Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 1 Humanistisk Pedagogikk En mangfoldig retning - både når det gjelder forståelsesgrunnlag og metode Reaksjon mot.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 1 Humanistisk Pedagogikk En mangfoldig retning - både når det gjelder forståelsesgrunnlag og metode Reaksjon mot."— Utskrift av presentasjonen:

1 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 1 Humanistisk Pedagogikk En mangfoldig retning - både når det gjelder forståelsesgrunnlag og metode Reaksjon mot dogmatiske oppfatninger i psykodynamisk tradisjon og behaviorisme. (atferdsmodifikasjon, sosial læringsteori) Også kalt den tredje kraft Sentrale navn: Abraham Maslow, Charlotte Buhler, Carl Rogers, Uri Bronfenbrenner, William Glasser. Filosofisk utgangspunkt: Eksistensialisme - Kierkegård, Heidegger, Sartre

2 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 2 Menneskesyn Optimistisk og positivt Det typiske for mennesket er at det har i seg et driv mot selvrealisering, et ønske om å utnytte sine evner og kreativitet: å skape, være sosial og i vekst For at det skal skje må det foreligge noen betingelser Rogers og Bronfenbrenner: empati. Maslow : dekke noen grunnleggende behov Mennesket er et fritt, selvstendig individ som kan foreta valg ut fra et selvstendig verdigrunnlag Valg får konsekvenser: Solidariske og private Valg kan være ansvarlige og uansvarlige

3 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 3 Valg og konsekvenser

4 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 4

5 5 Modell for ansvarsutvikling

6 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 6 Humanistisk perspektiv – Hva det betyr for barn Sosial kompetanse Meningsdanning gjennom dialog Barnets stemme og ytringer blir hørt Relasjonstrening - voksenkontakt Kan bli utflytende og ustrukturert. Mange og vanskelige valg kan skremme

7 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 7 Trygghetsbehov Stabilitet i tilværelsen Noen faste rammer Rutiner som overholdes (av voksne) En verden som er rimelig forutsigbar Regulert døgnrytme Fysisk trygghet Mobbing tilgjengelige voksne Vi har et samfunn som er særlig opptatt av dette, men er vi i en del sammenhenger blitt for overbeskyttende slik at det i seg selv skaper utrygghet. (Ludvigsyndromet)

8 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 8 Trygghetsbehov 2 Trygghet i kontaktforhold: Kontaktskapende aktiviteter Negativ kontaktsøking sikrest Kontaktsøkende atferd skal bli besvart Trygghet i relasjoner: Avhengig av voksne som er stabile, seg selv, ikke spiller roller og er forutsigbare - betinger handlingsrom

9 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 9 Trygghetsbehov 3 En verden med grenser og struktur Det er viktig for dekning av trygghetsbehov at det finnes noen grenser og kjøreregler for atferd som er tydelige og at det finnes noen voksne som er villige til å sette disse. (Det medfører ofte ubehag) Hvilke grenser vil være individuelt og alltid et grunnlag for diskusjon. Særlig for autoritetene

10 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 10 Autoritet / Autonomi Å bruke autoritet er forskjellig fra å være autoritær. Vekst og ansvarslæring er at autonomiområdet utvides. Dersom dette ikke er et mål for pedagogisk virksomhet er bruk av autoritet uheldig eller lite ønskelig.Valg må skje innen faste rammer avhengig av modenhet. Vekstkurve: Autoritetsområde Voksne bestemmer Autonomiområde barn/elever bestemmer

11 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 11 Involvering 1 Sentralt begrep i involveringspedagogikken. Def.: Involvering kan defineres som et sterkt, vedvarende, gjensidig følelsesmessig forhold mellom to eller flere mennesker. (Nissen 83) Et umulig pedagogisk ideal eller forutsetning for vekst? ( ekte og positivt) Likevel et nyttig begrep? Det er lettere å tenke involvering dersom en er gruppeorientert

12 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 12 Involvering 2 For lærere og andre som arbeider med mennesker: Forsiktig med utbrenthet Det er forskjell på involvering og invadering Involvering fremmes gjennom aktiviteter som gir samhandling og felles opplevelser. Friluftsliv og nærmiljø kan gjerne brukes. Tid er en ressurs - tid sammen

13 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 13 Sosiale behov 1 Sosial behovsdekning skjer i miljøer der det er flere personer som samhandler og kommuniserer Primærgrupper har tapt betydning i forhold til ulike sekundærgrupper både for barn, ungdom og voksne Barnehage, skole og organiserte fritidsaktiviteter blir derfor viktige arenaer for sosial behovsdekning. En forutsetning for god sosial behovsdekning er at et menneske - i et miljø som har betydning for det - opplever omsorg og anerkjennelse fra andre i miljøet. (Signifikante andre). G.H.Mead -symbolsk interaksjonisme

14 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 14 Sosiale behov 2 På dette området er det store individuelle forskjeller – særlig gjelder det den sosiale sensitiviteten Fokusering på den enkelte og hans fungering I gruppa blir viktig: Personliggjøring og samspillsperspektiv I denne sammenheng hører også konflikter og å lære å løse disse til (Metode problemløsing I grupper) En annen viktig forutsetning er at et individ opplever seg som en ressurs I miljøet – dvs. En bidragsyter som kan ha en omsorgsfunksjon og bety noe for andre

15 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 15 Sosiale behov 3 Den beste sosiale behovsdekningen finner vi i miljøer er preget av gjensidige praktiske og følelsesmessige gi / ta forhold og der deltakerne kan veksle mellom disse posisjonene Å skape slike miljøer er den pedagogiske utfordringen

16 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 16 Sosial ansvarlighet 1 Def.: Sosial ansvarlighet defineres som evnen til å tilfredsstille de grunnleggende behov. Det skjer på en slik måte at andre av den grunn ikke fratas muligheten til å få sine behov tilfredsstilt (Nissen 83) En norm for sosialt samvær som er almengyldig og logisk

17 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 17 Sosial ansvarlighet 2 3 betingelser for vekst i sosial ansvarlighet: 1. Den enkelte må være deltaker i et miljø hvor det er et rimelig tilfredsstillende involvert forhold mellom deltakerne. (jfr. trygghetsbehovsdekning) 2. Det må ligge til rette for aktiviteter som muliggjør interaksjon mellom deltakerne slik at det utvikles et følelsesmessig gi/ta forhold (sos. 3. Det må være personer tilstede i miljøet som selv har utviklet så stor grad av sos. ans. at de er villige til å gå inn å kreve det samme av andre, sette grenser og kreve ansvarlig atferd

18 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 18 Aktiviteter og Oppgaver Miljøreaksjoner Meningsfullhet og nyttefunksjon Egenverdsbehov

19 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 19 Stemplingsteori - _ H. Becker 63 Outsider Stempling Atferd i forhold til normene Normalitetsmåler nes oppfatning og reaksjon Følger reglerFølger ikke regler Betraktes som avviker Falskt anklaget ”Ekte” avviker Betraktes ikke som avviker KonformistSkjult avviker

20 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 20 4 typer problematferd: Problematferd i skolen Nordahl - Sørlie 1998

21 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 21 4 typer problematferd: Lærerrapporterte 4.kl: 11,5% - 7kl.: 10,8% - vgs/gr.k.: 19,8% Andel av de problemdefinerte

22 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 22 GAMLE Ullerål / Honerud Timeplan MAN. gu Tir Honerud Ons GU Tors Honerud Fre Gu NorskProsjekt er MatProsjekt er Kr.dom Nat.fag Pause ALLMØ TE Samf. Fag Til 14.00 Prosjekt er Til 15.30 EngelskProsjekt er Personal møte

23 Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 23 Ulike arenaer Læringsarena Sosial arena Sosial læringsarena Underholdningsarena


Laste ned ppt "Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO 1 Humanistisk Pedagogikk En mangfoldig retning - både når det gjelder forståelsesgrunnlag og metode Reaksjon mot."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google