Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Informasjonsmøte for 10. trinn 10. mars 2009 kl:18.30 – 19.30 Agenda Retningslinjer for eksamensavviklingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Informasjonsmøte for 10. trinn 10. mars 2009 kl:18.30 – 19.30 Agenda Retningslinjer for eksamensavviklingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Informasjonsmøte for 10. trinn 10. mars 2009 kl:18.30 – 19.30 Agenda Retningslinjer for eksamensavviklingen i Osloskolene Generell info

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2009 2 Prøvedato – våren 2009 Ved sentralt gitt eksamen (skriftlig) fastsetter Utdanningsdirektoratet prøvedato. Utdanningsetaten fastsetter tidspunktet for prøvene ved lokalt (muntlig) gitt eksamen. Skriftlig eksamen –Norsk - fredag 8. mai –Norsk sidemål – mandag 11. mai –Matematikk - onsdag 13. mai –Engelsk – fredag 15. mai Muntlig eksamen –Torsdag 28. mai –Torsdag 4. juni

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2009 3 Syk på prøvedagen Elever som er syke på prøvedagen må: Ring skolens kontor (22 58 49 00) og gi beskjed før kl. 8.30 samme dag Sykemelding må leveres skolen så raskt som mulig og innen 3 dager etter prøvedagen

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2009 4 Tillatte hjelpemidler – skriftlig eksamen Til eksamen i Kunnskapsløftet er alle hjelpemidler tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Modell 1 – Eksamen - Norsk og engelsk Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon, oversettelsesprogrammer er ikke tillatt. Modell 2 – Todelt eksamen – Matematikk Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon.

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2009 5 Skriftlig eksamen Alle prøvene har forberedelsestid med materiell Norsk og engelsk har nettbasert materiell Elevene kan få veiledning, men ikke undervisning i forberedelsestiden Eksamen varer i 5 timer i alle fag Prøven begynner klokka 9.00 alle dager Oppmøte senest 15 minutter før prøven starter (8.45)

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2009 6 Eksamensreglement for eksamensdagen Eget reglement for eksamensdagen skal leses for alle elever Det er ikke tillatt med mobiltelefon m.m. i eksamenslokalet Elever som ikke retter seg etter de reglene som gjelder, risikerer å bli bortvist fra prøven Elever som fusker, forsøker å fuske eller å hjelpe andre elever i å fuske, blir uten videre bortvist fra prøven. Før prøven tar til, må elevene kontrollere at de ikke har tatt med seg noen ulovlige hjelpemidler som f.eks. mobiltelefon.

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2009 7 Tilrettelegging Elever som har krav på forlenget tid (sykdom eller allergier) må sende en skriftlig søknad til rektor Søknadene leveres kontaktlærer innen 1. april Ved søknad om forlenget tid skal legeattest vedlegges

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2009 8 Muntlig eksamen Muntlig avgangsprøve avvikles: 28. mai og 4. juni Faget hver enkelt kommer opp i skal kunngjøres minimum to dager (48 timer) i forveien.

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2009 9 Muntlig eksamen Elevene er meldt opp i gruppe, par eller individuelt Prøvetiden er inntil 30 minutter per elev (ved par eller gruppe nok til tid alt individuell vurdering sikres) Forberedelsesdager er vanlige dager med møteplikt Det kan være muntlig eksamen i: – RLE (Relgion, livsyn og etikk) –Norsk –Matematikk –Engelsk –Samfunnsfag –Naturfag – Fremmedspråk (Spansk, tysk og fransk)

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2009 10 Vurdering – muntlig eksamen Elevene vil bli vurdert etter vurderingskriterier som er gjort kjent i god tid før eksamen. Sensor skal drøfte karakterfastsettingen med eksaminator, men oppstår det uenighet, bestemmer den eksterne sensor karakteren Karakteren settes etter hver elev og eleven får informasjon fortløpende.

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2009 11 Klagerett - Muntlig eksamen Ved muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil.

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2009 12 Avgangskarakterer - Standpunktkarakter Avgangskarakterer er: Standpunktkarakterer i fag Endelige karakterer i orden og oppførsel Eksamenskarakterer Frist for å informere elevene om standpunktkarakterer i: –skriftlige fag: Fredag 5. juni –muntlige fag: Mandag 25.mai –orden og oppførsel: Tirsdag 16.juni

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2009 13 Varslingsplikt Eleven og foreldrene skal få skriftlig varsel dersom eleven står i fare for ikke å få standpunktkarakter i ett eller flere fag, eller står i fare for nedsatt karakter i orden og oppførsel.

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2009 14 Klagerett (1) Det er adgang til å klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet Klagen må være skriftlig Klagen sendes rektor Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageinstans. Rektor sender klagen og uttalelser fra skolen til Fylkesmannen Klagefristen er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunktet elev eller foresatte er gjort kjent med karakteren.

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2009 15 Klagerett (2) Hvis du får medhold i klagen din, sender Fylkesmannen saken tilbake til skolen. Rektor og faglærer skal da foreta en ny vurdering. Rektor setter endelig karakter. Avgjørelsen skal begrunnes. Du kan ikke klage på den endelige karakteren Karakteren vil ikke ha betydning for inntak til videregående skole

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2009 16 Utdeling av vitnemål Torsdag, 18. juni blir det avslutning med utdeling av vitnemål. Invitasjon kommer senere, men hold av datoen !

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2009 17 Ytterligere informasjon ang. eksamen Skolens hjemmesider – under eksamen www.nordberg.gs.oslo.nowww.nordberg.gs.oslo.no –Orienteringshefte om avslutning av 10. trinn 2009 –Eksamenspresentasjon (10.03.09) Utdanningsetatens hjemmesider www.Utdanningsetaten.oslo.kommune.no Utdanningsdirektoratets hjemmesider www.udir.no Forskrift til opplæringsloven www.lovdata.no


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Informasjonsmøte for 10. trinn 10. mars 2009 kl:18.30 – 19.30 Agenda Retningslinjer for eksamensavviklingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google