Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modul 1 Modul 1. Kapittel 1.7. Kultur: Lærende felleskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modul 1 Modul 1. Kapittel 1.7. Kultur: Lærende felleskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Modul 1 Modul 1. Kapittel 1.7. Kultur: Lærende felleskap

2 Lederskap for å utvikle sterke kulturer Kvalitet for kunde og samfunn Strategisk ledelse (Hoshin – ledelse) KvalitetKvalitetLeve-ranseLeve-ranseHMSHMSKostnadKostnad Produksjon, verdiskapende samspill Produksjon, verdiskapende samspill Organisasjonskultur - Verdifoankret ledelse

3 Lederskap Være visjonær og sette langsiktige mål foran alt Demonstrere og kommunisere verdier Være en rollemodell og inspirator Sette klare mål og strategier Organisere og strukturere ressurser Etablere og lede prosesser og team Evaluere og systematisk forbedre og fornye prosesser Bygge en sterk kultur Ledelse Fokus på sak fremfor ego Ledelse og lederskap

4 Hvilken kultur ønsker vi?

5 Hva er bedriftskultur? ”Et mønster av grunnleggende antakelser – skapt, oppdaget eller utviklet av en gitt gruppe etter hvert som den lærer å mestre sine problemer med ekstern tilpassing og intern integrasjon – som har fungert tilstrekkelig bra til at det blir betraktet som sant og til at det læres bort til nye medlemmer som den rette måten å oppfatte, tenke og føle på i forhold til disse problemene.” (Ref.: Edgar Schein)

6 Kulturens kjerneelementer Verdier Normer Grunnleggende antakelser Virkelighetsoppfatning (Ref: Henning Bang)

7 ”Den lærende organisasjonen er oppfunnet, men ikke innført” « En l æ rende organisasjon er et sted der menneskene kontinuerlig avdekker hvordan de skaper sin egen virkelighet. Og hvordan de kan forandre den. » Peter Senge, The Fifth Dicipline (2006) Da man snakket om ledelse uten å knytte det til kontinuerlig læring

8 Paolo Freire ”Vi må vekk fra læring som maktutøvelse. Det at læreren definerer hva som er ”riktig” og eleven kun må tilpasse seg dette. All utdanning må begynne med å løse motsetningen mellom lærer og elev”. Læreren må bli ”en student blant studenter”, Vi må utvikle en situasjon der den som lærer og den som tilrettelegger læring har samme mål. Nemlig å vinne kritisk innsikt i omgivelsene og omforme dem for å nå sine mål. (fra boka Det er ledelse, Bjarne Berg Wig)

9 Skape en snøballeffekt Økt læringshastighet Vendepunkt der det ”tar av” Kurs Coaching IKT


Laste ned ppt "Modul 1 Modul 1. Kapittel 1.7. Kultur: Lærende felleskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google