Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 10. trinn 24. april 2013. Skriftlig eksamen  Opplysning om fag: 15. mai kl. 9. Norsk, engelsk eller matematikk Elever i samme klasse kan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 10. trinn 24. april 2013. Skriftlig eksamen  Opplysning om fag: 15. mai kl. 9. Norsk, engelsk eller matematikk Elever i samme klasse kan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 10. trinn 24. april 2013

2 Skriftlig eksamen  Opplysning om fag: 15. mai kl. 9. Norsk, engelsk eller matematikk Elever i samme klasse kan komme opp i forskjellige fag.  Resten av 15. mai: vanlig skoledag.  Matematikk: 16. mai (forberedelse) og 21. mai  Norsk: 22. mai (forberedelse), 23. og 24. mai.  Engelsk: 29. mai (forberedelse), 30. mai.  Hvis du kommer opp i matematikk, har du fri på datoene som gjelder for norsk og engelsk. Osv. osv. Mandag 27. og 28. mai er vanlige skoledager.  Søknad om forlenget tid sendes cecilie.karlsen@malvik.kommune.no /leveres på skolen. Grunner kan f.eks. være allergi (legg ved legeerklæring), lese-/skrivevansker (henvis til sakkyndig vurdering). Frist: 3. mai.

3 Skriftlig eksamen i matematikk  Eksamensdag er 21. mai.  Obligatorisk forberedelsesdag på skolen 16. mai.  Forberedelse hjemme/på skolen vil være å repetere pensum: Regn tidligere eksamensoppgaver, gå gjennom mattebøker og regelbok. Jobb med excel.  Utstyr som må være med på eksamen: Blyant, viskelær, penn, linjal, gradskive, passer, kalkulator. Det er ikke lov å bruke mobilkalkulator!

4 Skriftlig eksamen i norsk  Tilgang til teksthefte gis 21. mai kl. 13. Oppmøte på skolen, møter faglærer på klasserom.  Obligatorisk forberedelsesdag på skolen 22. mai.  Hovedmål: 23. mai  Sidemål: 24. mai  Elever som er fritatt i sidemål, skriver på bokmål begge dagene.  Elevene skriver på pc.  NB1! Elevene kan bruke alle hjelpemidler, med unntak av kommuniserende. Musikkspillere (Ipod/Mp3-spillere) ikke tillatt. Ta med ordliste og lærebok!  NB2! Elevene MÅ ha med tekstheftet!  NB3! Elevene må bruke kilder. Disse må være skrevet ut, det er ikke tilgang til internett denne dagen.

5 Skriftlig eksamen i engelsk  Tilgang til teksthefte gis 28. mai kl. 13. Oppmøte på skolen, møter faglærer på klasserom.  Obligatorisk forberedelsesdag på skolen 29. mai.  Eksamen 30. mai  Elevene skriver på pc.  NB1! Ta med ordbok!  NB2! Det er viktig å ha lest tekstheftet!

6 Muntlig eksamen Parti 1  Opplysning om fag mandag 3. juni kl. 9.  Obligatorisk veiledning individuelt eller i grupper tirsdag 4. juni.  Eksamensdag onsdag 5. juni. Parti 2  Opplysning om fag onsdag 5. juni kl. 9.  Obligatorisk veiledning individuelt eller i grupper torsdag 6. juni.  Eksamensdag fredag 7. juni. Gjelder alle: Veiledning er ikke undervisning. Viktig å møte til riktig tid på eksamensdagen! Ved evt. sykdom på eksamensdagen må skolen varsles og legeerklæring leveres samme dag (innen kl. 16). Elevene kan ta eksamen individuelt eller i par.

7 Prøvemuntlig  Opplysning enten 6. mai eller 7. mai.  Eksaminasjon enten 7. mai eller 8. mai.  Skal i størst mulig grad ligne «ekte» muntlig eksamen, men kortere tid fra opplysning til eksaminasjon (24 t.)

8 Klage på standpunktkarakterer  Skriftlig opplysning om standpunktkarakterer fredag 31. mai.  Hvis dere vurderer å klage: Be først om muntlig begrunnelse fra faglærer så raskt som mulig.  Hvis dere bestemmer dere for å klage: Skriftlig klage stiles rektor og sendes skolen. Klagen blir videresendt Fylkesmannen. Frist: 10 dager etter at eleven ble kjent med standpunktkarakterene, dvs. mandag 10. juni.  NB1! Les klageprosedyrer på www.vikhammerungdomsskole.no! (Legges på forsiden 30. mai.)  NB2! Fylkesmannen kan bare vurdere om forskriften er fulgt.  Ikke medhold: Karakteren står.  Medhold: Skolen vurderer saken på nytt, og rektor setter endelig karakter.

9 Klage på eksamenskarakterer  Når karakteren på skriftlig eksamen er fastsatt, har du rett til å se din egen skriftlige besvarelse. Hvis det gis skriftlig samtykke fra vedkommende, kan du også gjøre deg kjent med besvarelser som andre har skrevet.  Eleven får opplyst eksamenskarakteren onsdag 19. juni. Klagefrist blir derfor mandag 1. juli.  Klagen leveres rektor innen klagefrist og trenger ikke begrunnes.  Klagen sendes til en klagenemd utnevnt av fylkesmannen.


Laste ned ppt "Foreldremøte 10. trinn 24. april 2013. Skriftlig eksamen  Opplysning om fag: 15. mai kl. 9. Norsk, engelsk eller matematikk Elever i samme klasse kan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google