Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte Vg3 Presentere oss Torsdag 03.04.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte Vg3 Presentere oss Torsdag 03.04.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte Vg3 Presentere oss Torsdag

2 Hva vi ønsker å snakke om
Velkommen v./Rektor Pål Riis Politiet informerer om sine erfaringer med russefeiring. Enheten for rus- og psykiatri (ERP) informerer om sine erfaringer med russefeiring.  Spørsmål til politiet og ERP? Informasjon om skolens erfaringer med russefeiringen samt den kommende sluttvurdering- og eksamensperioden Spørsmål knyttet til sluttvurdering og eksamensperiode Siv

3 Vurdering Underveisvurdering Sluttvurdering
Den daglige vurderingen i klasserommet Vurdering FOR læring Oppsummerende vurderinger underveis Vurdering FOR og AV læring Vurdering AV læring

4 Skolekalenderen -> fagets vurderingsplan
Juni: 11. juni Start periode med muntlig eksamen Mai: 19. mai Start periode med skriftlig eksamen Oktober Onsdag 16. oktober: Fagdag i norsk (fordypningsemne) April: Sluttvurdering starter Heldagsprøver april MK: prøveeksamen 23.april November: Uke 47-48: Heldagsprøver/fagdager Desember: Elevenes egenvurdering og halvårsvurdering uten karakter Mars: 31. mars: hovedmål heldagsprøve (felles i Oslo) 30. mars: skrivedag - kurs Ultimo mars: Elevene egenvurdering Lærer oppsummerer med vekstpunkt inn mot sluttvurderingen Denne så vi på i høst -> kort repetisjon (rød tråd) Februar: 6. og 7.: Heldagsprøve hovedmål (med lesedag) Januar: 15. januar: 1. termin karakter (underveisvurdering m karakter) 23. Januar: heldagsprøve/fagdag

5 Eksamen ST Alle skal opp i norsk skriftlig hovedmål
Alle skal opp i to skriftlige trekkfag, hvorav ett kan være sidemål Alle programfag er skriftlige trekkfag, f.eks. Matematikk R2/S2, Markedsføring og ledelse 2 og Psykologi 2 Alle skal opp i ett muntlig fag Hadde denne oppe i høst -> kort repetisjon (rød tråd)

6 Eksamen MK Alle skal opp i norsk skriftlig hovedmål (28.mai)
Alle skal opp i praktisk eksamen i mediefag - felles programfag ( juni) Alle skal opp i ett trekkfag; muntlig, skriftlig eller praktisk Dette kan være : Muntlig: Norsk, historie, naturfag Skriftlig: Norsk sidemål; Valgfritt programfag (Visuell kultur og samfunn) Praktisk: Valgfritt programfag (Tekst Lyd Bilde) Hadde denne oppe i høst -> kort repetisjon (rød tråd)

7 Varsel om eksamen? Varsel om skriftlig eksamen torsdag 15.mai kl Varsel om muntlig eksamen fredag 6. juni kl og fredag 13.juni kl (3MK varsel 13.juni) Inntil 48 timer før muntlig eksamen får elevene informasjon om hvilket fag de skal opp i. 24 timer før muntlig eksamen får elevene oppgaven fra faglærer.

8 Hva hvis eleven blir syk?
Ring til skolen med en gang Ordne med legeerklæring og lever denne til skolen samme dag.

9 Klage på standpunkt- og eksamenskarakter
Det kan klages på: Standpunktkarakter Muntlig eksamen og andre ikke-skriftlige eksamener der det ikke foreligger dokumentasjon som kan vurderes Orden og atferd Skriftlig eksamen Hurtigklage: For dem som søker samordna opptak Formelle krav Hva vurderer klagenemda? Standpunkt: Om retningslinjene for karakterfastsetting er fulgt. Muntlig eksamen: Om det har forekommet formelle feil av betydning for resultatet. Orden og atferd: Grunnlaget for karakterfastsettelsen og om korrekt varsel er gitt. Skriftlig eksamen: Finner nemnda karakteren urimelig i forhold til prestasjonen, settes ny karakter. Vises for elevene 2.april, ikke foresatte 3.april

10 Skolens erfaringer med russetiden
Sammenheng mellom lavt fravær og gode skoleprestasjoner – også i russetiden. Høyt fravær kan føre til at eleven ikke får vurdering i faget (IV) Russefeiring kan gå ut over orden- og atferdskarakteren (reglementet gjelder også i russetiden)

11 Felles regler for Osloskolene:
Alle russeaktiviteter på skolen skal ha en positiv vinkling og godkjennes av skolens ledelse. "Terrordager" og liknende er totalt forbudt. Russebiler og russebusser er forbudt på skolens område. Det gis ingen dispensasjon til russebilkåring eller liknende. Besøk av russ fra andre skoler skal ikke forekomme. Brudd vil umiddelbart rapporteres mellom skolene og følges opp. Ingen overnatting på skolens område. Vi minner om at skolens reglement gjelder også i russetiden – uten unntak. Alvorlige episoder politianmeldes. Ved brudd på disse reglene vil det iverksettes straffetiltak Vises for elevene 2.april, ikke foresatte 3.april

12 Hva hvis reglene brytes?
Reaksjoner på brudd: Atferdsanmerkning Elever sendes hjem (for å skifte, sove etc etter lærers/ledelsens anvisning). Fravær føres. Gjentatte eller alvorlige brudd på russe- eller ordensreglementet kan føre til nedsatt atferdskarakter

13 Avslutning på Vg3 Velkommen til høytidelig avslutning på Chateau Neuf
Onsdag 18.juni kl ! Avslutning for alle elever og foresatte Utdeling av standpunktkarakterer Taler og utmerkelser


Laste ned ppt "Foreldremøte Vg3 Presentere oss Torsdag 03.04.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google