Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsrett Å være fullmektig KY 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsrett Å være fullmektig KY 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsrett Å være fullmektig KY 2008

2 Også avgjørelser om forflytning og pensjon regnes som enkeltvedtak.
Vedtak om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon og avskjed er enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens § 2 andre ledd, og saksbehandlingsreglene om enkeltvedtak får derfor anvendelse. Også avgjørelser om forflytning og pensjon regnes som enkeltvedtak. Advarsler og alminnelige tilrettevisninger er ikke enkeltvedtak. KY 2008

3 Forvaltningslovens § 16 bestemmer at det, før det treffes slike vedtak som nevnt ovenfor, skal sendes forhåndsvarsel, jf. fvl. § 16 første ledd. KY 2008

4 Et forhåndsvarsel vil si at arbeidstakeren skal ha varsel om hva saken gjelder, for eksempel at arbeidsgiver ønsker å reise sak om ordensstraff. KY 2008

5 Arbeidstaker ha opplysninger om hvilke fakta som ligger til grunn for at arbeidsgiver forbereder sak og hvilket rettslig grunnlag arbeidsgiver vil benytte som hjemmel. KY 2008

6 Arbeidsgiver skal for øvrig, av eget tiltak, vurdere hva arbeidstakeren trenger av opplysninger for at han på forsvarlig måte kan vareta sitt «tarv». I dette ligger det at arbeidstakeren også skal opplyses om at han har rett til å benytte seg av en fullmektig og at han har rett til å se sakens dokumenter, jf. fvl. § 18. KY 2008

7 Retten til å benytte seg av en fullmektig gjelder på alle trinn av saksbehandlingen. Ønsker arbeidsgiver å oppta forklaring før det eventuelt utarbeides forhåndsvarsel skal samme formregler gjelde. KY 2008

8 Han skal også opplyses om at han har rett til å forklare seg muntlig for den myndighet som skal avgjøre saken. Arbeidstakeren skal gis anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Det er ikke sagt hvor lang denne fristen må være, men den må være lang nok til at en arbeidstaker, uten spesiell juridisk innsikt eller forutsetninger, skal kunne sette opp en skriftlig redegjørelse for sakens faktiske sider, eventuelt det skjønn eller de vurderinger han la til grunn for handlingen eller tjenesteforsømmelsen. KY 2008

9 Klagefristen ved ordensstraff, oppsigelse, suspensjon og avskjed er 3 uker, jf. fvl. § 29 første ledd. En arbeidstaker kan ikke gå til søksmål mot vedtak om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon eller avskjed uten først å ha påklaget vedtaket etter reglene i tjml. § 19, jf. forvaltningslovens regler. Vedtak i klagesak er en såkalt absolutt prosessforutsetning for å kunne gå til søksmål. KY 2008

10 Yte hjelp, støtte og veiledning i saksgang.
Fullmektigs oppgave: Yte hjelp, støtte og veiledning i saksgang. Hjelpe med å finne argumenter og formulere disse muntlig og skriftlig. Føre ordet for medlemmet under avgivelse av forklaring, dette også i tilsettingsrådet. KY 2008

11 Sørge for at arbeidsgiver følger riktig prosedyre.
Få frem all dokumentasjon før forklaring avlegges. Formulere klage over vedtak. KY 2008

12 Ta kontakt med forbundskontoret dersom
er usikker. KY 2008


Laste ned ppt "Arbeidsrett Å være fullmektig KY 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google