Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjonskultur Lis Byberg Forelesning BoS3 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjonskultur Lis Byberg Forelesning BoS3 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjonskultur Lis Byberg Forelesning BoS3 2005

2 Definisjoner: Organisasjonskultur er de sett av normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene Det er våre kollektive, våre felles forståelser, holdninger og verdier

3 Karakteristiske nasjonale norske kulturtrekk (1): Usikkerhetsvegring: Hvor aksepterende man er overfor nytenkning og eksentrisk adferd. Norge plasserer seg litt under midten på tabellen, og er dermed mer enn gjennomsnittlig aksepterende Maskulinitet: Kjønnsforskjeller – karriere og inntekt Norge plasserer seg meget lavt, hvilket innebærer liten forskjell mellom kjønnene, samt stor vekt på relasjoner mellom mennesker, service og fysiske omgivelser

4 Karakteristiske nasjonale norske kulturtrekk (2): Maktavstand: Villighet til å akseptere skjev fordeling av makt, velstand og prestisje Norge plasserer seg lavt, hvilket innebærer at man ikke aksepterer denne type forskjeller Individualisme: i hvilken grad enkeltmenneske forventes å handle uanhengig av andre Norge plasserer seg relativt høyt. Individualisme sees som en kilde til velvære (Basert på Geert Hofstedes undersøkelse av nasjonale kulturforskjeller innenfor IBM på 1970-tallet)

5 Kulturinnhold - Kjerneelementer Verdier Normer Grunnleggende antakelser Virkelighetsoppfatninger

6 Kulturuttrykk(1): Handlinger og adferd Uttrykte følelser Ritualiserte rutiner og seremonier Myter og legender Språk og humor

7 Kulturuttrykk (2): Objekter, ting Rekrutterings- og belønningssystemer Fysisk struktur og arkitektur

8 Typiske subkulturkonflikter (1): Mellom funksjonsenheter Mellom vertikale skikt Mellom yrkes- og profesjonsgrupper Mellom fagideologier Mellom grupper med ulik sosioøkonomisk status

9 Typiske subkulturkonflikter (2): Mellom ulike aldersgrupper Mellom geografiske enheter Mellom grupper med ulik etnisk bakgrunn Mellom organisasjonskulturer som er fusjonert

10 Hvilke funksjoner tjener bedriftskulturen? Styrer adferden hos de ansatte ved å gi modeller for handling Virker integrerende på organisasjonsmedlemmene Virker angstreduserende på organisasjonen


Laste ned ppt "Organisasjonskultur Lis Byberg Forelesning BoS3 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google