Ring til skolen med en gang  Ordne med legeerklæring og lever denne til skolen samme dag.

9 Klage på standpunkt- og eksamenskarakter 9 Det kan klages på:  Standpunktkarakter  Muntlig eksamen og andre ikke-skriftlige eksamener der det ikke foreligger dokumentasjon som kan vurderes  Orden og atferd  Skriftlig eksamen  Hurtigklage: For dem som søker samordna opptak  Formelle krav Hva vurderer klagenemda?  Standpunkt: Om retningslinjene for karakterfastsetting er fulgt.  Muntlig eksamen: Om det har forekommet formelle feil av betydning for resultatet.  Orden og atferd: Grunnlaget for karakterfastsettelsen og om korrekt varsel er gitt.  Skriftlig eksamen: Finner nemnda karakteren urimelig i forhold til prestasjonen, settes ny karakter.

10 Skolens erfaringer med russetiden 10 • Sammenheng mellom lavt fravær og gode skoleprestasjoner – også i russetiden. • Høyt fravær kan føre til at eleven ikke får vurdering i faget (IV) • Russefeiring kan gå ut over orden- og atferdskarakteren (reglementet gjelder også i russetiden)

11 Felles regler for Osloskolene: 11  Alle russeaktiviteter på skolen skal ha en positiv vinkling og godkjennes av skolens ledelse.  "Terrordager" og liknende er totalt forbudt.  Russebiler og russebusser er forbudt på skolens område. Det gis ingen dispensasjon til russebilkåring eller liknende.  Besøk av russ fra andre skoler skal ikke forekomme. Brudd vil umiddelbart rapporteres mellom skolene og følges opp.  Ingen overnatting på skolens område.  Vi minner om at skolens reglement gjelder også i russetiden – uten unntak. Alvorlige episoder politianmeldes.  Ved brudd på disse reglene vil det iverksettes straffetiltak

12 Hva hvis reglene brytes? 12 Reaksjoner på brudd:  Atferdsanmerkning  Elever sendes hjem (for å skifte, sove etc etter lærers/ledelsens anvisning). Fravær føres.  Gjentatte eller alvorlige brudd på russe- eller ordensreglementet kan føre til nedsatt atferdskarakter

13 13 Velkommen til høytidelig avslutning på Chateau Neuf Onsdag 18.juni kl. 18.00-20.30! Avslutning for alle elever og foresatte Utdeling av standpunktkarakterer Taler og utmerkelser Avslutning på Vg3


Laste ned ppt "TORSDAG 03.04.2014 Foreldremøte Vg3. Hva vi ønsker å snakke om 2 • Velkommen v./Rektor Pål Riis • Politiet informerer om sine erfaringer med russefeiring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google