Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte for 10. trinn 10. mars 2009 kl:18.30 – 19.30

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte for 10. trinn 10. mars 2009 kl:18.30 – 19.30"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte for 10. trinn 10. mars 2009 kl:18.30 – 19.30
Nordberg skole Informasjonsmøte for 10. trinn 10. mars 2009 kl:18.30 – 19.30 Agenda Retningslinjer for eksamensavviklingen i Osloskolene Generell info Nordberg skole

2 Prøvedato – våren 2009 Ved sentralt gitt eksamen (skriftlig) fastsetter Utdanningsdirektoratet prøvedato. Utdanningsetaten fastsetter tidspunktet for prøvene ved lokalt (muntlig) gitt eksamen. Skriftlig eksamen Norsk - fredag 8. mai Norsk sidemål – mandag 11. mai Matematikk - onsdag 13. mai Engelsk – fredag 15. mai Muntlig eksamen Torsdag 28. mai Torsdag 4. juni Eksamen 2009

3 Syk på prøvedagen Elever som er syke på prøvedagen må:
Ring skolens kontor ( ) og gi beskjed før kl samme dag Sykemelding må leveres skolen så raskt som mulig og innen 3 dager etter prøvedagen Eksamen 2009

4 Tillatte hjelpemidler – skriftlig eksamen
Til eksamen i Kunnskapsløftet er alle hjelpemidler tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Modell 1 – Eksamen - Norsk og engelsk Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon, oversettelsesprogrammer er ikke tillatt. Modell 2 – Todelt eksamen – Matematikk Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. Eksamen 2009

5 Skriftlig eksamen Alle prøvene har forberedelsestid med materiell
Norsk og engelsk har nettbasert materiell Elevene kan få veiledning, men ikke undervisning i forberedelsestiden Eksamen varer i 5 timer i alle fag Prøven begynner klokka 9.00 alle dager Oppmøte senest 15 minutter før prøven starter (8.45) Eksamen 2009

6 Eksamensreglement for eksamensdagen
Eget reglement for eksamensdagen skal leses for alle elever Det er ikke tillatt med mobiltelefon m.m. i eksamenslokalet Elever som ikke retter seg etter de reglene som gjelder, risikerer å bli bortvist fra prøven Elever som fusker, forsøker å fuske eller å hjelpe andre elever i å fuske, blir uten videre bortvist fra prøven. Før prøven tar til, må elevene kontrollere at de ikke har tatt med seg noen ulovlige hjelpemidler som f.eks. mobiltelefon. Eksamen 2009

7 Tilrettelegging Elever som har krav på forlenget tid (sykdom eller allergier) må sende en skriftlig søknad til rektor Søknadene leveres kontaktlærer innen 1. april Ved søknad om forlenget tid skal legeattest vedlegges Eksamen 2009

8 Muntlig eksamen Muntlig avgangsprøve avvikles: 28. mai og 4. juni
Faget hver enkelt kommer opp i skal kunngjøres minimum to dager (48 timer) i forveien. Eksamen 2009

9 Muntlig eksamen Elevene er meldt opp i gruppe, par eller individuelt
Prøvetiden er inntil 30 minutter per elev (ved par eller gruppe nok til tid alt individuell vurdering sikres) Forberedelsesdager er vanlige dager med møteplikt Det kan være muntlig eksamen i: RLE (Relgion, livsyn og etikk) Norsk Matematikk Engelsk Samfunnsfag Naturfag Fremmedspråk (Spansk, tysk og fransk) Eksamen 2009

10 Vurdering – muntlig eksamen
Elevene vil bli vurdert etter vurderingskriterier som er gjort kjent i god tid før eksamen. Sensor skal drøfte karakterfastsettingen med eksaminator, men oppstår det uenighet, bestemmer den eksterne sensor karakteren Karakteren settes etter hver elev og eleven får informasjon fortløpende. Eksamen 2009

11 Klagerett - Muntlig eksamen
Ved muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil. Eksamen 2009

12 Avgangskarakterer - Standpunktkarakter
Avgangskarakterer er: Standpunktkarakterer i fag Endelige karakterer i orden og oppførsel Eksamenskarakterer Frist for å informere elevene om standpunktkarakterer i: skriftlige fag: Fredag 5. juni muntlige fag: Mandag 25.mai orden og oppførsel: Tirsdag 16.juni Eksamen 2009

13 Varslingsplikt Eleven og foreldrene skal få skriftlig varsel dersom eleven står i fare for ikke å få standpunktkarakter i ett eller flere fag, eller står i fare for nedsatt karakter i orden og oppførsel. Eksamen 2009

14 Klagerett (1) Det er adgang til å klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet Klagen må være skriftlig Klagen sendes rektor Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageinstans. Rektor sender klagen og uttalelser fra skolen til Fylkesmannen Klagefristen er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunktet elev eller foresatte er gjort kjent med karakteren. Eksamen 2009

15 Klagerett (2) Hvis du får medhold i klagen din, sender Fylkesmannen saken tilbake til skolen. Rektor og faglærer skal da foreta en ny vurdering. Rektor setter endelig karakter. Avgjørelsen skal begrunnes. Du kan ikke klage på den endelige karakteren Karakteren vil ikke ha betydning for inntak til videregående skole Eksamen 2009

16 Utdeling av vitnemål Torsdag, 18. juni blir det
avslutning med utdeling av vitnemål. Invitasjon kommer senere, men hold av datoen! Eksamen 2009

17 Ytterligere informasjon ang. eksamen
Skolens hjemmesider – under eksamen Orienteringshefte om avslutning av 10. trinn 2009 Eksamenspresentasjon ( ) Utdanningsetatens hjemmesider Utdanningsdirektoratets hjemmesider Forskrift til opplæringsloven Eksamen 2009


Laste ned ppt "Informasjonsmøte for 10. trinn 10. mars 2009 kl:18.30 – 19.30"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google