Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sandsli videregående skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sandsli videregående skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sandsli videregående skole
Eksamensorientering Sandsli videregående skole

2 Her finner du alt du trenger å vite om eksamen, klageadgang med mer.
Skolens hjemmeside Her finner du alt du trenger å vite om eksamen, klageadgang med mer.

3 Fremmøte på skriftlig eksamen
Senest kl. 0845 Dersom du kommer for sent, møt hos rektor Ring skolen, , fra om du er syk eller ikke møter opp

4 I eksamenslokalet Sett deg på tilvist plass, de med tilleggstid setter seg på vindusraden Ikke forlat plassen uten tillatelse fra tilsynet Kun tillatte hjelpemidler, mat og drikke Mobiltelefoner avslått og oppbevart på tilvist synlig plass Musikk, høretelefoner med mer ikke tillatt

5 I eksamenslokalet Kontrollér at du har fått riktig eksamensoppgave
Vær sikker på at du kun har tillatte hjelpemidler på pulten (2-delt eksamen i realfag) Hvis du må ut, kontakt tilsynet Kun en kandidat ut om gangen Legg ned dataskjerm og dekk til ark

6 Eksamenstid Eksamenstiden står på oppgaven
I tillegg 15 min for klargjøring av besvarelsen Evt. 1 time ekstra tid (etter søknad)

7 Eksamenstid Todelt eksamen i realfag
2 timer uten hjelpemidler 3 timer med hjelpemidler Med utvidet tid: 2 t 24 min uten hjelpemidler 3 t 36 min med hjelpemidler +15 min til klargjøring av besvarelsen

8 IKT – basert eksamen Logg inn på http://pgsa.udir.no/ Velg Kandidat
Skriv inn utdelt brukernavn og passord Dagspassord får du av vakten Lag et dokument i for eksempel Word og kall det ”fagnavn_dato_kandidatnummer”, for eksempel NOR1211_SAN1234 Nettlesere: MS-Explorer, Firefox eller Crome. IKKE Safari (gjelder brukere av MAC)

9 IKT-basert eksamen Når du leverer besvarelsen, sjekk at du har levert rett fil (sjekk filstørrelsen) Dersom du vil sikre deg, kan du legge besvarelsen på en minnepinne som tilsynet har Dersom det blir tekniske problemer under eksamen, vil alle filer bli lagret på minnepinner

10 IKT-basert eksamen Ny funksjon for opplasting av eksamensbesvarelser i PGS-A For å unngå at kandidater til eksamen laster opp feil fil når de skal levere besvarelsen sin, er det nå lagt inn en kontrollfunksjon i PGS-A. Når kandidatene skal levere besvarelsen sin må de gjøre følgende: 1. Laste opp eksamensbesvarelse i PGS-A. 2. Åpne besvarelsesfilen ved å klikke på selve filnavnet og kontrollere om riktig fil/dokument er lastet opp. 3. Trykke på leveringsknappen. NB! Leveringsknappen blir ikke aktivert før denne sjekken er fullført. Når besvarelsen er kontrollert vil det røde ikonet under “last ned” endre farge til grønn, og leveringsknappen blir aktivert (grønn ramme rundt knappen).

11 Papir-basert eksamen Gjelder realfagene
Bruk kun utlevert papir stemplet med skolens navn Før på kandidatnummer, fag/oppgavekode, dato og antall ark Grafer kan skrives ut med kandidatnr, fra skriver Vaktene henter alle utsklrifter

12 Levere besvarelsen Leveres elektronisk ved IKT-basert eksamen
Ikke forlat plassen din før du får kvittering på skjermen. Kontroller at du har levert riktig fil. Ved papir-basert eksamen henter eksamenstilsynet besvarelsen hos deg Eksamensoppgaven og kladd leveres inn

13 Brudd på reglene Kan føre til bortvisning fra eksamen etter avgjørelse fra rektor Husk at ovesettelsesprogramer på pc ikke er tillatt og det blir foretatt kontroll med dette

14 Fusk eller forsøk på fusk
Eksamen kan bli annullert Likevel rett til å fullføre eksamen Dersom eksamen blir annullert, faller standpunktkarakteren bort og ny eksamen kan ikke avlegges før ett år er gått

15 Forfall og sykdom ved eksamen
Husk sykemelding eller annen dokumentasjon på forfallet Rett til utsatt eksamen

16 Muntlig/muntlig-praktisk eksamen
2 modeller, inntil 48 t forberedelse og inntil 1 t forberedelse Mulig med begge modeller på samme parti Men – faglærer tar endelig beslutning om prøvemodell Klagerett på formelle feil under eksamen

17 Klage på skriftlig eksamen
Du kan klage på skriftlig eksamen Klagen skal ikke begrunnes Men du bør være sikker på at resultatet blir uforandret eller går opp Det er tilfeller der resultatet av klagen blir dårligere enn gitt eksamenskarakter NB! Få en faglærer til å se på besvarelsen før du legger inn klage

18 Klagerett på standpunktkarakter
Eleven må grunngi klagen Faglærer skal uttale seg skriftlig Eleven kan få kommentere faglærers uttalelse før saken sendes til klagenemnd Klagenemnden vurderer om gjeldende forskrift for karakterfastsetting er fulgt Rektor og faglærer foretar ny vurdering Rektor fastsetter evt. ny karakter

19 Klager - generelle regler
Husk: Klag innen 10 - ti dager etter at du har fått karakteren din Rådfør deg med en lærer før du klager Klagen må være skriftlig Du må undertegne klagen din Er du elev, send klagen til skolen din Er du privatist, send klagen til skolen du tok eksamen på

20 Karakter Etter at sensuren har falt kan du se resultatene på SKOLEARENA

21 Hva sier forskriften? Se forskrift til opplæringsloven kap. 5
VEDRØRENDE VITNEMÅLET Husk å sjekke at ditt vitnemål er blitt overført til vitnemålsdatabasen til Samordna opptak. Dette må du gjøre etter at vitnemålet er skrevet ut fra skolen. Dersom det av en eller annen grunn ikke er overført, må du kontakte skolen straks ellers kan du risikere å miste studieplass.


Laste ned ppt "Sandsli videregående skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google