Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utløsende kvaliteter i ledelse og lederskap Hvilke kvaliteter i ledelse og lederskap utløser den sterkeste virkningen? Fordedrag på Maintech konferansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utløsende kvaliteter i ledelse og lederskap Hvilke kvaliteter i ledelse og lederskap utløser den sterkeste virkningen? Fordedrag på Maintech konferansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utløsende kvaliteter i ledelse og lederskap Hvilke kvaliteter i ledelse og lederskap utløser den sterkeste virkningen? Fordedrag på Maintech konferansen 8. og 9. april Trondheim

2 Være visjonær og sette langsiktige mål foran alt Være verdiforankret og samfunnsorientert Være en rollemodell og inspirator Sette klare mål og strategier Organisere og strukturere ressurser Etablere og utvikle prosesser og team Kontinuerlig forbedre og fornye prosesserBygge en sterk kultur en sterk kultur Være ydmyk og kompromissløs på sak, fremfor ego Ledelse og lederskap LedelseLederskap

3 Kvantitativ virkning over tid Gjenomsnittet (markedet) Gode virksomheter Særklasse over tid

4 Være visjonær og sette langsiktige mål foran alt Være verdiforankret og samfunnsorientert Være en rollemodell og inspirator Sette klare mål og strategier Organisere og strukturere ressurser Etablere og utvikle prosesser og team Kontinuerlig forbedre og fornye prosesserBygge en sterk kultur en sterk kultur Være kompromissløs på sak fremfor egen person både Det handler med andre ord både om ledelse og lederskap LedelseLederskap

5 Mr. Takahashi • Deming prise winner • Tidl Vice President Toyota Motor Corporation •CEO i Denso Group

6 ”Buddha har tre øyne..”Fortid Standardisering av beste praksis Nåtid Kontinuerlig forbedring Nåtid Kontinuerlig forbedring FramtidBreakthroughGjennombrudd

7 Fortid Innføre den beste metoden, teknologien som er tilgjengelig ”Den var du heldig med” ”Bytting av vinterhjul”

8 Nåtid Forbedringer vi må gjennomføre i neste fase (Nøkkelområder inne kvalitet, kostnad, leveranse og HMS)

9 De fire Toyotaprinsippene for ledelse 1.Ingenting kan erstatte direkte observasjon 2. Alle endringer er eksperimenter (PDSA) 3. Gjør endringer så ofte som mulig 4. Ledelse er coaching

10 Observasjon Eksisterer Eksisterer ikke Usynlig

11 Være visjonær og sette langsiktige mål foran alt Være verdiforankret og samfunnsorientert Være en rollemodell og inspirator Sette klare mål og strategier Organisere og strukturere ressurser Etablere og utvikle prosesser og team Kontinuerlig forbedre og fornye prosesserBygge en sterk kultur en sterk kultur Være kompromissløs på sak fremfor egen person både Det handler med andre ord både om ledelse og lederskap LedelseLederskap

12 Toyota: Sakichi Toyoda - Gå til rota av problemer Fem ganger hvorfor? - Jidoka: Automatisering med mennesker stopp og fiks det og… Oppfinneren av den automatiske vevstol. Flytter grenser for industriell produksjon.

13 Eiji Toyoda Toyoda og Ohno - ”Du skal utvikle en produksjonslinje som kan konkurrere med Ford production” Øktlæringshastighet Toyota: 10 % av produktiviteten i Ford

14 Denso Group

15 Fra god til fremragende studien

16 LL 5 Nivå 5. Toppleder av femte nivå Bygger opp en varig fremragende bedrift gjennom en paradoksal blanding av personlig ydmykhet og faglig vilje Nivå 4. Effektiv leder Fremmer engasjement i og energisk streben etter en klar og fengslende drøm, og stimulerer derved høyere prestasjonsstandarder Nivå 3. Dyktig administrator Organiserer mennesker og ressurser i en effektiv og rasjonell streben mot forhåndsbestemte mål. Nivå 2. Bidragsytende teammedlem Bidrar med sine personlige evner for å nå gruppe- målsettinger og samarbeider effektivt i gruppesituasjon. Nivå 1. Dyktig person Yter produktive bidrag ved hjelp av talent, kunnskap, ferdigheter og gode arbeidsvaner.

17 «Femtenivåledere er et studium i dualitet; beskjedne og bestemte, ydmyke og fryktløse». (Collins) • De hadde en «fanatisk driv i seg» og var besatt av å skape resultater på lang sikt •Når de skulle rekruttere etterfølgere, valgte de ledere med den samme langsiktigheten og ydmykheten. •LL5-lederne var sjelden omtalt i aviser og publikasjoner, og når de fikk søkelyset rettet mot seg for fremragende prestasjoner, fremhevet de andre enn seg selv. De hadde alle det Collins kaller en «inntagende beskjedenhet». •LL5-lederne valgte konsekvent ut folk rundt seg som var dyktigere enn dem selv på viktige områder. • De er urokkelig innstilt på å gjøre det som er nødvendig for å nå de langsiktige målene. •De ser utover når det skal deles ære for resultater, men ser innover når det skal tas ansvar. •De har arbeidsmoral og flid. •10 av 11 var rekruttert internt.

18 Hva er lederens dominante behov? Bekreftelse og tilhørlighet Behov for sikkerhet og trygghet Behov for å overleve Behov for mening Behov for å forstå Livs- oppgave

19 Norske LL 5 ledere ”jeg skal hjem og Bygge Norge” 1.« Jeg hadde 11 interessante å r som generaldirekt ø r. Det er viktig å understreke at jeg ikke var alene. En vesentlig oppgave som toppsjef er å finne frem til dem som vet bedre enn en selv. Slik m å det v æ re. Uansett hva jeg skulle begi meg inn p å, fantes det som regel noen innenfor Norsk Hydro som kunne mer og visste bedre, enn jeg. Dette m å lederen innse, v æ re ydmyk og utnytte i selskapets interesse. » [1] [1] «Jeg hadde 11 interessante år som generaldirektør. Det er viktig å understreke at jeg ikke var alene. En vesentlig oppgave som toppsjef er å finne frem til dem som vet bedre enn en selv. Slik må det være. Uansett hva jeg skulle begi meg inn på, fantes det som regel noen innenfor Norsk Hydro som kunne mer og visste bedre, enn jeg. Dette må lederen innse, være ydmyk og utnytte i selskapets interesse.»

20 Johan B. Holthe-konseptet… Beskjeden og uhøytidelig For å bygge samfunns-messigeverdierSelskapetslangsiktighet foran alt F & U fokus Lev som du lærer Basert på selskapetsverdigrunnlag Hensynsløs sannhetssøker Han så menneskers utviklings- potensial Finn personer som kan mer enn deg selv Utløsemenneskerspotensial Samarbeid med fagbevegelsen Paris og internasjonalt nettverk Utvikle et sterkt samarbeidsklima Være rollemodell og inspirator Gjennomføre omstill inger i tide

21 Sammenligning… For å bygge samfunns-messigeverdierSelskapetslangsiktighet foran alt Basert på selskapetsverdigrunnlag Utløsemenneskerspotensial Utvikle et sterkt samarbeidsklima Være rollemodell og inspirator Gjennomføreomstillinger i tide Aksjonærverdier og personlige opsjoner Oppsigelser og sluttpakker som virkemiddel for Kostnads- besparelser Skylder på sine medarbeidere for feil Verdikampanje uten sporbar positiv virkning Åpen konflikt med fagbevegelsen og myndigheter Omstilt til aksjonærverdier og fjernet et fremragende oljeselskap. Innløsning av aksjonærverdier og personlige opsjoner

22 Oppsummert Opplæringog trening COACHING IKT e-ressurser e-ressurser Øktlæringshastighet ”Evnen til å lære noe raskere enn dine konkurrenter, vil kanskje være den eneste varige konkurransefaktor" ”Evnen til å lære noe raskere enn dine konkurrenter, vil kanskje være den eneste varige konkurransefaktor"

23 Være visjonær og sette langsiktige mål foran alt Være verdiforankret og samfunnsorientert Være en rollemodell og inspirator Sette klare mål og strategier Organisere og strukturere ressurser Etablere og utvikle prosesser og team Kontinuerlig forbedre og fornye prosesserBygge en sterk kultur en sterk kultur Være kompromissløs på sak fremfor egen person å bygge kultur Det handler om å bygge kultur LedelseLederskap

24 Formelen for kompetanse Evne Vilje Kunnskap X Vilje Evne X Kompetanse tap

25 ..om å skape kultur og nye vaner… er som å lage en ny sti i skogen. - Vi må bestemme oss for å gå den nye mange ganger. Og la den gamle gro igjen..

26 Langsiktige

27 Framtid ?

28 Norgesmester i vekst innen IKT

29 Det femte trinn i menneskets utviling Produksjon: Hakkebruk Samfunn: Stamme, landsby, matriarkat Moral: Gruppens beste Tenkning: Magisk Neolittisk tid 7000 – 3000 f.Kr Produksjon: Jordbruk, håndverk Samfunn: Imperier, personlige herskere, partiarkat. Slaveri Moral. Den sterkestes rett Tenkning: Mytisk Oldtid 3000 f.Kr – 500 e.Kr Produksjon: Jordbruk Samfunn: Føydalismen Moral: Guds lov Tenkning: Reløigiøs Middelalder Produksjon: Industri Samfunn: nasjonalstat, demokrati Moral: Individets rett, menneskerett Tenkning: Rasjonell, materialistisk Materialismen ? • Emosjonell energi • Kontinuerlig læring • Begeistring!

30 Ny lærebok


Laste ned ppt "Utløsende kvaliteter i ledelse og lederskap Hvilke kvaliteter i ledelse og lederskap utløser den sterkeste virkningen? Fordedrag på Maintech konferansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google