Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KY 2008 Arbeidsrett Å være fullmektig. KY 2008 Vedtak om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon og avskjed er enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens § 2 andre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KY 2008 Arbeidsrett Å være fullmektig. KY 2008 Vedtak om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon og avskjed er enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens § 2 andre."— Utskrift av presentasjonen:

1 KY 2008 Arbeidsrett Å være fullmektig

2 KY 2008 Vedtak om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon og avskjed er enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens § 2 andre ledd, og saksbehandlingsreglene om enkeltvedtak får derfor anvendelse.§ 2 Også avgjørelser om forflytning og pensjon regnes som enkeltvedtak. Advarsler og alminnelige tilrettevisninger er ikke enkeltvedtak.

3 KY 2008 Forvaltningslovens § 16 bestemmer at det, før det treffes slike vedtak som nevnt ovenfor, skal sendes forhåndsvarsel, jf. fvl. § 16 første ledd.§ 16

4 KY 2008 Et forhåndsvarsel vil si at arbeidstakeren skal ha varsel om hva saken gjelder, for eksempel at arbeidsgiver ønsker å reise sak om ordensstraff.

5 KY 2008 Arbeidstaker ha opplysninger om hvilke fakta som ligger til grunn for at arbeidsgiver forbereder sak og hvilket rettslig grunnlag arbeidsgiver vil benytte som hjemmel.

6 KY 2008 Arbeidsgiver skal for øvrig, av eget tiltak, vurdere hva arbeidstakeren trenger av opplysninger for at han på forsvarlig måte kan vareta sitt «tarv». I dette ligger det at arbeidstakeren også skal opplyses om at han har rett til å benytte seg av en fullmektig og at han har rett til å se sakens dokumenter, jf. fvl. § 18.§ 18

7 KY 2008 Retten til å benytte seg av en fullmektig gjelder på alle trinn av saksbehandlingen. Ønsker arbeidsgiver å oppta forklaring før det eventuelt utarbeides forhåndsvarsel skal samme formregler gjelde.

8 KY 2008 Han skal også opplyses om at han har rett til å forklare seg muntlig for den myndighet som skal avgjøre saken. Arbeidstakeren skal gis anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Det er ikke sagt hvor lang denne fristen må være, men den må være lang nok til at en arbeidstaker, uten spesiell juridisk innsikt eller forutsetninger, skal kunne sette opp en skriftlig redegjørelse for sakens faktiske sider, eventuelt det skjønn eller de vurderinger han la til grunn for handlingen eller tjenesteforsømmelsen.

9 KY 2008 Klagefristen ved ordensstraff, oppsigelse, suspensjon og avskjed er 3 uker, jf. fvl. § 29 første ledd. En arbeidstaker kan ikke gå til søksmål mot vedtak om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon eller avskjed uten først å ha påklaget vedtaket etter reglene i tjml. § 19, jf. forvaltningslovens regler. Vedtak i klagesak er en såkalt absolutt prosessforutsetning for å kunne gå til søksmål.§ 29§ 19

10 KY 2008 Fullmektigs oppgave: Yte hjelp, støtte og veiledning i saksgang. Hjelpe med å finne argumenter og formulere disse muntlig og skriftlig. Føre ordet for medlemmet under avgivelse av forklaring, dette også i tilsettingsrådet.

11 KY 2008 Sørge for at arbeidsgiver følger riktig prosedyre. Få frem all dokumentasjon før forklaring avlegges. Formulere klage over vedtak.

12 KY 2008 Ta kontakt med forbundskontoret dersom er usikker.


Laste ned ppt "KY 2008 Arbeidsrett Å være fullmektig. KY 2008 Vedtak om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon og avskjed er enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens § 2 andre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google